Search Results

You are looking at 11 - 19 of 19 items for :

  • "szexualitás" x
  • All content x
Clear All

. Társadalomkutatás XXVII. évf. 3, 319–345. Farkas Zoltán (2010): A társadalmi képesség fogalma és típusai. II. rész. Társadalomkutatás XXVIII. évf. 1, 19–32. Foucault, Michael (1996): A szexualitás

Restricted access

) Az emberi öröklödés. Gondolat Könyvkiadó, Budapest Az emberi öröklödés. Freud, S. (1995) Három értekezés a szexualitás elméletéröl

Restricted access

). A terápiás hatás, mint melléktermék . Thalassa , 17 ( 1 ), 123 – 136 . Varga , K. ( 2009 ). Szexualitás, szülés, kötődés: az oxitocin pszichoemotív hatásai . In E

Restricted access

26 87 90 Jakobovits Á.: A szexualitás csírái a magzati etológia részei. Magy. Androl., 2006, 11 , 75

Restricted access

születése . Budapest : Corvina . Foucault , M. ( 2001 ). A szexualitás története III. Törodés önmagunkkal . Budapest : Atlantisz Könyvkiadó

Restricted access

Reproductive Function. Reproductive Toxicology, 23 (3), 337–352. Varga K. (2009) Szexualitás, szülés, kötődés: az oxitocin pszichoemotív hatásai. In Bagdy E., Demetrovics Zs., Pilling J. (szerk.) Polihistória. Köszöntők és

Restricted access

alternatív szexualitás darwini elemzése (pp. 57 – 76 ). Budapest : Akadémiai Kiadó . Bloch , M. , Daly , R. C. , & Rubinow , D. R. ( 2003 ). Endocrine factors in the etiology of

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Rózsa Sándor, Hupuczi Ernő, Martin László, Birkás Béla, Hartung István, Hargitai Rita, Varga József, Láng András, Tiringer István, and Kállai János

for the number of factors in factor analysis. Psychometrika , 30 , 179 – 185 . Horváth , B. ( 2016 ). Az abszorpció és a szexualitás összefüggései . Debreceni Egyetem

Open access

próféciát; hét kert Eróshoz kapcsolódik, kettőt Dionysosnak szenteltek. Littlewood: i. m. (3. j.) 98–99. A regények, kert és szexualitás témaköréhez lásd Ch. Barber: Reading the Garden in Byzantium: Nature and Sexuality. BMGS 16 (1992) 1–19; általában a

Open access