Search Results

You are looking at 11 - 20 of 251 items for :

  • "sustainable development" x
  • All content x
Clear All

52 576 585 SCOTT, W., GOUGH, S. (2003) Sustainable development and learning. Framing the issue, Routledge, London-New York

Restricted access

Az MTA Szociológiai Kutatóintézet (MTA SZKI) és az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (EK) 2009 óta részt vesz az EU 7 Keretprogramja által finanszírozott Civil Társadalom a Fenntarthatóságért (Civil Society for Sustainability, CSS) című kutatási projektben. A projekt fő célja, hogy EU szinten kapcsolatot teremtsen a civil társadalom és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó kutatók között. Segíteni kívánja a civil szervezetek és a kutatási intézmények közötti együttműködést, többek között olyan civil társadalom központú kutatási projektek formájában, amelyek a fenntartható fejlődést célozzák. A projektben 4 országból 3 kutatócsoport és 3 civil szervezet vesz részt. Ezek páronként ún. tandemeket alkotnak, amelyek a következők: Dialogik gGmbH (Stuttgart) – unw e.V. (Ulm); Mutadis SARL (Párizs) – REC Slovenija (Lubljana); illetve MTA SZKI – EK. A projekt 1. fázisának eredményeit (az EK stratégiai problémáinak feltárása) korábban e folyóirat hasábjain közöltük. Jelen cikkünkben egy olyan mintaprojektet mutatunk be, amely Gyöngyös város éghajlatvédelmi stratégiájának kifejlesztését célozta, s amely a CSS projekt második fázisában valósult meg.

Restricted access

COM (2003) 745 final/2: 2003 Environment Policy Review. Consolidating the environmental pillar of sustainable development. Brussels, 2 February 2004. COM (2004) 22 végleges: Jelentés a belső piaci stratégia végrehajtásáról

Restricted access

, Sharachchandra M. (1991): Sustainable Development: A Critical Review. World Development , Vol. 19, No. 6, 607–621. Lele S. M. Sustainable Development: A Critical Review

Restricted access

Sustainable Development ’ ( 2002 ) 2 International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 173 – 194 . Horváth , G. , ‘ Protection of Land as a Special Subject of

Full access

A tanulmány elemzést nyújt a környezetvédelmet érintő normák keletkezéséről. Ezek a normák nem feltétlenül csak jogi természetűek lehetnek. Másféle normák is hatást gyakorolhatnak a környezetvédelemre: jogi, politikai, erkölcsi, vallási, tudományos és egyéb szabályok. Minden humán környezetvédő aktus mögött ezen normák kapcsolatrendszere húzódik meg. Van, hogy a történeti tények előzik meg a jogalkotást, és van, hogy éppen fordítva. A tudományos normák is hatással lehetnek a jogi és egyéb, környezetvédelmi szabályok formálódására. A tanulmány tárgyalja a társadalmi autoregulációt, valamint az ökonormativitás látszatát. Bizonyításra kerül továbbá, hogy a fenntartható fejlődésnek szükségszerű velejárója a normatív fejlődés.

Restricted access

): Climate Change and Sustainable Development . Natural Resources Forum 33 ( 4 ): 257 – 258 . Bastianoni , S. – Pulselli , F. M. – Tiezzi , E. ( 2004 ): The Problem of Assigning

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Mirjana Gligorić Matić, Biljana Jovanović Gavrilović, and Nenad Stanišić

1 Introduction During the last seven decades, the development debate went a long way – from dealing with economic growth, through being concerned about income distribution and environment, to focussing on human and especially sustainable development

Restricted access

Education and Sustainable Development Current discussions around education for sustainable development (ESD) in Austria focus on the notions of sustainable development, on environmental education (EE), on development education

Open access