Search Results

You are looking at 11 - 20 of 24 items for :

  • "market economy" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

). Dempsey , James , ‘ Creating The Legal Framework For Information And Communications Technology Development: The Example Of E-Signature Legislation In Emerging Market Economies ’ ( 2003 ) 1 Information Technology and International Development

Full access

-Kerszöv. 32 Zhang, W. & Bray, M. (2016) Shadow Education. In: Sh. Guo & Y. Guo (eds) Spotlight on China. Changes in Education under China’s Market Economy . Rotterdam, Sense Publishers. pp

Open access

dimension addresses poverty reduction, consumption, market economy, corporate responsibility, and and accountability ( UNESCO, 2005 ). According to the curriculum, it is the task of preschool to lay the foundation for lifelong learning for all children. In

Open access

to Hungarian nationals living outside the borders of their nation-state. 3 Orbán, a former liberal, is now a Messiah of illiberal democracy and presents this concept as a viable alternative to liberal democracy and market economy. His doctrine is

Open access

issue, especially challenged from a perspective that confines citizenship rights to national identity. Social policy is defined as an institutional form of social solidarity, compatible with a free market economy, which aims at the elimination of the

Open access

Windmüller, Jonh P. (1987): Collective Barganing in Industrialised Market Economies: A Reappraisal. ILO, Geneva. Collective Barganing in Industrialised Market Economies: A Reappraisal

Restricted access

A chain of innovation is social network , defined by offering or adopting and economic innovation. The main hypothesis is that diffusion of rural innovations and the changes of life-style of the peasants (generally: the growth of market economy) do not necessarily restructure or destroy local networks, but in some  case  they will be reinforced. There are two different forms of economic behaviour: that of the  innovator  and of the model imitator. The innovator is an enterpreneur in Schumpeter's sense: an economic actor implementing innovation. Other entrepreneurs do not innovate so they copy the existing economic models. The members of peasant  societies are mostly model imitators. This economic behaviour is based on peasant social networks: prestigious people are also  recognised as economic examples to be followed, so their innovations will be accepted. On the other hand, the strongly tied rural actors, who worked mostly together and represented many times their relatonships with all due solemnity, are socially urged to help their smaller relations even with economic advice. If the example is to be the entrepreneur, many connected households will be also entrepreneurs - but not necessaily innovators. There  will be new technologies  adapted in the community; even life-style will chenge, but not the  social networks that present major stability. To illustrate this hypothesis there is the description of two cases of anthropological fieldwork conducted in rural areas. One is the example of an indigenous community of the  Peruvian Andes and the other one is of a Hungarian village.

Restricted access

This article is intended to give a short synopsis on the history of the Hungarian privatization, which has not been fully finished yet, but the most important aims however have been accomplished. As this issue is rather a complex one, having also legal and economic nature, one cannot avoid providing a short historical introduction from legal and economic aspects. Therefore the author also outlines the most significant elements of the changes in the system of the Hungarian ownership at the beginning of the 1990s, which can be featured as the transaction from planned economy into market-economy. After the introduction the author describes the most important steps of the Hungarian privatization, which can be summed up as follows: (i) stage of spontaneous privatization (1985-1989); (ii) stage of state-controlled privatization (1990); (iii) stage of state-"directed" privatization (1990-1991); (iv) stage of privatization under the SPA/-programmes (1991-1992); (v) stage of self-privatization (1992-1995); (vi) the "third" regulation of privatization, strategic privatization (1995-). The author also pays attention to the analysis of the relevant legal rules, which are or used to be in effect regulating privatization. The author also highlights that the law of Hungarian privatization cannot be thoroughly studied without taking into consideration the economic goals and economic characteristics of Hungary, as well.

Full access

: Ecosocial Market Economy as the Key to Global Sustainable Development . Ecosocial Forum Europe, Vienna. Stiglitz, J. E. (2002): Globalization and Its Discontents . W.W. Norton, New York – London

Restricted access

A legutóbbi válság megvilágította a közgazdaságtan és a politikatudomány fő áramlatainak gyengeségeit, amelyek a szűklátókörűségből és ideológiai elfogultságokból, vagyis a holisztikus, történeti és kritikai szemléletmód hiányából fakadnak. A válság feltételezett okait vizsgáló és a válság leküzdésére vagy egy újabb megelőzésére gazdaságpolitikai módszereket ajánló legtöbb közgazdász csak a részpiacokra összpontosít, de szem elől veszíti a világgazdaságnak azokat a visszatérő globális válságokban megnyilvánuló alapvető egyensúlytalanságait, amelyek a társadalmi és nemzetközi egyenlőtlenségek növekedéséből származnak. És negligálja a válságok kulturális, politikai és morális aspektusait is. Míg a nemzeti társadalmaknak éppúgy, mint a világtársadalomnak nagy szüksége lenne valódi demokratizálódásra és mind a piacok, mind az államok fölötti hatékony ellenőrzésre, a politikatudomány sok művelője hajlamos a demokrácia értelmezését a képviselet jogi és szervezeti kérdéseire leegyszerűsíteni. A válságok megelőzése és a globális katasztrófák elkerülése szükségessé teszi egy demokratikus globális kormányzás és egy globális ökoszociális piacgazdaság kifejlesztését, ami megköveteli a nemzetközi intézmények lényeges reformját, a civil társadalom globális szervezeteinek befolyásos szerepét és egy „Új Felvilágosodás” eljövetelét is.

Restricted access