Search Results

You are looking at 11 - 13 of 13 items for :

  • "telemedicina" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Regina Molnár, Zoltán Sági, Zsuzsanna Fejes, Kálmán Törőcsik, Béla Köves, and Edit Paulik

telemedicina hatása az orvos-beteg kapcsolat átalakulására orvosok körében végzett interjúk eredményei alapján.] LAM 2017; 27: 186–192. [Hungarian] 10 Sára Z, Csedő Z, Tóth T, et al. The

Restricted access

R, et al. Telecardiology: Tasks and duties of telemedicine. [Telekardiológia: A telemedicina feladatai és kötelességei.] Orv Hetil. 2017; 158: 1741–1746. [Hungarian] 5

Restricted access

). Telemedicina a pszichiátriában –a modern információs technológia szerepe . In FÜREDI J . és NÉMETH A . (szerk.), A pszichiátria magyar kézikönyve (5., átdolgozott kiadás) . Budapest : Medicina

Restricted access