Search Results

You are looking at 21 - 30 of 353 items for :

  • "cluster analysis" x
  • All content x
Clear All

Studies involving morphological description with both dominant (RAPD) and codominant (SSR, isoenzyme) molecular markers were made on 28 maize inbred lines of known genetic background with a final aim of prediction of heterosis. The genetic distance and degree of relationship between the lines was determined using cluster analysis. Only a very limited extent of allele polymorphism could be detected in isoenzyme analyses as the 28 lines formed only 16 gel electrophoretic groups, indicating that certain lines had identical isoenzyme patterns. On the basis of RAPD and gene-specific microsatellite (SSR) markers, however, all the lines could be distinguished from each other. When the lines were grouped according to genetic background it was found that although the individual marker systems only partially reflected the actual relationships between the lines, a joint processing of the data, supplemented with morphological data, revealed a close correlation between the groups formed on the dendrogram and the genetic background.

Restricted access

location / related watershed. Statistical models mostly consist of multivariate analysis tools (hierarchical cluster analysis [HCA], principal component analysis, correlation analysis, linear discriminant analysis [LDA] –to mention only a few), which lead

Open access

Based on a micro-level approach and using data from the European Working Conditions Survey, covering 27 countries, we analyse the determinants of job quality. With cluster analysis applied to 11 dimensional indices, we form three homogeneous country groups and identify, by estimating twice-censored Tobit models, the main determinant factors affecting the individual level of job quality in each group. We verify the relevance of variables related to worker characteristics, firm characteristics, and the country in which the individual works. Among worker characteristics, education and employment status are the factors with the highest impact on job quality, while the economic sector is the most important firm characteristic. The results suggest the existence of important differences among groups regarding the magnitude of the impact of some factors. The highest dissimilarities are found between the group with better jobs (Nordic countries plus Belgium) and the group with lower quality jobs (Central and Eastern European countries plus Portugal and Greece). Variables related to age, education, dimension of the firm, and economic sector are those in which more heterogeneity is found among the groups.

Restricted access

In previous studies a minimum message length fuzzy clustering method was applied to vegetation data and shown to give sensible estimates for the number of clusters as well as consistent estimates of cluster parameters. The minimum message length method provides a principled method of choosing between models and between classes of models. It comprises 2 components; one coding the model and its associated (meta)parameter values, the other coding the data, given the model. The program uses uncorrelated Gaussian distributions as a model for the distribution of attributes within clusters. This assumption may not be acceptable and in this paper a more general model, the t-distribution, has been examined. The t-distribution provides a class of thick-tailed models, while including the Gaussian as a subclass. This should be appropriate in hierarchical clustering where, even if the final clusters had internal Gaussian distributions, the upper levels would not. In addition, it may provide a better model of within-cluster distribution of the attributes even in the final clusters. Although forcing the use of t-distributions was not profitable, allowing a choice between Gaussian and t-distributions for each attribute in each class resulted in improved results. This was despite only one attribute actually selecting the t-distribution over the Gaussian.

Restricted access

based on self-determination theory: A cluster analysis approach . BMC Psychology , 3 , 1 . https://doi.org/10.1186/s40359-015-0059-2 Fülöp M

Restricted access
Pszichológia
Authors: Zsuzsanna Surányi, Ádám Babocsay, Szabolcs Takács, and András Vargha

. J. , Heiser , W. J. ( 2005 ): Instability of hierarchical cluster analysis due to input order of the data: The PermuCLUSTER solution . Psychological Methods , 10 ( 4 ), 468 – 476 . 45

