Search Results

You are looking at 11 - 20 of 321 items for :

  • All content x
Clear All
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Marek Opalka, Justyna Kugla-Owczarska, Barbara Kaminska, Helena Puchajda-Skowronska, Wioletta Hryniewicka, and Luiza Dusza

The aim of this study was to investigate how long-term feeding of ganders with diets containing different levels of phytoestrogens affects the morphometry of testes, plasma steroid levels, sperm parameters and reproductive performance. Male Bilgoraj geese were fed diets containing grass meal (with low phytoestrogen levels) and those containing alfalfa meal and soybean meal (with higher levels of phytoestrogens). Testes were obtained from ganders at the peak of mating and the ongoing laying period as well as at the beginning of photorefractoriness. The morphometric parameters were measured in frozen testicular sections. Blood was collected monthly from December to June, and plasma testosterone, androstenedione and corticosterone concentrations were determined. During the mating season, semen was collected and its quantity and quality were investigated. In the flocks (ganders with geese) reproductive output was noted. Seasonal changes were observed in the morphology of testes and in plasma testosterone, androstenedione and corticosterone concentrations in ganders. The feeding of ganders with dietary meals containing higher levels of phytoestrogens did not affect the plasma steroid contents or the majority of the morphometric parameters of testes, except for the height of the seminiferous epithelium, which was lowered. Moreover, diets with higher levels of phytoestrogens decreased the volume of ejaculates and the percentage of normal spermatozoa. However, these changes were not reflected in the fertilisation rates.

Restricted access

Duna–Tisza közi karbonátos homoktalajon, az MTA ATK TAKI Õrbottyáni Kísérleti Telepén vizsgáltuk az eltérő minőségű komposztok és a húsliszt hatását a talajtulajdonságokra, ill. néhány talajvizsgálati jellemzőre. A heterogén talaj 0–8% közötti CaCO3- és 1,0–1,5% humuszkészlettel rendelkezett. A humuszos szint vastagsága 60–80 cm, a pH(H2O) 6,8–7,5, a pH(KCl) 6,3–7,3 közötti értékeket mutatott. Az agyagfrakció mennyisége 10–15%-ot tett ki. A termőhely felvehető foszforral közepesen, nitrogénnel és káliummal gyengén ellátott volt. A kísérleteket 2002-ben és 2003-ban állítottuk be egyenként 5 kezeléssel (0, 25, 50, 100 és 200 t·ha-1 friss komposzt, vagy 0, 2,5, 5, 10 és 20 t·ha-1 húsliszt), 4 ismétléssel, azaz 20-20 (egyenként 5×8= 40 m²-es) parcellával, véletlen blokk elrendezésben. Egyszeri terhelést alkalmaztunk 2002-ben, a további években a komposztok és húsliszt trágyaszerek utóhatásait figyeltük meg. A maximális 200 t·ha-1 komposzt-, illetve a 20 t·ha-1 csontos húslisztadag kereken 20–120 t·ha-1 szárazanyag, 12–48 t·ha-1 szerves anyag, 0,6–6,8 t·ha-1 zsír bevitelét jelentette. Az ásványi elemek maximuma elérte a 13,5 t·ha-1 Ca (33,7 t·ha-1 CaCO3), illetve a 11,6 t·ha-1 P (26,6 t·ha-1 P2O5) mennyiséget. A K-, Mg-, Na- és S-bevitel is több száz kg·ha-1-nak adódott a komposztok esetén. A Zn kereken 42, a Mn 21, a Sr 18, a Ba 12, a Cu 8, a Cr 2 kg·ha-1 maximális terhelést jelzett. Az éretlen komposztban az NH4-N forma 275, a félérettben 113 kg·ha-1 mennyiséget ért el. Az érett komposzttal ugyanakkor maximálisan 193 kg·ha-1 műtrágya-egyenértékű NO3-N-t szántottunk alá. Az érett vágóhídi komposzt hatása 6 év után is igazolható volt a talaj szántott rétegének humusz-, összes-N-, összes P- és S-, valamint oldható P-, S-, Fe-, Zn- és Mo-tartalmának emelkedésén. A bevitt szerves anyag közel fele, az összes-N 18– 20%-a beépülhetett a talaj tartós humuszanyagaiba. Az éretlen komposzt terheléssel szintén igazolhatóan emelkedett a feltalaj szervesanyag-, összes N- és NO3-N-, összes P-, összes S- és Na-készlete. Az oldható elemek közül a P, K, Na, S, Zn és Cu jelzett dúsulást az egyes években. A félérett komposzt hatására 50%-kal nőtt a feltalaj szervesanyag-, illetve több mint kétszeresére az összes-N-készlete. A talajszerkezetre gyakorolt kedvező hatás a 6. évben is igazolható volt. Hasonlóképpen az „összes” és az oldható P, S, Na és Zn elemtartalmakban való gyarapodás. A növekvő csontos húslisztterheléssel átmenetileg 0,5 értékkel igazolhatóan mérséklődött a pH(H2O), emelkedett az „összes” só, az összes-N és ásványi-N frakciók mennyisége. A savtermelő nitrifikáció méreteire és sebességére utal, hogy 13-szorosára nőtt a szántott réteg NO3-N-, illetve 6-szorosára az NH4-N-koncentrációja az 1. évben. Maximálisan mintegy 400 kg NO3-N + 165 kg NH4-N tárult fel hektáronként. Az aszályos 2003-ban a kukorica csekély termésével nem tudta hasznosítani a sok ásványi-N-t, mely feltehetően az altalajba távozhatott. A 6. évben a húsliszt lebomlott és a mobilis bomlástermékei eltűntek (NO3-N, vízoldható sók, savak). Összefoglalva megállapítható, hogy míg a húsliszt gyorsan bomló trágya, úgy NO3-érzékeny területeken az előírt 170 kg·ha-1·év-1 N-terhelés túllépését kerülni kell. Az éretlen és félérett komposzt viszont több éven át lassan ásványosodik a talajban és nitrogénjének egy része tartósan beépülhet a talaj humuszanyagaiba. Az előírt 170 kg·ha-1·év-1 N-terhelésre vonatkozó korlátozást ezért nem szükséges ezekre a szerves trágyaszerekre kiterjeszteni, a terhelés a 2–3-szorosára növelhető.

