Search Results

You are looking at 11 - 20 of 47 items for :

  • All content x
Clear All

, Jane , The Refugee in International Law ( 3 rd edition, Oxford University Press 2007 ) Gyeney , Laura and Molnár , Tamás , ‘The Immigration and Asylum Policy of the European

Restricted access

Conclusion  

In his correspondence Rousseau’s unfolding of character shows him to be a brilliant polemicist when pushed against the wall by religious fanaticism. That brilliance manifests itself in the sharpness of his argument, the clarity of his images and the combative vocabulary which he can summon effortlessly. On the religious issue his letters are full of sarcasm, indignation and regret. This is the outcome of his encounter with theodium theologicum, that non-filterable virus which forced him to uproot himself frequently and traverse the map of Europe seeing respite and asylum. The letters contain relatively little on the substantive issues raised in theological discourse; they reflect Rousseau’s response to the unfortunate result of that discourse as they were concretized in his own life through persecution and ostracism. It is not surprising, therefore that the letters are a kind of sermon in which Rousseau calls for an ecumenical approach to religion in which, as he put it in theLettre de la Montagne, where there can be “de grands changements dans les coeurs, des conversions sans clat, de la foi sans dispute, du zle sans fanatisme, de la raison sans impit”.

Restricted access

Abstract  

Selenium is an essential component of selenoproteins, enzymes with extensive regulatory and protective effect in organism. Immunological effects of Se are documented and are distinct even above concentrations necessary for maximal activity of selenoenzymes. Therefore, we investigated effect of supplementation by 100 μg of yeast-bound Se on concentrations of thyroid autoantibodies TPOAb and TgAb in the group of 253 seniors living in the Asylum Houses of South Bohemia. Increase of serum selenium from 59 to 150 μg Se/L serum in supplemented group and from 59 to 72 μg Se/L serum in group with placebo were detected by Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA) and proved increased Se intake during the trial. Autoantibodies were analyzed by ELISA at the beginning of the trial and after 1 year. Statistical evaluation of results in whole groups (regardless of increased autoantibodies) by ANOVA manifested significant decrease of TPOAb and TgAb in non-supplemented group while supplementation did not effect serum autoantibodies concentrations. Evaluation of groups of seniors created from those with increased autoantibodies, ANOVA demonstrated decrease of TPOAb in both groups but Se supplementation did not affect the decrease. In opposite, TgAb increased significantly and Se supplementation led to higher increase of TgAb. Recent results of possibility to decrease serum concentration of TPOAb proved this effect only for high TPOAb concentrations and for higher Se supplements. From this point of view, it is necessary to conduct subsequent trials with the patients with autoimmune thyreoiditis with different levels of autoantibodies and detect also serum Se levels.

Restricted access

Absztrakt:

Kutatásunkban a 2007–2014 közötti időszakban Európai Integrációs Alap és Európai Menekültügyi Alap keretében támogatást nyert, migráns hátterű fiatalok oktatási rendszerbe történő integrációját segítő programok ex post elemzését vállaltuk. Vizsgáltuk továbbá, hogy egyes intézményekben milyen utóhatásai vannak a korábbi projekteknek, illetve ehhez képest miben különböznek azok az intézmények, akik dolgoznak ugyan harmadik országbeli gyerekekkel, azonban migránsok integrációját elősegítő programban vagy felkészítésen nem vettek részt. Cikkünkben a harmadik országból érkezett gyerekek oktatási helyzetéről alkottunk pillanatképet, vizsgálva az állami fejlesztési intézkedések hatásait és a gyakorlatban megfigyelhető tendenciákat, valamint a jelen helyzetben felmerült igényeket.

Open access

The abolishment of the internal border checks and the common procedures at the external borders fosters the decision-making of the European Union to establish large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice. The decrease of the security deficit by the control of immigration flow consists of three endeavours: the common border control policy, the common visa policy and the common asylum policy. The aim of this paper is to analyse and evaluate the development of the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice. The development process of these systems is not more than their integration into the so-called IT Agency. This new regulatory agency was established in January 2012. It has merged the operational management tasks of the further developed version of SIS (the SIS II), VIS and EURODAC and it is flexible to add other existing and potential new systems. Hence, the added-value of the IT Agency is to be assessed, since new technologies shall be harnessed to meet the requirements of enhancing security and facilitating travel at the external borders.

Restricted access

A múlt század harmincas éveiben az európai összehasonlító statisztikai adatok alapján kidolgozott Penrose-törvény szerint inverz összefüggés van a pszichiátriai ágyak száma és a börtönben lévő populáció létszáma között. A dolgozat nemzetközi adatok alapján vizsgálja a börtön, az elmekórház, az elmebetegség és a bűnelkövetés összefüggéseit, különös figyelmet szentelve a deinstitucionalizáció jelenségének, illetve epidemiológiai adatok segítségével bemutatja az elme- és addikciós betegségek, valamint a mentális zavarok börtönön belüli gyakoriságát. A pszichiátriai ágyak száma és a börtönpopuláció létszáma között Magyarország esetében is megfigyelhető a Penrose által leírt inverz összefüggés. A jelenség mélyebb összefüggéseinek elemzése során a deinstitucionalizációt elindító jelenségeket górcső alá véve gazdasági, társadalmi, filozófiai és terápiás összefüggések kerülnek a vizsgálat homlokterébe. Az adatok alapján feltételezhető, hogy a két rendszerbe bekerülők között nagy az átfedés, nagyrészt ugyanazon populáció tagjaival találkozhatunk mind a börtönökben, mind az elmeosztályokon. A dolgozat szerzője arra a következtetésre jut, hogy a deinstitucionalizáció valójában transzinstitucionalizációhoz vezet, aminek oka egyrészt az, hogy korlátozott a rendelkezésre álló közösségi ellátókapacitás, illetve másrészt, hogy a közösségi ellátás maga nem tud mit kezdeni a súlyos, krónikus elmebetegségekben, illetve a komorbid állapotokban is szenvedőkkel. Továbbá a jelen finanszírozás mértéke, valamint a prevenciós és terápiás módszerek nem alkalmasak arra, hogy a pácienseket megóvják a forgóajtó hatásaitól.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Rurik, László Róbert Kolozsvári, Diederik Aarendonk, Agapi Angelaki, Dean Ajdukovic, Christopher Dowrick, Michel Dückers, Kathryn Hoffmann, Zoltán Jancsó, Elena Jirovsky, Zoltán Katz, Enkeleint-Aggelos Mechili, Maria van den Muijsenbergh, Anna Nánási, Elena Petelos, Danica Rotar-Pavlic, Dimitra Sifaki-Pistolla, Hajnalka Tamás, Palla Roland, Tímea Ungvári, and Christos Lionis

Kosovo crisis in 1999. Croat Med J. 2002; 43: 195–198. 2 Kórász K. Asylum-seekers’ mental and physical health problems: practices and recommendations. [A menedékkérők mentális és fizikai

Restricted access

Goffman, E. 1968. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates . Harmondsworth: Penguin. Goffman E. Asylums: Essays on the

Restricted access

and Politics 2001 Politics.hu (2013a): Hungary Struggles with Huge Rise in Asylum Demands. Politics.hu . November 15

Restricted access

characteristics of total institutions. In E. Goffman: Asylums . Doubleday, 1-24. Kiefer, F. (1980): Greetings as language games. Journal of Pragmatics , 4 : 147-155. Greetings as language games

Restricted access