Search Results

You are looking at 11 - 20 of 1,141 items for :

  • "Magyarország" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Rurik, Tímea Ungvári, Judit Szidor, Péter Torzsa, Csaba Móczár, Zoltán Jancsó, and János Sándor

Absztrakt

Bevezetés: A világszerte növekvő arányú elhízás Magyarországon is észlelhető, populációs előfordulásáról az első nagyszabású felmérés 1988-ban történt. Célkitűzés: A szerzők az eddigi legnagyobb esetszámú hazai elhízásprevalencia-vizsgálataik eredményeit mutatják be, amelyet háziorvosok és foglalkozás-egészségügyi orvosok részvételével bonyolítottak le. Módszer: A 18 év fölötti magyar lakosság 0,55%-ának, 43 287 fő (17 901 férfi és 25 386 nő) regisztrált adatait elemezték, országosan reprezentatív megoszlásban. Összehasonlították a korábbi hazai vizsgálatokkal, elemezték a testtömegindex, haskörfogat, iskolázottság, hypertonia és/vagy diabetes jelenléte és az életkor közötti kapcsolatot. Eredmények: Összességében férfiaknál a túlsúly 40%, az elhízás 32%-ban van jelen, míg nőknél mindkét kategória közel 32%-ban. A 18–34 év közötti életkori csoportban a férfiak 32,7%-a túlsúlyos, míg 18,2%-uk elhízott, 35–59 év között 40,1% és 34,4%, 60 év fölött 43,5%, illetve 38,8%. Ugyanezen korosztályi adatok nőknél: 19,6 és 15,7%, 36,8 és 38,7%, 36,5 és 39,7%. A testtömegindex-eloszlásokat és a hasi elhízás (férfiaknál >102 cm, nőknél >88 cm) adatait évtizedes életkori csoportokban és településtípusok szerint is bemutatják. A legnagyobb arányú túlsúly a felsőfokú végzettségű férfiaknál, a legtöbb elhízott a legalacsonyabb végzettségű nőknél volt. A testtömegindex szerinti és hasi elhízás a falvakban volt a legnagyobb arányú, különösen nőknél. A metabolikus betegségek jelenléte erősen korrelált a testtömegindexszel, és inverz módon az urbanizáció mértékével. Következtetések: Az elmúlt évtizedekben a túlsúly és főleg az elhízás aránya jelentősen megnőtt, különösen látványosan férfiaknál, szembetűnően a fiatalabbaknál. Ez nemcsak orvosi, de komoly népegészségügyi és gazdasági problémát is jelent, kezelése össztársadalmi figyelmet, a jelenleginél nagyobb szakmapolitikai támogatást igényel. Orv. Hetil., 2016, 157(31), 1248–1255.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsombor Tóth-Vajna, Gergely Tóth-Vajna, Zsuzsanna Gombos, Brigitta Szilágyi, Zoltán Járai, and Péter Sótonyi

Absztrakt:

Bevezetés: A boka-kar index (BKI) mérése az első választandó szűrőmódszer az alsó végtagi perifériás artériás érbetegség (LEAD) diagnosztikájában. A LEAD tekintetében veszélyeztetett populációban végzett szűrés célja a major végtagi események, így az amputáció kockázatának csökkentése. A nyugalmi BKI-érték ugyanakkor könnyen adhat álnegatív eredményt. Célkitűzés: Kutatásunk célja egy, a családorvosi praxisban könnyen megvalósítható, gyors és költséghatékony szűrőmódszer tesztelése mellett azon betegek azonosítása volt, akiknél a családorvos eszközeivel nem kaphatunk definitív diagnózist (negatív BKI mellett tünetes, illetve nem komprimálható artériás csoport). Módszer: Az Észak-Magyarország régióban 680 beteg szűrését végeztük el. Edinburgh-kérdőívet használtunk, rögzítettük a saját és a családi anamnézist, a rizikófaktorokat, a jelenlegi panaszokat és a gyógyszerelést. Fizikális vizsgálatot és BKI-mérést végeztünk. Eredmények: A betegek 34%-a jelzett alsó végtagi claudicatiót, 23%-nak volt abnormális BKI-értéke, 14% jelzett normális BKI-érték mellett dysbasiás panaszokat. 12% került a nem komprimálható artériás csoportba. A BKI alapján negatív, de tünetes csoport rizikófaktor-profilja jelentős hasonlóságot mutatott a biztosan LEAD-pozitív és a nem komprimálható artériás csoport rizikófaktor-profiljával. Következtetés: A LEAD valós előfordulása magasabb lehet, mint a csak a BKI alapján történő szűrés eredménye. A populáció közel negyede került a BKI alapján a negatív, de tünetes és a nem komprimálható artériás csoportba. Ezen csoport betegei a családorvos részéről különös odafigyelést igényelnek. A normális BKI-érték ellenére – ha felmerül a LEAD klinikai gyanúja – további vizsgálatok szükségesek. A LEAD szűrése többirányú megközelítést igényel. Orv Hetil. 2020; 161(33): 1381–1389.

Open access

Area . Oradea–Debrecen, Partium Press – CHERD (Center for Higher Education Research and Development). 3 Keller Tamás (2009) Magyarország helye a világ értéktérképén

Open access

–9. [Hungarian] 17 Barna I, Daiki T, Kékes E, et al. First nine year results of “Comprehensive Health Screening of Hungary 2010–2020–2030”. [Magyarország Átfogó Egészségvédelmi

Open access

Beluszky P. (2003): Magyarország településföldrajza (Általános rész). Dialog-Campus Kiadó, Budapest–Pécs. Bibó I. (1975): Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi településhálózat

Restricted access

Magyarország integrációs érdekeinek egyik legfontosabb oldalát a magyar-EU csatlakozási szerződésből és az EU strukturális és kohéziós politikájából fakadó pénzügyi lehetőségek adják. A szerződésben szereplőalapvetőpénzügyi adatokhoz képest bizonyos tényezők módosít(hat)ják az EU-magyar költségvetési egyenleget. E tanulmány megkísérli összefoglalni a pozitív (áfa- és egyéb adózási hatások) és negatív (vámok, Schengen-kompatibilis határok, KAP-társfinanszírozás, EU-intézmények, valamint új hazai és külföldi intézmények finanszírozása) költségvetési hatásokat, és felvázol forgatókönyveket a 2004-2006-os periódusra vonatkozóan.</o:p>

Restricted access

–1977) . Dissertation, Central European University , Budapest 2016 . Jankovich 1950 Jankovich, István: Magyarország funkcionális városhálózata . Budapest 1950. (script) . Kállai 1992 Kállai, Irén: Berettyóújfalu. Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Open access

Coluccio Salutati Állami Levelei És Magyarország.

Történeti adalékok egy kritikai kiadáshoz

Antik Tanulmányok
Author: Armando Nuzzo
Open access

A szerzők rövid ismertetést adnak fennállásának 75. évfordulója alkalmából Magyarország első önálló sugárterápiás intézményéről, mely kezdetben 226 Ra brachyterápiát végzett. Vázolják az intézmény meghatározó vezetőinek legfontosabb tevékenységét, és röviden bemutatják a technikai lehetőségek fokozatos bővülését is. Ez létesítéskor megfelelt a kor európai színvonalának, de a II. világháború a fejlődést megszakította, és a lehetőségeinket jelentősen szűkítette. A megemlékezés bemutatja az intézmény mai felszereltségét és a fontosabb kutatási témákat.

Restricted access