Search Results

You are looking at 11 - 20 of 57 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Ferenc Garzuly, Ferenc Schneider, János László Iványi, Zsuzsanna Nagy, Mariann Varga, Krisztián Sütő, Balázs Tolvaj, and Bernadette Kálmán

.: Subacute sclerosing panencephalitis: A clinical appraisal. Ann. Indian Acad. Neurol., 2013, 16 (4), 631–633. Csonka, T. S., Szepesi, R., Bidiga, L., et al.: Diagnostics of herpes simplex encephalitis highlighted by a

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsanett Csoma, Angéla Meszes, Rita Ábrahám, Judit Bakki, Zita Gyurkovits, Lajos Kemény, and Hajnalka Orvos

. A., et al.: Nevus simplex: a reconsideration of nomenclature, sites of involvement, and disease associations. J. Am. Acad. Dermatol., 2010, 63 (5), 805–814. Verbov, J.: Common skin conditions in the newborn

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Nóra Szentmáry, László Módis, László Imre, Ágnes Füst, Loay Daas, Lenke Laurik, Berthold Seitz, and Zoltán Zsolt Nagy

bakteriális keratitis gyógyítása cross-linking kezeléssel – Esetismertetés.] Szemészet 2014; 151: 33–36. [Hungarian] 9 Preferred practice pattern. Herpes simplex virus epithelial

Open access

Absztrakt

Az endometrialis hyperplasiák 1994-es WHO felosztása citológiailag atípusos és típusos hyperplasiát és ezeken belül a mirigyek komplexitása szerint simplex és complex hyperplasiát különböztet meg. A felosztás legnagyobb hibája, hogy gyenge a reprodukálhatósága, és a klinikummal sincs teljesen összhangban. Az azóta elvégzett molekuláris és számítógépes morfometriai vizsgálatokkal sikerült azonosítani azt az elváltozást, mely az endometrium I. típusú carcinomájának prekurzora lehet. Az elváltozást endometrialis intraepithelialis neoplasiának (EIN) nevezték el. Definíció szerint az EIN olyan monoklonális, a környezettől szerkezetileg és citológiailag is eltérő mirigyszaporulat, mely endometrioid adenocarcinoma kialakulására hajlamosít. Az EIN diagnózis morfometriai alapját a D-érték képezi (DS), mely három morfometriai tényező logikai kombinációja. Ezek a jegyek a mirigyek szerkezeti komplexitását, a mirigy és a stroma arányát és a sejtmagok változatosságát reprezentálják. A léziókban már igen korán kimutatható genetikai eltérés a PTEN-inaktiváció és K-ras-mutáció. Az EIN-be nem sorolható hyperplasiás eseteket benignus endometrialis hyperplasiának tartják. Ezzel az endometrium rákmegelőző állapotának egy új szemléletű felosztását valósították meg. A retrospektív vizsgálatok bebizonyították, hogy az új szisztéma sokkal jobban korrelál a klinikummal, így megbízhatóbban lehet terápiát alapozni rá. A WHO a 2003-ban kiadott “Kék könyv”-ben részletezi az elváltozást, annak diagnosztikus kritériumait, és a jelenleg legelterjedtebb 94-es felosztás mellett ajánlja a rendszer bevezetését.

Restricted access

-Novak 2005 Hepatitis C virus RNA in the cutaneous eruption but not in the symptom-free skin from patient with prurigo simplex and chronic C hepatitis J Eur Acad Dermatol Venereol 19 520

Restricted access

tick species Ixodes vespertilionis, I . ariadnae and I. simplex from Eurasia. Parasit. Vectors 8 , 457 . Hornok , S. , Kováts , D. , Angyal , D. , Dányi , L. , Kovács , R

Restricted access

reactivation of herpes simplex virus latency . J. Virol. 63 , 743 – 768 . Patel , J. R. and Edington , N. ( 1983 ): The pathogenicity in mice of respiratory, abortion and paresis

Restricted access

with I. vespertilionis and I. simplex . Parasit. Vectors 8 , 47. Hornok , S. , Kontschán , J. , Kováts , D. , Kovács , R. , Angyal , D. , Görföl , T. , Polacsek , Z

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Károly Barna, Gabriella Eördegh, Gyula Iván, József Piffkó, Pálma Silló, and Márk Antal

Glász-Bóna A. Mutation analysis of KRT5 and KRT14 genes with epidermolysis bullosa simplex. PhD thesis. [ KRT5 és KRT14 génmutációk vizsgálata epidermolysis bullosa simplex

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Krisztin Szőke, Attila D. Sándor, Sándor A. Boldogh, Tamás Görföl, Jan Votýpka, Nóra Takács, Péter Estók, Dávid Kováts, Alexandra Corduneanu, Viktor Molnár, Jenő Kontschán, and Sándor Hornok

with I. vespertilionis and I. simplex . Parasit. Vectors. 8 , 47 . Hornok , S. , Kontschán , J. , Kováts , D. , Kovács , R. , Angyal , D. , Görföl , T. , Polacsek , Z

Open access