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: Az egészségügyi hivatás gyakorlása során a szakdolgozóknak a megszerzett ismereteket különféle feladatok és problémák megoldásában kell alkalmazni. Ezért az oktatás eredményességének megítéléséhez a különböző tudáselemek – ismeretek, készségek és kompetenciák – objektív és megbízható mérésére van szükség. A hagyományos kérdőívek és tesztek segítségével általában a szakdolgozók összteljesítményét határozzák meg, ami azonban korántsem ad teljes képet a valódi tudás- és képességszintről. Célkitűzés: Az ápolók körében 2014. november és 2015. február között elvégzett országos felmérés célja annak megállapítása volt, hogy a képzési célok milyen mértékben valósultak meg az ápolók transzfuziológiai gyakorlatában. A szerzők arra törekedtek, hogy meghaladják a klasszikus tesztek korlátait, és részleteiben is elemezzék az ápolók transzfúziós szakmai ismereteit. Módszer: Az ápolók ismereteinek objektív mérése saját készítésű validált kérdőívvel történt. Az országos reprezentatív felmérésben 657 személy vett részt. A transzfúziós gyakorlat valamennyi aspektusát felölelő kérdéssor egyes itemeire adott válaszokat bináris (jó/rossz) skálán értékelték. A kapott adatokat hierarchikus klaszterelemzéssel és a dichotóm adatok elemzésére alkalmas egyparaméteres Rasch-modell (item response theory – IRT-eljárás) segítségével elemezték. Az adatok feldolgozását az SPSS program és az R statisztikai program ltm moduljával végezték. Eredmények: A szerzők meghatározták a transzfúziós terápiával kapcsolatos kérdésekre kapott helyes és hibás válaszok megoszlását, továbbá a kapcsolódó logit- és esélyhányados-értékeket. A Rasch-modell alapján elkészítették az egyes tudáselemekre vonatkozó úgynevezett karakterisztikus görbéket, amelyek az egyes itemek nehézségi fokát tükrözik. Képet kaptak arról, hogy az ápolók mely kérdéseket válaszolták meg könnyen, melyek okoztak nagyobb nehézséget, továbbá arról is, hogy mely kérdéskombinációkra tudták jellemzően sokan a helyes válaszokat. Az ápolók összességében közepes vagy annál gyengébb teljesítményt nyújtottak. Következtetések: A tudásszint objektív mérése az ápolástan-oktatásban is kulcsfontosságú. A korszerű valószínűségi tesztelméleten alapuló tudásszintmérő módszereket a szerzők elsőként alkalmazták ezen a szakterületen, ezért a jelen felmérést a szerzők hiánypótlónak tekintik és figyelemfelhívásnak szánják. A valószínűségi módszerekkel végzett kutatás egyértelműen bizonyította, hogy jelentős hiányosságok találhatók az ápolók transzfuziológiai ismereteiben, ezért folyamatos továbbképzésekre van szükség. Orv. Hetil., 2015, 156(37), 1497–1508.

Open access

The Interpretation of Analytical Data by the Use of Cluster Analysis Wiley New York . [7]. W. Vogt

Restricted access

Abstract

Analytical data of primary oxidized manganese ores were processed by statistical methods. Six hundred and twenty-one samples were measured (Mn, Fe, Si, and P); thus 2,426 assay data were available. The statistical pointer numbers, the distribution of the elements and the results of the correlational analysis showed the heterogeneity of the ore samples where the measured elements correlated weakly. The samples were grouped by the 4 elements to decrease the heterogeneity and the concentration of elements, and these relationships in the groups were examined. Very few and weak relationships were proved in the groups by the results of the correlational and regressional analysis. It is possible that not the heterogeneity of the samples but one or more syngenetic or postgenetic processes caused the absence of relationships. The multivariate statistical processes (principal component analysis, discriminance analysis) allow the determination of the background factors, namely which are the effects that produced the ore. Consequently — with high probability — the ore was formed by two processes. The most likely are hydrothermal and microbial ones (on the basis of geochemical results), but supergene enrichment processes can also be taken into consideration. Both hydrothermal and microbial processes played a significant role in the majority of the samples (81%), which are the ferruginous manganese ores. In the smaller group of samples (19%) the hydrothermal process predominates but the microbial one is also influential, namely for the low iron-bearing manganese ores of excellent quality.

Restricted access

Abstract

Miocene siltstone with variable sand content and bentonitic clay is the most abundant sediments encountered at the metro construction site at Rákóczi Square (Budapest). Core logs, drilling reports and records of laboratory analyses were studied to better understand the local geology and to prepare a database on engineering geologic properties of the materials. Using this database, geologic sections were prepared and geomathematical methods were used to obtain a better correlation of the strata in the area and a reconstruction of the geologic evolution of the area. The samples were divided into five groups based on physical properties. These five parameters allowed the use of multivariate statistical methods as cluster and discriminant analysis. As a result it was possible to identify several types of lithotypes, including two bentonitic clays with substantially different properties, one fat clay, one medium clay and one sandy, lean clay and siltstone group.

Restricted access