Search Results

You are looking at 11 - 20 of 25 items for :

  • "polycythaemia vera" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: János László Iványi, Éva Marton, Márk Plander, and Tamás Szendrei

Tefferi, A.: Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2013 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am. J. Hematol., 2013, 88 (6), 507–516. 3

Restricted access

thrombocythaemia, and polycythaemia vera in the European Union. Eur J Hematol. 2014; 924: 289–297. 6 Jako J, Szerafin L. A Philadelphia-negatív krónikus myeloproliferativ kórképek

Restricted access

algorithms. Leukemia, 2008, 22 (1), 14–22. Tefferi, A.: Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2013 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am. J. Hematol., 2013, 88 (6), 507

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A szerzők korábbi közleményei óta nem jelent meg a malignus hematológiai betegségek családon belüli halmozódásával kapcsolatos újabb hazai tanulmány. Célkitűzés: A testvérekben tapasztalt betegségtársulások adatainak részletes elemzése. Módszer: A szerzők az elmúlt 34 év alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 86 családban észlelték hematológiai malignitások familiáris előfordulását. Familiáris eseteik közül 19 társulás testvérekben fordult elő. Eredmények: A 18 kettős és egy hármas társulás miatt az elemzett társulások száma 21 volt, amelyek mindegyikében a fiatalabb testvér betegsége jelentkezett fiatalabb életkorban. Az antepozíció átlaga 10,8 (1–33) évnek, a medián antepozíció 10 évnek adódott. Következtetés: Az egyenes ági és oldalági leszármazottakban már korábban tapasztalt anticipáció mellett joggal merül fel a fiatalabb testvéreket érintő antepozíció lehetősége is. Hasonló megfigyeléssel a rendelkezésre álló irodalomban nem találkoztak. Orv Hetil. 2017; 158(33): 1283–1287.

Restricted access

development of second malignancies in essential thrombocythemia and polycythemia vera: Are we comfortable about this? Leuk Lymphoma 2016; 57: 6–7. 12 Masarova L, Cherry M, Newberry KJ

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Dombi, Árpád Illés, Judit Demeter, Lajos Homor, Zsófia Simon, Miklós Udvardy, Éva Karádi, Ádám Kellner, and Miklós Egyed

, A., Barbui, T.: Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2015 update on diagnosis, risk-stratification and management. Am. J. Hematol., 2015, 90 (2), 162–173. 8

Open access

criteria and treatment. Neth. J. Med., 2012, 70 (4), 159–167. Barbui, T., Thiele, J., Passamonti, F., et al.: Initial bone marrow reticulin fibrosis in polycythemia vera exerts an impact on clinical outcome. Blood

Restricted access

: Williams Hematology (eds: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, et al.), Fifth edition. McGraw-Hill, Inc., New York, 1995; pp. 340–345. 12 Means RT Jr. Polycythemia vera. In

Restricted access

–2720. Marchetti, M., Castoldi, E., Spronk, H. M., et al.: Thrombin generation and activated protein C resistance in patients with essential thrombocythemia and polycythemia vera. Blood, 2008, 112 (10), 4061–4068. Panova

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsófia Simon, Imelda Marton, Zita Borbényi, and Árpád Illés

References 1 Moulard, O., Mehta, J., Fryzek, J., et al.: Epidemiology of myelofibrosis, essential thrombocythemia and polycythemia vera in the European

Restricted access