Search Results

You are looking at 11 - 20 of 725 items for :

  • "individual differences" x
  • All content x
Clear All

.074 Deary , I. J. ( 2001 a) Individual differences in cognition: British contributions over a century . British Journal of Psychology , 92 , 217 – 237

Restricted access

. Dunkel M. Decker 2010 Convergent validity of measures of life history strategy Personality and Individual Differences

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Mihály Racsmány, Ágnes Lukács, Dezső Németh, and Csaba Pléh

A verbális munkamemória feladata a „beszédszerű”információk átmeneti tárolása és frissítése, kapacitásában jelentős egyéni különbségek figyelhetőek meg, amelyek egy sor kognitív funkció működését modulálják. A verbális munkamemória kapacitásának felmérésére számos diagnosztikai eszköz vált széles körben alkalmazottá, de ezek magyar nyelvű változatai eddig csak szórványos kísérleti vizsgálatokban láttak napvilágot. A verbális munkamemória-tárolási és -frissítési komponensei rendkívüli módon érzékenyek az adott információ hosszúságára, kimondási idejére, fonológiai szerveződésére, így az elsősorban angol nyelvű eszközök mutatói csak korlátozottan voltak használhatóak a magyar nyelvű vizsgálatok számára. Kutatócsoportunk ezt a hiányt pótolta, amikor elkészítette a három legismertebb verbális munkamemória-feladat: a számterjedelmi teszt, az álszóteszt és az olvasásterjedelmi teszt magyar nyelvű változatait. Ebben a tanulmányban a feladatsorokkal együtt közreadjuk a feladatokkal kapcsolatos normatív adatokat is.

Restricted access

Absztrakt

Vizsgálatunk célja a Hardin és Lakin (2009) által kidolgozott Integrált Énkép-Eltérések Index (Integrated Self-Discrepancy Index, ISDI) magyar adaptációjához szükséges előzetes munkálatok elvégzése volt. Munkánk során a kérdőívet magyarra fordítottuk, előteszteltük és serdülő mintán alkalmaztuk. A serdülő mintán végzett kutatásunkban hat énkép-eltérés összefüggését vizsgáltuk a vonásszorongással, a depresszióval, a versengés iránti attitűdökkel és a tanulmányi átlaggal. Az eredmények szerint a tényleges és ideális énképek közötti távolság nagysága pozitív együttjárást mutat a depresszió pontszámokkal, illetve az elvárt és tényleges énkép-eltérések nagysága pozitív együttjárást mutat a szorongás nagyságával, azonban a regressziós modellek alapján várt, kizárólagos kapcsolatok kimutatása nem járt sikerrel. Emellett megvizsgáltuk a versengés és az énkép-eltérések kapcsolatát. A versengést a Versengés Kérdőív két alskálájával mértük (hiperversengő, önfejlesztő versengő). Eredményeink alapján az önfejlesztő versengő attitűd negatívan függ össze a tényleges-ideális és tényleges-elvárt énkép-eltérésekkel. Eddigi munkánk alapján feltételezzük, hogy a Hardin- és Lakin-féle Integrált Énkép-Eltérések Index — magyar mintán is — ígéretes eszköznek minősül. A kérdőív magyar adaptációjához szükséges további vizsgálatok előkészületben vannak, azonban úgy gondoljuk, hogy ezzel párhuzamosan a kérdőív továbbfejlesztése is szükséges, amelyhez a jelen tanulmány igyekszik útmutatást adni.

Restricted access

. Charos , C. 1994 . Personality and individual differences as predictors of second language communication: a causal analysis . Unpublished Honors Thesis, University of Ottawa , Canada

Restricted access

Seeing the forest through different trees: A social psychological perspective of work addiction

Commentary on: Ten myths about work addiction (Griffiths et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: István Tóth-Király, Beáta Bőthe, and Gábor Orosz

( Mudrack, 2004 ), or self-esteem ( Burke, 2004 ) (see the meta-analytic study of Clark, Michel, Zhdanova, Pui, & Baltes, 2016 ). These studies support the notion that there are some individual differences that might predispose one toward WA. Still, there

Open access

., Chamorro-Premuzic, T. (2010) Investigating theory of mind deficits in nonclinical psychopathy. Personality and Individual Differences, 49, 169–174. Andrew, J., Cooke, M., Muncer, S. J. (2008) The relationship between empathy and

Restricted access

Personality and Individual Differences 50 291 294 . A. C. Little D. M. Burt

Restricted access
Pszichológia
Authors: András Csanádi, Szabolcs Gergő Harsányi, and Dezső Németh

. , Tugade , M. M. , Engle , R. W. ( 2004 ): Individual differences in working memory capacity and dual-process theories of the mind . Psychological Bulletin , 130 ( 4 ), 553 – 573 . 6

Restricted access

2008 Self-rated attractiveness predicts individual differences in women's preferences for masculine men's voices Personality and Individual Differences 45 451 456

Restricted access