Search Results

You are looking at 11 - 20 of 31 items for :

  • All content x
Clear All

As testified by a fragment, which survived in the oeuvre of Charisius, a grammarian from the late Antiquity, L. Annaeus Cornutus dedicated his critical work on Virgil to Silius Italicus, the author of the epic entitled Punica, who belonged to Nero's circle of literati in his youth. Given the knowledge of the history of Nero's literary circle and the findings of a careful examination of the fragment, it can be assumed that this work of Cornutus, which might have been quoted by Pliny the Elder in his Dubius sermo, was probably written and published in the early 60s (A.D.).

Restricted access

Abstract

Although various works had been dealt with Roman money circulation of the Great Hungarian Plain some phenomena remained undiscovered for the research. This paper deals with republican and early imperial mints came to light in the territory of Szolnok County. The Jászdózsa hoard with its 114 pieces of Roman republican and early Roman period denars from P. Sulla (151 B.C.) to Emperor Nero (AD 64–68) belongs here. The Roman coins had appeared in large numbers only since the first century AD in the Great Hungarian Plain. The republican coins are very rarely represented, though they are very common in Transylvania. From the Zagyva mouth area to the river Tisza, and from the territory of the Jászság some hoards and scattering finds are known. It is difficult to interpret the circulation of these coins due to the lack of written sources and archaeological finds. Because of the Aurei the role of Roman politics should also be taken into consideration. Which gentes had lived in the territory of the Jászság and what role they had played in the relationship system of the Carpathian Basin we have rarely any information about. The hoard of Jászdózsa was probably hidden at about the Year of the Four Emperors (AD 69) or shortly thereafter.

Restricted access

Petronius szatirikus regényének legismertebb részlete, a Cena Trimalchionis már régóta nemcsak a filológusok és irodalomtörténészek, hanem a római társadalomtudósok és gazdaságtörténészek érdeklődésének homlokterében áll. A kutatásban mára konszenzussá vált, hogy Trimalchio személyében Petronius a korai principátus egyik tipikus szereplőjét: a rabszolga-származású, részben egykori gazdája vagyonából, részben önerejéből megtollasodott parvenü libertinus karikatúráját írta meg. Trimalchio fiktív síremlékének és sírfeliratának elemzése azt bizonyítja, hogy bár ez a kép nagy általánosságban igaz, mégis „finomhangolásra” szorul. Először is: mindez elsősorban irodalom, melynek elsődleges célja, hogy – a nyilvánvaló morális tanulságokon túl – szórakoztasson. Másodsorban a szatíra három alapvető eszközzel dolgozik: a tipizálással, a vegyítéssel és a nagyítással/kicsinyítéssel. Nem csoda hát, ha Trimalchio személyében is a kortárs Róma megannyi celebritásának jellemzőit felfedezték már (Maecenas, Claudius, Nero stb.). A monumentum és az epitaphium elemzése mégis leginkább azt mutatja, hogy Trimalchio megannyi „császári allűrje” és hatalmas gazdagsága ellenére csak egy nagyszájú vidéki bugris, akinek környezete – mint ő maga is – kívül-belül giccses és ízléstelen. A tanulmányban megvizsgáljuk a Sat. 71, 5–12 eddigi fordításainak erősségeit és hibáit, és egy saját fordításra is kísérletet teszünk.

Restricted access
Antik Tanulmányok
Authors: László Takács, Tibor Grüll, Tamás Adamik, and Erzsébet Kiss

Anneo Cornuto: Compendio di Teologia Greca. (Testo greco a fronte.) Saggio introduttivo e integrativo, traduzione e apparati di Ilaria Ramelli. Milano 2003.; Commentum Cornuti in Persium. Recognoverunt et adnotatione critica instruxerunt W. V. Clausen et J. E. G. Zetzel. Monachii et Lipsiae in aedibus K. G. Saur, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana MMIV.; David Noy-Alexander Panayotov-Hanswulf Bloedhorn: Inscriptiones Judaicae Orientis. vol. I. Eastern Europe. (Texts and Studies in Ancient Judaism 101.) Tübingen, Mohr Siebeck 2004.; David Noy-Hanswulf Bloedhorn: Inscriptiones Judaicae Orientis. vol. III. Syria und Cyprus. (TSAJ 102.) Tübingen, Mohr Siebeck 2004.; Walter Ameling: Inscriptiones Judaicae Orientis. Bd. II. Kleinasien. (TSAJ 99.) Tübingen, Mohr Siebeck 2004. Edward Champlin: Nero. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) - London (England) 2003.; Pesthy Monika: A csábítás teológiája. A kísértés fogalmának története az ókorban. Kairosz Kiadó, Budapest 2005.; Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban I-II. Összeállította, fordította, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta Bugár M. István. Catena, a Pécsi Tudományegyetem Patrisztika Központja, a Paulus Hungarus és a Kairosz Kiadó közös sorozata. Budapest 2004.

