Search Results

You are looking at 11 - 20 of 9,272 items for :

  • "treatment" x
  • All content x
Clear All

www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_2A.../N_III_2_3.pdf College of Neurology: Guideline for the classification, epidemiology, examination and treatment of primary

Restricted access

. Classification AO des fractures 1987 Gustilo, R. B., Anderson, J. T.: Prevention of infection in the treatment of one

Restricted access

directly after the intervention ( Wartberg, Thomsen, Moll, & Thomasius, 2014 ). Du and colleagues ( Du, Jiang, & Vance, 2010 ) conducted a randomized controlled study investigating long-term effects of a CBT treatment and found similar effects after six

Open access

Baneth, G., Volansky, Z., Anug, Y., Favia, G., Bain, O., Goldstein, R. E. and Harrus, S. (2002): Dirofilaria repens infection in a dog: diagnosis and treatment with melarsomine and doramectin. Vet. Parasitol

Restricted access

eating disorders: A “transdiagnostic” theory and treatment . Behaviour Research and Therapy , 41 ( 5 ), 509 – 528 . Fairburn , C.G. , Marcus , M.D. , & Wilson , G.T. ( 1993

Restricted access

diagnosis and treatment of primary biliary cirrhosis. Korean J. Hepatol., 2011, 17 , 173–179. Jeong S. H. The diagnosis and treatment of primary biliary cirrhosis

Open access

Wild, T. C., Newton-Taylor, B., Ogborne, A. C. és mtsai: Attitudes toward compulsory substance abuse treatment: a comparison of the public, conselors, probationers and judges’ views. Drugs

Restricted access

A rosszindulatú nyiroksejtes megbetegedések – a lymphomák – kezelésében az elmúlt években több változás történt. A Hodgkin-kór kezelésében egyre inkább rizikóadaptált kezelési stratégiát alkalmazunk, amely nemcsak a kezelés előtti vizsgálatokon és prognosztikai tényezőkön alapszik, hanem a kezelés korai stádiumában végzett ismételt PET-vizsgálat (restaging) eredményén is. A sugárkezelés alkalmazásának lehetőség szerinti minimalizálása a késői szövődményként fellépő másodlagos daganatok gyakoriságát csökkentheti. Relapsus esetén kemoszenzitív betegek esetében autológ őssejt-transzplantáció végzendő. A Hodgkin-kórban szenvedő betegek mintegy 85%-ának gyógyulása várható. A non-Hodgkin-lymphomák heterogén betegségcsoportjában az indolens non-Hodgkin-lymphomák csoportjára (CLL, myeloma multiplex, hajas sejtes leukaemia, cutan lymphomák stb.) természetes lefolyás esetén a lassú progresszió jellemző. Kezelésük palliatív, teljes gyógyulás elérése a jelenlegi lehetőségekkel általában nem lehetséges. Az agresszív NHL-ek jellemzője a gyors progresszió és a kezelés nélkül rövid idő alatt bekövetkező halálos kimenetel. Többségük citosztatikum- és sugárérzékeny. Megfelelő kezeléssel a betegek 60–70%-a komplett remisszióba (CR) kerül, és a betegek 40–50%-a véglegesen meggyógyul. Új lehetőség mindkét NHL-csoportban az immunterápia bevezetése, amely lehetőséget ad a nyugvó daganatsejtek befolyásolására is. Segítségükkel jelentősen javíthatók az eddigi terápiás eredmények. A PET-vizsgálat bevezetése az NHL-ek első és ismételt stádiumvizsgálatát is hatékonyan segíti. A kedvezőtlen prognózisú, valamint a visszaeső betegek egy részénél az autológ őssejt-transzplantáció javíthatja a prognózist.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Anne Sauvaget, Samuel Bulteau, Alice Guilleux, Juliette Leboucher, Anne Pichot, Pierre Valrivière, Jean-Marie Vanelle, Véronique Sébille-Rivain, and Marie Grall-Bronnec

and pharmacological medications ( Cowlishaw et al., 2012 ; Grant & Potenza, 2004 ; Sauvaget et al., 2015 ). Importantly, psychological interventions remain as the preferred treatment choice, and pharmacological interventions have smaller effect sizes

Open access

6 145 150 Chang, Y. F., Ku, Y. W., Chang, C. F., Chang, C. D., McDonough, S. P., Divers, T., Pough, M. and Torres, A. (2005): Antibiotic treatment

Restricted access