Search Results

You are looking at 21 - 23 of 23 items for :

  • "Mezőföld" x
  • All content x
Clear All

Zsófia in prep . Az avar kor háztartás-régészeti kutatása a Mezőföldön az edényművesség tükrében. (The investigation of Avar period household and pottery production in the Mezőföld region) . Készülő

Restricted access

Egy középső bronzkori balta Csernátonból (Cernat, Ro)

Adatok a „Pădureni” típusú balták tipológiájához és deponálási szokásához

Archaeologiai Értesítő
Author: J Puskás

Mezőföld (Hungary) . In: S zathmári , I. (ed.): An der Grenze der Bronze- und Eisenzeit . Festschrift für Tibor Kemenczei zum 75 . Geburtstag. Budapest , 477 – 484 . V ulpe , A

Open access

Horváth, A. 2002. Organization of spatial pattern of loess vegetation in the Mezőföld region. Synbiologica Hungarica 5, Scientia, Budapest. 174 p. (in Hungarian) Horváth A

Restricted access