Restricted access

This study contains data of seven blue cultivars of table grape (Vitis vinifera L. and Vitis labrusca L.): Attika, Early Cardinal, Eszter, Chasselas rosé, Königliche Esther, Muscat bleu, and Nero. The following were determined in intact berries: malic, tartaric, and titratable acids, pH values, sugar content, and antioxidant capacity. Concentrations of the following compounds were determined in the pulp of analysed berries: phenolic acids and catechins. The last analysis focused on skins; in addition to the same phenolic acids and catechins, excluding epicatechin, analysed from pulp; ferulic acid and stilbenes were also studied. Higher contents of procyanidin B2 and gallic acid were found in the pulp as compared to those found in skins. Studies during the ripening stage showed that the higher ratio of procyanidin B2 and gallic acid concentrations in the pulp vs. skins relates to late-ripening cultivars, while for early-ripening cultivars a lower ratio was observed. Contents of phenolic acids, catechin, stilbenes, and anthocyanins were studied by means of LC-DAD; other compounds were measured by FTIR.

Restricted access

69 1 7 Bianconi, G., Negretti, P. (1999): Analisi di immagine evaluazione morfologica lineare. Bianco Nero , 2, 30

Restricted access

Joachim von Watt (Ioachimus Vadianus) kommentárja, amely az első tudományos igényű Mela-kommentárnak tekinthető, elsőként 1518-ban jelent meg. Előzményének Ermolao Barbaro velencei humanista Castigationes Plinianae et in Pomponium Melam című filológiai kommentárját tekinthetjük. A lemmák vizsgálata során az ókori és a kora újkori uralkodóportrék két csoportját különíthetjük el, a jó és a rossz királyokét, illetve császárokét. A kommentárnak ez az olvasata az antik mű új tartalommal való felruházására irányuló törekvést példázza, amelynek során a lemmaíró Vadianus a korabeli olvasó számára hasznos ismereteket kíván közvetíteni. Ez az olvasat Vadianus későbbi munkájában, a Sankt Gallenben írt Epitome trium terrae partiumban már nem jelenik meg, ami bizonyítja a kommentár uralkodóképében rejlő propagandisztikus célokat. A rossz és jó uralkodók legkiemelkedőbb példái Nagy Sándor és I. (Jagelló) Zsigmond, a többi uralkodó e két pólus között helyezkedik el. Az ókor rossz uralkodóinak bemutatásakor Vadianus az ókori toposzokat követi: olvashatunk Neróról és Caliguláról, de a lemmákban rossz uralkodóként szerepel a késő római Pertinax császár is. A helvét humanista utóbbit erkölcsi szempontból ítéli el, bár a Historia Augusta leírásában nem szerepelnek az általa leírt morális aspektusok. Az antikvitás jó uralkodói, Antoninus Pius és Marcus Aurelius is erkölcsi szempontból kiemelkedőek Vadianus számára, azonban a modern uralkodók tekintetében a morális jó tulajdonságok mellett a hadi jártasság is a jó uralkodó ismérve. Véleménye szerint a jó uralkodó képes a kettőt összeegyeztetni egymással, és emellett emberi vonásait is megőrizni, ahogy I. Miksa és I. Zsigmond is.

Restricted access

Dialetti Italiani “Esportati” Nell’Ottocento TRA Europa Meridionale e Mediterraneo

Per una Mappatura delle Sopravvivenze Comunitarie e delle Eredità

Verbum
Author: Fiorenzo Toso

Española 1992 72 5 36 Muljačić, Ž. (1982): Colonie italiane nel mar Nero. Les langues néo

Restricted access

. Nagy-Nero 2009 Position of the American Dietetic Association: Food and water safety Journal of the American Dietetic Association 109 8 1449

Restricted access

), pp. 35 – 52 . Karpov , S. P. ( 2000 ): La Navigazione Veneziana nel Mar Nero 13. – 15 . sec. Ravenna , Edizioni del Girasole

Restricted access