Search Results

You are looking at 21 - 30 of 44 items for :

  • "3D modeling" x
  • All content x
Clear All

The development of an efficient procedure for 3d modeling and finite element simulation of metal foams is one of the greatest challenges for engineer researchers nowadays. Creating 3d CAD model is alone a demanding engineering task due to its extremely complex geometry, and the proper finite element analysis process is still in the center of the research. The increasingly widespread application of the metal foams, e.g. in vehicle and medical industry, requires this knowledge in the design phase. A closed-cell metal foam is studied using different analyzing methods where the aim is to collect information about the composition and geometry (structure) that is satisfactory for the later research. Using statistical methods microscopic, X-ray and surface analyzing studies on the specimens produced according to the concerning standard are evaluated. The main goal of this part of the project is to obtain structural information and to determine the homogeneity or the in-homogeneity property of the metal foam specimens taken from different locations.

Restricted access

Dual retention behavior is observed for triphenylmethane (TPM) derivatives in RPTLC on silica gel plates when the composition of acetone-water mobile phases is varied. The physicochemical and molecular properties of the TPM derivatives causing this unusual retention behavior have been investigated by traditional quantitative structure-retention relationship (QSRR) modeling and by 3D molecular modeling. The QSRR studies were performed by using PLS regression analysis based upon use of selected sets of Dragon molecular descriptors and pharmacokinetically relevant VolSurf descriptors to identify the physicochemical properties that govern chromatographic behavior. Comparative molecular similarity indices analysis (CoMSIA) was used to create the 3D isoenergy contours of favored and unfavored contributions of the molecular fields around the molecules in the RPTLC systems used. The dual retention behavior of the TPM derivatives can be attributed to the propensity of these molecules to become oriented with different parts of their surface toward the silica gel layer when mobile phases with high or low water content are used. This hypothesis was supported by the 3D modeling results, which revealed that the isoenergy contours of the electrostatic, hydrophobic, and hydrogen bond acceptor fields of CoMSIA around the molecules were very different in systems with high or low water content. Furthermore, the VolSurf descriptors, which represent pharmacokinetic properties, correlated better with R M values measured using mobile phases with high water content than with those measured using mobile phases with low water content, and thus may be related to chromatographic behavior. Statistically significant PLS models with high predictive power ( q 2 > 0.8) have been developed for prediction of R M values for the four mobile phases used. Lipophilicity was found to be the most important molecular property governing the retention of TPM derivatives.

Restricted access

Sacks, Rafael, Eastman, Charles M. és Lee, Ghang: Parametric 3D modeling in building construction with examples from precast concrete. Automation in Construction 13 (3), 291-312. 2004. Parametric 3D modeling in building

Restricted access

structure formation — a 3D modeling study, Water Science & Technology , Vol. 55, No. 8–9, 2007, pp. 337–343. Molin S. Microbial motility involvement in biofilm structure formation — a

Restricted access

References [1] Vörös L. Two new space-filling mosaics based on a symmetric 3D model of the 10D cube , Pollack

Open access

Danube River’s water level on the gravity gradient, Student reserach paper , 2010. Cerovský I., Meurers B., Pohánka V., Frisch W., Goga B. Gravity and magnetic 3D modeling software — Mod3D, in Meurers, B. and Pail, R. (eds

Restricted access

Slama A., Mazauric V., Maréchal Y., Meunier G. Electric railgun 3D modeling, computation of eddy currents and Lorenz force, IEEE Trans. on Magn , Vol. 37, No. 1, 2001, pp. 139–142. Meunier G

Restricted access

. , Barsi Á. , Molnár B. , Lovas T. Crowdsourcing based 3D modeling , International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing , Vol. 41 , 2016 , pp. 587 − 590 . [11

Restricted access

Absztrakt

Elméleti háttér: Az evés- és testképzavarok vizsgálata egyre aktuálisabbá válik. A betegségcsoport spektruma a testképzavarok felé szélesedik, előfordulása pedig növekvő tendenciát mutat. A média egyre erősödő hatása hozzájárul a negatív testképhez és önértékeléshez, így a testkép vizsgálatának és korrekciójának jelentősége is növekszik. A testképvizsgáló eljárások nem tartanak lépést a fejlődő technológiával, így számos lehetőség marad kiaknázatlanul. Célkitűzés: A vizsgálat célkitűzése, hogy egy háromdimenziós modellező és grafikai program, a DAZ Studio szoftver alkalmazási lehetőségét értékelje a testkép vizsgálatának területén. Célunk annak igazolása, hogy a program képes megmutatni a testkép attitűd-komponensét, az észlelt és az ideális test közötti eltérés mértékét és irányát. Módszerek: A DAZ Studio programban minden résztvevővel két figurát készíttettünk el: először az észlelt, jelenlegi állapotát, másodszor pedig az ideális, vágyott állapotát. Emellett a szoftver validitásának igazolásához az Evési Zavar Kérdőív, az Eysenck-féle Személyiség Kérdőív, a Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív, a Nagy Ötök Kérdőív és a Fallon—Rozin-teszt kerültek felvételre. Ezen tesztek mérik a kitöltő általános önértékelését, szorongását és testéhez fűződő viszonyát. Eredmények: A vizsgálandó populáció a magyar nők voltak, a 73 fős mintát kényelmi mintavétellel toboroztuk (átlagéletkor: 28,3 év, szórás: 10,8 év). Szignifikáns együttjárást találtunk a két figura közti különbség és az EDI releváns skálái között: a karcsúság iránti késztetéssel gyenge (r = 0,272; p = 0,02), a testi elégedetlenséggel pedig közepesen erős (r = 0,521; p < 0,001) korrelációt kaptunk. A 24. életévüket még nem betöltöttek esetében ezek az értékek a következőképp alakultak: r = 0,454; p = 0,003 és r = 0,639; p < 0,001. Szignifikáns kapcsolatot találtunk továbbá a bulimiát mérő skála értékével (r = 0,390; p = 0,013) és az elégtelenség érzésével is (r = 0,316; p = 0,047). A szorongással nem találtunk kapcsolatot. Következtetések: Megállapítható, hogy a DAZ Studio program alkalmas a testkép attitűd-komponensének vizsgálatára. Jelezni képes az észlelt és az ideális testkép közti eltérés mértékét és irányát, ami fontos diagnosztikai információt hordoz. Fiatalabb korúaknál az együttjárás még szorosabb, ezért a program alkalmas lehet a leginkább veszélyeztetett fiatalok körében az evés- és testképzavarok szűrésére.

Restricted access

56 62 Zheng, J. Y. (1994) Acquiring 3-D models from sequences of contours. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine , 16, 163

Restricted access