Search Results

You are looking at 11 - 20 of 202 items for :

  • "health behaviors" x
  • All content x
Clear All

References 1 Hayden J. Introduction to health behavior theory. Jones & Bartlett Learning, Burlington, 2014. 2 Németh Á. (ed.) The health and life

Restricted access

. Danoff-Burg , S. , Mosher , C.E. , & Grant C.A. ( 2006 ). Relations of agentic and communal personality traits to health behavior and substance use among college students . Personality and Individual Differences 40 ( 2 ), 353 – 363

Restricted access

Abraham, C. , & Sheeran, P. (2005). The Health Belief Model. In M. Conner , & P. Norman (Eds.), Predicting Health Behavior (28–80). Berkshire: Open University Press

Restricted access

., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C., … & Barnekow, V. (2012, eds) Social Determinants of Health and Well-being among Young People. Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Study

Open access

egészségmagatartása . (Health behaviour in school-aged children.) Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Bp., pp. 93–108. Kökönyei Gy. Iskoláskorú gyermekek

Restricted access

References 1 Bíró, É., Balajti, I., Ádány, R., et al.: Health behaviour survey among medical students. [Az egészségi állapot és az egészségmagatartás

Restricted access

. Am Psychol. 2009; 64: 527–537. 22 Prochaska JO, Velicer WF. The transtheoretical model of health behavior change. Am J Health Promot. 1997; 12: 38–48. 23

Restricted access
Developments in Health Sciences
Authors: HJ Feith, Á Lehotsky, Á Lukács, E Gradvohl, R Füzi, S Darvay Mészárosné, I Krekó Bihariné, ZS Karacs, ZS Kiss Soósné, and A Falus

answers), the best type of the hand-drying methods (closed question with only one correct answer), and the best type of the soap (closed question with only one correct answer). 4. Health behaviour

Open access

A serdülőkori egészségmagatartást befolyásoló tényezők között a megküzdési mechanizmusok jelentős mértékben kihatnak az egészségmagatartással kapcsolatos döntésekre. A megküzdési mechanizmusok sorában a racionális módok többnyire kedvező, míg az érzelemközpontúak kedvezőtlen egészségmagatartással járnak együtt. A társas megküzdési stratégiák pedig közismerten elősegítik az egészségtudatos viselkedést. Vizsgálatunkban két szociális megküzdési mechanizmus, a Spielberger által kifejlesztett racionális, érzelmekkel szemben védekező (R/ED) skála, valamint a harmóniára törekvő, altruista (NH/A) skála tükrében elemeztük a serdülők egészségmagatartását. Az adatgyűjtés Békés és Csongrád megyei középiskolások körében (14-21 évesek) történt önkitöltéses kérdőív segítségével (N = 548). Kutatási eredményeink megerősítik a megküzdési módszerek fontosságát a serdülők egészségmagatartásával összefüggésben; a racionális megoldások elősegítik a káros szenvedélyek megelőzését, a harmóniára törekvés pedig a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás megelőzése mellett az egészségvédő magatartásra is kedvezően hat.

Restricted access
Developments in Health Sciences
Authors: ZS. Molnár, L. Varga, G. Gyenes, Á. Lehotsky, E. Gradvohl, Á.J. Lukács, R.A. Füzi, A. Gézsi, A. Falus, and H.J. Feith

education starts in childhood, the more efficient it becomes, so it is recommended to develop children's hygienic behaviour from the first school years on. It is important to note that adoption of a health behaviour and turning it into a habit are predicted

Open access