Search Results

You are looking at 11 - 20 of 52 items for :

  • "Landscape" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

Expanding on the multidisciplinary stakeholder framework to minimize harms for problematic risk-taking involving emerging technologies. •

Commentary on: Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms (Swanton et al., 2019)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Jing Shi, Mark van der Maas, Nigel E. Turner, and Marc N. Potenza

governments) to address protection of vulnerable populations and reduce harm in this rapidly changing technology landscape. Funding sources No funding was received specifically for this paper. Author's contribution JS was the lead and organizing author. JS and

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors: Federico Cavanna, Carla Pallavicini, Virginia Milano, Juan Cuiule, Rocco Di Tella, Pablo González, and Enzo Tagliazucchi

psychedelic drugs (mainly LSD) during the 1950s and 1960s, combined with a complex social and political landscape, led to the classification of several psychedelics as Schedule 1 drugs, which effectively shut down most research on these substances and their

Open access

conditions are not easily satisfied in a media landscape dominated by “soundbites”, “click-baits”, “breaking news”, and increasingly polarized political debates (e.g., Kahan 2016 ). Acerbi and Sacco ( 2018 ) also propose the use of metaphorical

Open access

Caribbean: Landscapes of power in Jamaica's plantation system . Cambridge : Cambridge University Press . Diaz , J . ( 1977 ). Ethnopharmacology of sacred psychoactive plants used by the Indians of Mexico . Annual Review of Pharmacology and Toxicology

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Eszter Kotyuk, Anna Magi, Andrea Eisinger, Orsolya Király, Andrea Vereczkei, Csaba Barta, Mark D. Griffiths, Anna Székely, Gyöngyi Kökönyei, Judit Farkas, Bernadette Kun, Rajendra D. Badgaiyan, Róbert Urbán, Kenneth Blum, and Zsolt Demetrovics

. , Fahlke , C. , ( 2017 ). Common neurogenetic diagnosis and meso-limbic manipulation of hypodopaminergic function in reward deficiency syndrome (RDS): Changing the recovery landscape . Current Neuropharmacology , 15 ( 1 ), 184 – 194 . https

Open access

A három részből álló tanulmány kritikai áttekintést nyújt a konzervativizmus kutatásának hat évtizedéről, Adorno és munkatársai klasszikus munkájától eljutva a politikai orientációk genetikai és neurobiológiai hátterére irányuló mai vizsgálatokig. A kutatások mélyreható pszichológiai és biológiai különbségeket rajzolnak fel a konzervatív és a liberális politikai orientációt valló személyek között. A tanulmány arra keresi a választ, hogy mennyire megalapozottak és hogyan értelmezhetőek ezek a különbségek. A kritikai áttekintés arra mutat rá, hogy problémás előfeltevések, elfogultságok és leegyszerűsítő magyarázatok kísérik végig az egymást követő kutatási paradigmákat. A tartalmi és módszertani szempontok felvetése mellett a témakör tágabb összefüggésrendszerbe is helyeződik olyan tényezők szerepének elemzésével, mint az amerikai politika utóbbi évtizedben felerősödött polarizáltsága, a kutatók ideológiai beállítódása, valamint a média szerepe a tudományos eredmények közvetítésében. Az első rész az „autoriter személyiség” konstruktumának kialakulását és klasszikus kutatási paradigmáját állítja középpontba, és kíséri annak fejlődését az 1990-es évekig. A második rész egy újabb befolyásos paradigmájával: a konzervativizmus motivált kognícióként való megközelítésével foglalkozik. Ez az elmélet „megszüntetve — megőrizve” fogalmazta át a témát, és széles körű inspirációt adott az empirikus kutatások újabb hullámának — mindeközben tovább vitt számos kritizálható előfeltevést, értelmezést és módszertani problémát. A harmadik rész a genetika és az agykutatás hozzájárulásait vizsgálja meg. Miközben előremutató és ígéretes a biológia integrációja, az idevágó kutatásokban túlzó és indokolatlan értelmezések merültek fel, amelyek inkább hátráltatják, mintsem segítik a célt.

Restricted access

. Cooper Marcus , C. ( 1978 ). Rememberance of Landscape Past . Landscape , 22 ( 3 ), 34 – 43 . Cooper Marcus , C. ( 1979 ). Environmental Autobiography

Restricted access

STRUMSE, E. (1996) The psychology of aesthetics: Explaining visual preferences for agrarian landscapes in Western Norway. University of Bergen, Bergen The psychology of aesthetics: Explaining visual preferences

Restricted access

környezetpszichológiája (129–166) . Budapest : L’Harmattan Ulrich , R.S. ( 1979 ). Visual landscapes and psychological well-being . Landscape Research , 4 ( 1 ), 17 – 23

Restricted access

. 26. Berlin. Trans. D. L. Ashliman. Available at. Hernadi, P. and Steen, F. (1999): The tropical landscapes of Proverbia: A crossdisciplinary travelogue. Style , 33, 1, 1-20. The

Restricted access