Search Results

You are looking at 11 - 20 of 704 items for :

  • "literature" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

Lost in the chaos: Flawed literature should not generate new disorders

Commentary on: Chaos and confusion in DSM-5 diagnosis of Internet Gaming Disorder: Issues, concerns, and recommendations for clarity in the field (Kuss et al.)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Antonius J. Van Rooij and Daniel Kardefelt-Winther

hold up under closer scrutiny. This is evident throughout the existing literature, and inconsistencies have been well documented in a series of critical studies ( Billieux, Schimmenti, Khazaal, Maurage, & Heeren, 2015 ; Clark, 2015 ; Griffiths

Open access

, or connectedness, which can be viewed as one’s self identification with nature ( Forstmann & Sagioglou, 2017 ). There is a substantial body of literature reporting a positive correlation between nature relatedness and a broad range of measures

Open access

A gyógyítók helyzetével, testi-lelki állapotával kapcsolatos vizsgálatok a magyarországi magatartástudományi kutatások fontos részévé váltak az elmúlt évtizedekben. Célunk, hogy áttekintsük és bemutassuk a gyógyítók, valamint a gyógyító hivatásra készülők helyzetével foglalkozó, az elmúlt években végzett legfontosabb vizsgálatokat, kutatási irányokat és trendeket. A hazai vizsgálatok kiindulópontjául az orvosi mortalitással és morbiditással kapcsolatos felmérések szolgálnak, ezek nyomán került a figyelem fókuszába a szomatikus és pszichés egészség részletes vizsgálata, illetve a speciális stressztényezők (szerepkonfliktus, kiégés) hatásmechanizmusainak feltárása. Mindezen kutatásokkal párhuzamosan előtérbe kerültek az orvostanhallgatói pályaszocializáció, a stresszel való megküzdés, illetve a protektív- és rizikófaktorok kimutatására irányuló vizsgálatok. A gyógyítókkal kapcsolatos elemzések összegzése új vizsgálati irányok felé mutathat, katalizálva ezzel a további kutatómunkát.

Restricted access

Az evészavarok multidimenzionális betegségértelmezésében az egyéni genetikai meghatározottság mellett a családi környezeten belül az anyai viselkedés szerepe kiemelkedő fontosságú. A transzgenerációs megközelítés egy generációk között fennálló önrontó kör működését feltételezi, mely az anyai evészavar, az anya testsúllyal, alakkal kapcsolatos aggodalma, kontrolligénye, az etetések során tapasztalt problémák, az anyai viselkedéssel kapcsolatos korai maladaptív sémák, illetve a gyermek ezen megnyilvánulásokra adott reakciójának kölcsönhatásából táplálkozik. A jelen irodalmi áttekintés – az evészavarok kialakulásában szerepet játszó tényezők cirkuláris okságot követő jellegét elismerve – egyrészt az anyai evészavar hatásait tárgyalja a perinatális fejlődésre, a gyermek korai testi és mentális gyarapodására, testével való elégedetlenségére, diétázási szokásaira, másrészt a családon belüli interakciós mintázat és a tetten érhető diszfunkcionális működésmódok elemzésével mutat rá az anyai evéssel, alakkal, testsúllyal kapcsolatos kognitív, érzelmi és viselkedési viszonyulások gyermeki fejlődésre gyakorolt additív hatására.

Restricted access

Internet use disorders: What's new and what's not?

Commentary on: How to overcome taxonomical problems in the study of Internet use disorders and what to do with “smartphone addiction”? ()

Journal of Behavioral Addictions
Author: Mark D. Griffiths

with) is nothing new and have been there in the literature for a quarter of a century. What is the object of addiction in internet use disorders? However, it is also worth noting that although I have published many papers on internet addiction in the

Open access

. & Warren , M. P. ( 1994 ). Comorbidity of eating disorders and substance abuse review of the literature . International Journal of Eating Disorders , 16 , 1 – 34 . Johnson , P. M

Open access

research has investigated PG as the growth of studies investigating PVG largely begun in the 2000s with the rise of online gaming ( Griffiths, Kuss, & King, 2012 ). Recent literature reviews have indicated that males ( Brezing, Derevensky, & Potenza, 2010

Open access

variables, that of age. In the literature, however, the difference between young(er) and older/adult learners is more clearly stated (e.g., among many others, Lightbown & Spada, 2006 ; Kovács, 2011 ; Singleton & Ryan, 2004 ; Smith & Strong, 2009 ), and

Open access

. ( 2011 ). Online social networking and addiction—A review of the psychological literature . InternationalJournal of Environmental Research and PublicHealth , 8 ( 9 ), 3528 – 3552

Open access

Die psychosomatische Anthropologie ist traditionell mit dem Dualismus von zwei sich ausschließenden Ontologien belastet (Körper–Seele– oder Gehirn–Geist–Dualismus). Durch Appelle an eine „ganzheitliche“ Medizin soll eine körperlose Seelenheilkunde ebenso vermieden werden wie eine seelenlose Körpermedizin. Die vorliegende Arbeit plädiert im Gegensatz zu derartigen holistischen Beteuerungen dafür, die herkömmliche metaphysische Aporie der Medizin durch eine Dualität zweier Aspekte zu ersetzen, nämlich zwischen dem in der Perspektive der Ersten oder Zweiten Person erlebten Leib einerseits und dem in der Dritte-Person-Perspektive beschriebenen Körper andererseits. Dieser anthropologische Entwurf wird mithilfe der philosophischen Anthropologie, der Leib-Phänomenologie und der Körper-Soziologie begründet. Als medizinhistorisches Beispiel für die Korporifizierung des menschlichen Leibes dient das traditionelle Hysterie-Modell, welches zu Beginn der Psychoanalyse in neuer Weise aufgegriffen wurde.

Restricted access