Search Results

You are looking at 21 - 30 of 485 items for :

  • "Virtuality" x
  • All content x
Clear All

The article commemorates a certain scientific conception of “Folklore” which was presented by Arnold Van Gennep in the early years of the 20th century and which is widely unknown nowadays. Further, the issue is dealing with some points of Van Gennep’s narrative research i.e. the religious legends. The article discusses a particular and eminent problem in researching “rites of passage,” the problem of stillborn children, who could not be baptized and therefore could not be buried by a church ceremony either. There are and were very different and controversial definitions on the liminal space where these children’s souls may dwell, which can be localised neither in heaven nor in hell.

Restricted access

://code.google.com/apis/kml/documentation/ Hruby F, Plank I, Riedl A 2005: In: Proceedings, 22nd ICA Cartographic Conference, A Coruña, Spain Hruby F, Plank I, Riedl A 2006: Cartographic heritage as shared experience in virtual space: A digital representation of the

Restricted access

George Orwell 1949-ben megjelent, Ezerkilencszáznyolcvannégy című regényének első oldalán csupa nagybetűvel született meg a NAGY TESTVÉR fogalma, amely közgondolkodásunk része lett. Szimbolikus jelentése, az életünk minden területére kiterjedő szinte mikroszkópikus megfigyelés, a hatalmi elit gátlástalan visszaélése hatalmával. Orwell mindehhez megteremtette a telekép eszközrendszerét és az újbeszél nyelvet, ami még a gondolkodás szabályozását (megfigyelését) is lehetővé tette. Jelen dolgozat célja, hogy dokumentumokra, tudományos-technikai eredményekre alapozva, felhívja a figyelmet arra a megdöbbentő tényre, hogy Orwell 60 éves utópiája a 21. század információ alapú e-társadalmának napi valósága lett. Sőt, a technika Orwell által elképzelhetetlen 20. századi fejlődése messze túlszárnyalta az eredeti utópiát, és mára az utópia az ECHELON, a Carnivore, az RFID stb. rendszerek, azaz a GLOBÁLIS NAGY TESTVÉR valóságává vált. Fel kell tehát hívnunk a figyelmet arra, hogy a „terrorizmus elleni küzdelem”, a „soha nem látott elektronizáció biztonsága”, az „e-demokrácia” zászlaját lobogtatva, az emberiség történetében soha nem látott emberi kiszolgáltatottság felé haladunk. Az információk tömege az azt birtokló hatalom kezében csodafegyverré válhat, amelynek birtokában észrevétlenül marionettbábukként mozgathatja a társadalom békés 99,9%-át, miközben a 0,1% megfékezésére hivatkozik. Az információs csodafegyver minden eddigi fizikai, kémiai és biológiai fegyvernél ördögibb, mert pusztítása láthatatlan, mivel az emberi agyakban, az emberi személyiség kiszolgáltatottságában végez pusztítást.

Restricted access

Addressing problematic video game use: A multimethod, dual-context perspective on leisure-time use

Commentary on: Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities (Király et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Antonius J. Van Rooij and Laura M. Nijkamp

limitations ( Parke, Wardle, Rigbye, & Parke, 2012 , p. 98): the data are silo-based and narrow (specific to certain products). Ultimately, the range of log-data might well grow further. People have started to use Virtual Reality setups with motion cameras

Open access

his colleagues give us a comprehensive summary [ 2 ] of the topic, mostly focusing on medical applications. The study of Sutherland et al. [ 3 ] provides insight into the latest Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies to display

Open access

. , Isometries of virtual quadratic spaces , Annales Univ. Sci. Sect. Math. , 59 ( 2016 ), 123 – 132 . arXiv:1612.02682 [5] Kitaoka , Y

Open access

1998 A characterisation of performance by men and women in virtual Morris water task: A large and reliable sex difference Behavioural Brain Research 93 185 190

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Perényi, Bálint Posta, Linda Szabó, Zoltán Tóbiás, Balázs Dimák, Roland Nagy, Gyöngyi Jónás, Zsófia Bere, József Kiss, László Rovó, and Miklós Csanády

–536. 4 Leuwer R, Petersik A, Pflesser B, et al. VOXEL-MAN TempoSurg – a virtual reality temporal bone surgery simulator. J Jpn Soc Head Neck Surg. 2007; 17: 203

Open access

R, et al. Virtual reality training for surgical trainees in laparoscopic surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2013; (8): CD006575. 6 Sándor J, Lengyel B, Haidegger T, et al

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Slavik Jablan, Ljiljana Radović, and Radmila Sazdanović

1995 van Wijk J. J., Seifert View, http://www.win.tue.nl/~vanwijk/seifertview/ Kauffman L. H., Virtual knots, Talks at MSRI Meeting

Restricted access