Restricted access

.A.— Rosentrater K.A. et al. (2006): Characteristics of North American meat and bone meal relevant to the development of non-feed applications. Appl. Eng. Agric. 22(5): 729–736 pp. Rosentrater K

Restricted access

2001 folyamán néhány szociológus és vezető szociális munkás a Fővárosi Közigazgatási Hivatal megbízásából mintegy negyven budapesti szociális intézménynél folytatott módszertani ellenőrzést. Ezeket az intézményeket nonprofit szervezetek, vállalkozók, egyházak és önkormányzatok tartják fenn. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy gyakorlatilag befejeződött a fővárosban működő szociális ellátó intézmények igaz­gatásrendészeti megalapozása, és jelentősen előrehaladt a professzionalizálódás. A módszertani munka további fázisában szükséges a módszertan fejlesztése és az ellenőrzések, felülvizsgálatok metodológiájának kimunkálása is.

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: I. Cioffi, L. Santarpia, A. Vaccaro, M. Naccarato, R. Iacone, M. Marra, F. Contaldo, and F. Pasanisi

. Cioffi , I. , Santarpia , L. , Vaccaro , A. , Iacone , R. , Labruna , G. , Marra , M. , Contaldo F. , Kristensen M. & Pasanisi F. ( 2016 ): Whole-grain pasta reduces appetite and meal-induced thermogenesis acutely: A pilot

Open access

Waste and fuels from waste

Part I. Analysis of thermal decomposition

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Danuta Król and Sławomir Poskrobko

sludge, biomass waste from the production of rapeseed oil (extracted rapeseed meal), waste from the production of starch (potato rapeseed). Therefore, the aim of the study was to demonstrate the applicability of research for identification of phase

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Roland Psáder, Ágnes Sterczer, Kinga Pápa, Andrea Harnos, Viktória Szilvási, and Ákos Pap

. L., Center, S. A., Randolph, J. E., Yeager, A. E., Erb, H. N. and Warner, K. L. (2008): Changes in gallbladder volume in healthy dogs after food was withheld for 12 hours followed by ingestion of a meal or a meal containing erythromycin. Am. J. Vet

Restricted access

soybean meal on the microscopic anatomy of the small intestine in early weaned pig. J. Anim. Sci. 67, 1855-1863. Effect of dietary soybean meal on the microscopic anatomy of the small intestine in early weaned pig

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Ágnes Sterczer, Jenő Reiczigel, Roland Psáder, Kinga Pápa, Károly Vörös, and Ákos Pap

. 1992 16 16 19 Cay, A., Imamoglu, M., Sarihan, H. and Ahmetoglu, A. (2006): Ultrasonographic evaluation of fatty meal

Restricted access