Search Results

You are looking at 191 - 200 of 206 items for :

  • "adatbázis" x
  • All content x
Clear All

költségterheinek alakulása Magyarországon 2001–2014 között – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázis-elemzésének eredményei.] Diab Hung. 2016; 24: 177–188. [Hungarian] 4

Open access

Quantifier scope in sentence prosody?

A view from production

Acta Linguistica Academica
Authors: Balázs Surányi and Gergő Turi

.) Beszéd, adatbázis, kutatások [Speech, database, research] . Budapest : Akadémiai Kiadó . 91 – 107 . Mády , Katalin . 2015 . Prosodic (non-)realisation of broad, narrow and contrastive focus in Hungarian: A production and perception study . In

Full access

Adatbázis 1.2. Taxon-lista és attribútum-állomány . (Flora Database 1.2. List of Taxa and Attributes). Vácrátót-Budapest. Hothorn, T., K. Hornik and A. Zeileis. 2006. Unbiased Recursive Partitioning: A Conditional

Restricted access

( 5 ), 1067 – 1079 . Kopp M . ( 1994 ). Orvosi pszichológia . Budapest : SOTE Magatartástudományi Intézet . Kullman L. , Belicza É. , & László G. ( 1997 ). Az alsóvégtag amputáció kétéves eredményei Magyarországon, országos adatbázis

Open access

Mari L. & Mattányi Zs. , 2002. Egységes európai felszínborítási adatbázis — a CORINE Land Cover Program. Földrajzi Közlemények. 126 .(1–4) 31–38. Mattányi Zs. Egységes európai

Restricted access

Kocsis M. et al., 2014. Az Agrokémiai Irányítási és Információs Rendszer (AIIR) adatbázis talajtani adatainak bemutatása és térbeli reprezentativitás-vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 63 . 223–248. Kocsis M

Restricted access

tell telep (Bronzezeitliche Tell-Siedlung in Ároktő-Dongóhalom). Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 4. Miskolc 2006. P. Fischl 2008 = K. P. Fischl : Adatbázis a Borsodi Mezőség és a Borsodi Ártér

Restricted access

Hydrophysical Database (MARTHA) and its use to test external pedotransfer functions. Agrokémia és Talajtan. 59. 29–38. Makó A. et al., 2010b. A MARTHA adatbázis alkalmazása a hazai talajok víztartó képesség becslésének

Restricted access

Irodalom AGROTOPO Adatbázis, 1991: http://maps.rissac.hu/agrotopo_hu/ Akyurek , Z. & Okalp , K

Restricted access

Akadémiai Értesítő

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Akadémiai Értesítő

: Adatbázis) működtet, amely bibliográfiai hitelesség szempontjából ellenőrzött módon tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak által a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. § (7) bekezdésében meghatározott jogviszonyuk keretei

Restricted access