Search Results

You are looking at 21 - 30 of 99 items for :

  • "genetic markers" x
  • All content x
Clear All

response to water deficit in an upland rice mapping population: associations among traits and genetic markers. Theor. Appl. Genet. 109 :1237–1246. Courtois B. Yield response to water

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ágnes Kinyó, Anna Lakatos, Anita Varga, Roland Gyulai, Erika Varga, Zsuzsanna Bata-Csörgő, and Lajos Kemény

.: HLA-B*5801 allele as a genetic marker for severe cutaneous adverse reactions caused by allopurinol. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2005, 102 , 4134–4139. Liou L. B. HLA-B*5801 allele

Restricted access

Kalinina, N. P., Cherkasova, M. I. and Budashkina, E. B. (1987): Malate dehydrogenase as genetic marker in analysis of interspecies wheat hybrids. Genetica (Rus), 23, 1240-1246. Malate dehydrogenase as genetic marker in analysis of

Restricted access

Temnykh, S., DeClerck, G., Lukashova, A., Lipovich, L., Cartinhour, McCouch, S. 2001. Computational and experimental analysis of microsatellites in rice ( Oryza sativa L.): frequency, length variation, transposon associations, and genetic marker potential

Restricted access

669 678 Nagy, E., Marton, L.C. 2006. The use of morphological traits and genetic markers to estimate genetic relationships in maize. Cereal Research Communications 34 :887

Restricted access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Nóra Meggyesi, Hajnalka Andrikovics, András Kozma, András Bors, Lívia Varga, Zoltán Őrfi, László Gopcsa, Melinda Paksi, Éva Torbágyi, Nóra Lovas, Marienn Réti, Gergely Kriván, István Vályi-Nagy, and Péter Reményi

Összefoglaló. Bevezetés: Az allogén hematopoetikus őssejt-transzplantáció (allo-HSCT) kiemelkedő szerepet tölt be a hematológiai betegségek gyógyításában. A kimérizmusvizsgálat a donor és a recipiens típusú vérképzés jelenlétét különíti el örökletes genetikai markerek segítségével. Az allo-HSCT kimenetele (pl. az engraftment dinamikája vagy a relapsus előrejelzése) jól követhető kimérizmusvizsgálatokkal, akár a betegségspecifikus markerek hiányában is. Célkitűzés: Munkánk során a kimérizmusvizsgálatok terén arany standardnak számító short tandem repeat (STR) és a fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) módszereket hasonlítottuk össze, valamint vizsgáltuk az allo-HSCT kimenetelét a kimérizmuseredményektől függően. Módszer: Az STR és FISH módszerek összehasonlítását 2018-ban gyűjtött, a két különböző vizsgálatra ugyanazon a napon beküldött 210 mintán végeztük. A kimérizmusvizsgálatok klinikai jelentőségét 2015. január és 2018. február között 378 allogén HSCT-n átesett beteg adatainak elemzésével vizsgáltuk. Eredmények: A két vizsgálati módszerrel kapott eredmények 95,2%-ban megegyeztek. A teljes kimérizmust elért betegek (n = 311) összesített túlélése (OS) kedvezőbb volt, mint azoké, akik nem értek el teljes kimérizmust (n = 44; OS 24 hónapban: 59,4% vs. 23,6%; p < 0,001). Következtetések: Vizsgálatunkban a két kimérizmusvizsgálati módszer (STR és FISH) eredményei jól korreláltak egymással, mindkettő alkalmasnak bizonyult a betegek allo-HSCT utáni követésére. A teljes donorkimérizmus elérése szignifikánsan jobb túléléssel társult. A kevert kimérizmus hatékonyan visszafordítható donor lymphocytainfúzió adásával, mely fokozza a graft alloreaktivitását.

Summary. Introduction: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) plays a pivotal role in the cure of hematologic malignancies. Chimerism testing can differentiate recipient and donor hematopoiesis by hereditary genetic markers. The outcome of allo-HSCT (e.g. the dynamics of engraftment and the prediction of relapse) can be monitored by chimerism testing even in the case of lacking disease specific markers. Aims: In the current study we compared the gold standard short tandem repeat (STR) and the fluorescent in situ hybridization (FISH) chimerism testing methods; and we examined the outcome of allo-HSCT depending on chimerism results. Methods: The comparison of STR and FISH methods was performed on 210 samples parallelly tested for chimerism by both methods on the same day in 2018. The clinical significance of chimerism testing was investigated by clinical data analysis of 378 patients treated by allo-HSCT between 1 January 2015 and 28 February 2018. Results: Chimerism results tested by the two methods showed 95.2% concordance. Patients with complete donor chimerism (n = 311) had a more favourable overall survival (OS) than patients without complete donor chimerism (n = 44; OS at 24 month years 59.4% vs. 23.6%, respectively, p < 0.001). Conclusion: In our comparison both chimerism testing methods correlated well, and proved to be suitable for chimerism monitoring after allo-HSCT. Achieving complete donor chimerism was associated with better survival. In case of mixed chimerism, donor lymphocyte infusion can be an effective therapeutic option since it increases graft alloreactivity.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Radoslav Židek, Daniela Jakabová, Jozef Trandžík, Ján Buleca, František Jakab, Peter Massányi, and László Zöldág

29 273 282 Blott, S. C., Williams, J. L. and Haley, C. S. (1999): Discriminating among cattle breeds using genetic markers. Heredity 82 , 613

Restricted access

. 1997: Дастанньш эпос гагаузов. Кишинев: AH PM, Институт национальннх меньшинств. A. CZEIZEL, H.-G. BENKMANN, H. W. GOEDDE (eds) 1991: Genetics of the Hungárián Population; ethnic aspects, genetic markers, ecogenetics and disease

Restricted access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors: Norah Lynn-Anne Mund, Wycliffe Omurwa Masanta, Anne-Marie Goldschmidt, Raimond Lugert, Uwe Groß, and Andreas E. Zautner

Campylobacter jejuni groups with metabolism-associated genetic markers . Appl Env Microbiol 77 , 2359 – 2365 ( 2011 ) 15. Li Z , Lou H , Ojcius DM

Open access

, J. G. K., Kubelik, A. R., Rafalski, K. J., Tingey, S. V. (1990): DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. Nucleic Acids Res. , 18 , 6531–6535. Tingey S. V

Restricted access