Search Results

You are looking at 11 - 20 of 1,349 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All
Imaging
Authors: Borbála Vattay, Melinda Boussoussou, Sarolta Borzsák, Milán Vecsey-Nagy, Judit Simon, Márton Kolossváry, Béla Merkely, and Bálint Szilveszter

randomized SCOT-HEART (Scottish Computed Tomography of the Heart, NCT01149590) trial have shown that CTA based patient management could substantially improve long term outcomes as compared to standard care alone [ 7 ]. The PROMISE (Prospective Multicenter

Open access
Imaging
Authors: Melinda Boussoussou, Borbála Vattay, Bálint Szilveszter, Márton Kolossváry, Judit Simon, Milán Vecsey-Nagy, Béla Merkely, and Pál Maurovich-Horvat

tool to detect lesion specific ischemia and identify patients for subsequent revascularization [ 12 ]. Currently, fractional flow reserve (FFR) is the gold standard assessment of hemodynamic significance for coronary stenosis as measured by invasive

Open access

Van Cutsem A Kretzschmar 2008 Final efficacy results for bevacizumab plus standard first-line chemotherapies in patients with metastatic colorectal

Restricted access

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Policy achievements in 2006 /* COM/2007/0067 final */. 4 New Standards for Driving and

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Masoumeh Dorri Giv, Karim Ghazikhanlou Sani, Majid Alizadeh, Ali Valinejadi, and Hesamedin Askari Majdabadi

significant effect on public health is hospitals. The first important phase to control noise pollution that is very important nowadays is to measure noise pressure level and the considered parameters and to compare it with standard parameters [ 5

Open access

–303. 6 Ageno W, Mantovani LG, Haas S, et al. Safety and effectiveness of oral rivaroxaban versus standard anticoagulation for the treatment of symptomatic deep-vein thrombosis (XALIA): an international

Restricted access

Absztrakt:

A vérkészítmény-terápia hatalmas fejlődésen ment át az elmúlt évtizedekben, a transzfúzió ma már szinte rutin beavatkozássá vált. A liberális transzfúziós stratégia helyét átvette a restriktív transzfúziós gyakorlat és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a transzfúzióhoz köthető nem kívánt események feltárására és kiküszöbölésére, a biztonságos transzfúziós gyakorlat kialakítására.

A transzfúziók biztonságát alapvetően meghatározza a véradó („a vérbiztonság velem kezdődik”), továbbá a korszerű vérkészítmény-előállítás és -kivizsgálás, másrészt a szigorú szabályokon alapuló klinikai gyakorlat.

Jelentős tanulmányok igazolják és ma már egyértelműen bizonyítják, hogy a nem kívánt események hátterében legjelentősebb tényező az ember, emberi hibák okozzák a nemkívánt események több mint 70%-át. A klinikumban ezért megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az emberi tényezőkre, úgy kell szabályozni a transzfúziós tevékenység minden lépését, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az emberi tényezőkből adódó hibákat. Ezt szolgálja többek között a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és a Transzfúziós Bizottság szabályozott működtetése.

Magyarországon is elengedhetetlen az egységes jelentési rendszer mindenki számára kötelező, ellenőrzött és szabályszerű működtetése, ami a törvényi előírásoknak megfelelően jelentett nem kívánt események elemzése révén segíti az okok feltárását és a szükséges intézkedések meghozatalát.

A hatékony vérgazdálkodás és a betegek biztonsága érdekében szükség van a társszakmák együttműködésére, transzfuziológiai standardok kidolgozására.

Restricted access
Imaging
Authors: Jochen von Spiczak, Hanna Model, Robert Manka, and Hatem Alkadhi

magnetic resonance (MR) adenosine stress perfusion imaging showed a large area of myocardial hypoperfusion of the inferior and infero-septal wall (standard supply territory of the right coronary artery, RCA, ischemic burden 22%). As shown in Fig. 1

Open access
Imaging
Authors: Sabrina Oebel, Alexander Gotschy, Ingo Paetsch, Cosima Jahnke, Sven Plein, Rolf Gebker, Sandra Hamada, Michael Frick, Jochen von Spiczak, Malgorzata Polacin, Frank Enseleit, Nikolaus Marx, Thomas F. Lüscher, Frank Ruschitzka, Sebastian Kozerke, Hatem Alkadhi, and Robert Manka

imaging is recommended for global evaluation of cardiac function and structure in patients with heart failure, as it represents the gold standard for determining LV function, volumes and mass, especially if echocardiographic data are inconclusive

Open access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Viktória Fésüs, Ediz Eyupoglu, Richárd Kiss, Emma Ádám, András Kozma, Zoltán Mátrai, and Csaba Bödör

Absztrakt:

Bevezetés: Az elmúlt években megjelent új célzott terápiás szereknek köszönhetően nagy áttörés történt a krónikus limfocitás leukémia kezelésében, különösen a magas rizikójú betegcsoportban. Az optimális kezelés megválasztásának elősegítése céljából egyre több biomarker kerül be a nemzetközi ajánlásokba, melyek rutinszerű vizsgálata értékes prognosztikus vagy prediktív információt szolgáltat. Jelenleg a legmegbízhatóbb paraméterek közé sorolják a szérum β-2-mikroglobulin szintet, a TP53-státuszt és az immunglobulin-nehézlánc gén (IGHV) mutációs státuszt. Célkitűzés: Jelen tanulmány célja az IGHV mutációs státusz eloszlásának vizsgálata, továbbá, az IGHV-státusz prognosztikai és prediktív szerepének, valamint hazai rutinszerű vizsgálatának ismertetése volt. Anyag és Módszer: Az IGHV mutációanalízist Sanger-szekvenálással végeztük el 173 krónikus lymphocytás leukémiában szenvedő beteg esetében a legújabb nemzetközi ajánlásoknak megfelelően. A kapott eredményeket online platformok segítségével értékeltük. Eredmények: A betegek 54%-ában nem mutált, 40%-ában mutált és 6%-ában borderline IGHV-t azonosítottunk. A mutált IGHV génnel rendelkező betegcsoport teljes túlélésben és az első kezelésig eltelt időben egyaránt szignifikánsan kedvezőbb (p < 0,0001) kimenetellel bírt a nem mutált csoporttal összehasonlítva. Következtetések: Az IGHV mutációs státusz megbízható prognosztikus biomarker, melynek rutinszerű vizsgálata a nemzetközi ajánlásokban is kötelező elemként szerepel már. A mutációanalízis elvégzésével magas rizikójú betegek azonosíthatók, akik számára a közeljövőben ígéretes választás lehet majd az újonnan megjelent célzott terápiák egyike.

Restricted access