Search Results

You are looking at 11 - 20 of 284 items for :

  • "lung cancer" x
  • All content x
Clear All

Daganatos betegek körében gyakori szövődmény az anaemia, amelyet maga a betegség vagy az onkológiai kezelés okozhat. A vérszegénység rontja a betegek életminőségét, valamint a citotoxikus kezelés dóziscsökkentéséhez, illetve késleltetéséhez vezethet. A jelen retrospektív adatelemzés célja az volt, hogy elemezze 19 egymás után felvett, tüdőrákban szenvedő betegünk kemoterápia okozta anaemiájának béta-eritropoetinnel történő szupportációja során a betegek életminőségének és hemoglobinkoncentrációjának alakulását. A betegek átlagos, eritropoetinterápia előtti hemoglobinkoncentrációja 96,31±6,72 g/L volt (átlag±SD). Az anaemia szupportációjának befejezésekor az átlagos hemoglobinkoncentráció szignifikáns mértékben magasabb, 111,63±14,05 g/L volt (p<0,05). A 19 beteg kezelése során 4 esetben volt szükség transzfúzióra. A betegek eritropoetin bevezetését megelőző átlagos életminőséget jellemző teljes pontszáma 22,89±5,67 volt, és szignifikáns mértékben javult a szupportáció mellett (27,84±6,14; p<0,05). A kemoterápia okozta anaemiában szenvedő betegek életminőségének eritropoetin-béta-szupportáció mellett észlelt szignifikáns mértékű javulása megnyilvánult az alábbi részpontszámok szignifikáns mértékű javulásában: szédülést, tachycardiát, gyengeséget jellemző részpontszámok. A kis betegszám és az alkalmazott saját, csupán a betegdokumentáción alapuló kérdőív validáltságának hiánya természetesen korlátozza az adatok értékelhetőségét, az adatelemzés eredményei azonban felhívják a figyelmet az időben bevezetett erythropoeticus proteinszupportáció által biztosított jobb életminőség és alacsony transzfúziós szükséglet elérésének lehetőségére ebben az egyébként nagyon súlyos betegcsoportban. Orv. Hetil., 2010, 41, 1684–1688.

Open access
Restricted access

Abstract  

222Rn concentrations were measured in 50 dwellings in Celein region, west of Al Khums city in Libya. Time-integrated passive radon dosimeters containing CR-39 detectors were used in this study. The measurements were done in living and bedrooms for each dwelling. After 3 months detectors were collected. Then, applying chemical etching to the exposed detectors, nuclear track numbers and corresponding indoor radon concentrations were determined. The arithmetic mean is 76.1 ± 49.4 Bq m−3 and the geometric mean is 63.8 Bq m−3 with a geometric standard deviation of 1.8. Data distribution is well fitted by a log-normal curve. The fractions of rooms where radon concentrations exceed the reference levels of 148 Bq m−3 is 7.8%. Risk of lung cancer ranges from 4 to 32 per thousand dwellers for nonsmokers and smokers respectively.

Restricted access

international system for staging lung cancer Chest 111 1710 7 . 3. P Goldstraw

Restricted access

Matrix metalloproteinases and matrix metalloproteinase inhibitors in lung cancer Semin Oncol 29 78 86 . 7. T

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Anna Kerpel-Fronius, Zsuzsanna Monostori, Diana Solymosi, Zsolt Markóczy, Lívia Rojkó, and Gábor Kovács

://mkot.hu/daganatos-megbetegedesek-okozta-halalozas-magyarorszagon [accessed: January 22, 2018]. [Hungarian] 2 Ostoros Gy. Lung cancer. [Tüdőrák.] Korányi Bull. 2017; 1: 32–40. [Hungarian] 3 Lung Cancer – Non-Small Cell

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: József Furák, Ervin Bács, Radek Grochulski, Antal Wolfárd, Tamás Szőke, Imre Troján, Edina Csernay, and György Lázár

Irodalomjegyzék 1. RJ McKenna 2005 New approaches to the minimally invasive treatment of lung cancer

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tibor Géczi, Edit Csada, László Tiszlavicz, György Lázár, and József Furák

References 1 Di Maio M, Perrone F, Morabito A, et al. Epidemiology and aetiology of lung cancer. In: Kuzdzal J. (ed.) ESTS Textbook of Thoracic Surgery. Medycyna

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Károly Kovács, Csaba Oláh, László Füstös, Zoltán Fülep, Gábor Cserni, and László Sikorszki

R, de la Torre M: Is uniportal thoracoscopic surgery a feasible approach for advanced stages of non-small cell lung cancer? J Thorac Dis 2014; 6: 641–648. 4

Restricted access

-small-cell lung cancer J Clin Oncol 27 1 – 16 . 2 Bertheau , P , Hatem , DC , Meignin , V et al. 1998 Variability of immunohistochemical reactivity on stored paraffin slides J Clin Pathol 51

Restricted access