Search Results

You are looking at 21 - 30 of 309 items for :

  • "fejlődés" x
  • All content x
Clear All

University in 1955 ). Fordította Pléh Csaba. Akadémiai Kiadó, Budapest. Bergson, Henri (1987) [1907]: Teremtő fejlődés ( L’Évolution créatrice ). Fordította Dienes Valéria. Akadémiai Kiadó, Budapest

Restricted access

TURNER, J. (1975) Cognitive Development. Methuen & Co. Ltd., London (Magyarul: Az értelmi fejlödés. Gondolat, Budapest, 1981) Cognitive Development

Restricted access

( 2007 ): Tapasztalatok a NEPSY magyar nyelvű változatával . In: Racsmány Mihály (szerk.), A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 148 – 170 . 11. Derks

Restricted access

://doi.org/10.1093/brain/awn268 . Csépe , V. ( 2005 ). Kognitív fejlődés-neuropszichológia . Budapest : Gondolat-Infonia . Csépe , V. (n. d. ). A nyelvi fejlődés zavarainak neurokognitív megközelítése . In R. Katalin (Ed), Hogy értsük egymást. A

Open access

-393. Ember és technika (Rádióelőadások 1946-1947) 375 393 Hajnal István: Kézművesség, írásbeliség és az európai fejlődés. (1948.) In: TM 421

Restricted access

. Trends in Cognitive Sciences , 10 ( 3 ), 117 – 123 . 9. Csépe Valéria ( 2005 ): Kognitív fejlődés-neuropszichológia . Budapest , Gondolat Kiadó

Restricted access

–160. Chicago University Press, Chicago Péley B. (2001) Az evolúciós gondolkodás szerepe a lelki fejlődés modelljeiben. In Pléh Cs ., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet

Restricted access

(2008): Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati szervezetben. Közgazdasági Szemle LV évf., 2008. április, 308–332. Kiss János (2005): Az innováció és technológiai fejlődés elmélete az evolucionista

Restricted access

Napjainkban kialakulóban van a fejlődés egy új paradigmája, amelyből az állam szerepvállalására nézve alapjaiban új következtetéseket vonhatunk le. Röviden bemutatjuk, hogy mit értünk tágan értelmezett fejlődés alatt, majd konkrétan az állam fejlődésben betöltött szerepének átalakulását vizsgáljuk. A gazdaságpolitikai beavatkozások lehetséges pontjait a szegénybarát és megosztott növekedés, valamint a tágan értelmezett fejlődés érdekében elemezzük, utalva a reformok megfogalmazásának, beindításának és megvalósításának problematikájára. Végül mindezek ismeretében vállalkozunk az állam fejlődésben betöltött szerepének újradefiniálására. Mindeközben egy pozitív megközelítést alkalmazunk, azaz megfogalmazzuk, hogy mi a célja az állami beavatkozásnak, van-e ennek általánosan érvényesíthetőoptimális mértéke, milyen eszközökkel milyen eredményeket érhet el.

Restricted access

The paper presents the history of Polish psychotherapy from 1945 to 1989. Psychotherapy was developed primarily within the framework of psychiatry, under the influence of trends present in the ‘western’ world, due to relatively active international scientific contacts and weak political and ideological limitations. Psychotherapists were instructed in different approaches. The equal rights and position of medical doctors and psychologists – members of the Polish Psychiatric Association Psychotherapy Section – and the domination of the scientific approach in psychotherapy were the Polish specificity. In 1989 the Certificate of Psychotherapist, confirming proper professional qualifications, was introduced.

Restricted access