Search Results

You are looking at 21 - 30 of 899 items for :

  • "health care" x
  • All content x
Clear All

. – Goodman , A. – Stano , M. ( 2013 ): The Economics of Health and Health Care. Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education Inc. Ford , E. – Ajani , U. – Croft , J

Open access

Abstract  

This work reports the first results of a research in progress on the production, dissemination and impact of the literature on primary health care (PHC), as produced in Mexico during the period 1980–1992. The methodology used involved computerized searches in the MEDLINE, LILACS, and PERIODICA databases to identify the existing Mexican literature in the field. Results indicated a limited dissemination of the Mexican production through conventional databases. A total of 117 references were found in the field. Most of these references (72.65%) corresponded to journal articles. Over 55% of the documents were published by more than one author. Further research in the field as well as the implications of these results to PHC in Mexico are discussed by the author.

Restricted access

Abstract

Abstract

The burdens of caring and curing professions are increased in the female workforce by duties of child-rearing and serving a family as well.

Aim

the objective of our research was to study and compare future and present family and career plans of students, respectively active professionals (nurses and female doctors), related to their physical and mental health and conflicts.

Methods

our cross-section research was carried out among female nursing college students (N = 226), female medical students (N = 117), and among professional nurses and female doctors in hospitals (N = 409).

Results

students consider parallel their future family and workplace roles. The number of children planned is the same as in the general population, but female medical students would like to have more children than nursing students. Professional nurses and female doctors estimate high both the family and workplace roles. Role conflicts are interrelating with their career and life satisfaction, health condition, and the prevalence of psychosomatic symptoms. Their roles as a social model in health promotion are rather questionable, for their insufficient health and risk behaviours.

Conclusions

we can state that there is a considerable tension and contradiction in planned and actual roles of future and present female workforce of Hungary's health care system. In many cases they are unable to fulfil requirements based on their social engagement. Relevant handicaps of nursing college students and female professional nurses are more prevalent, therefore we propose further analytic and comparative research in the future.

Restricted access

A gyógyító- és ápolómunka fizikai és pszichés terheit női munkavállalók esetében fokozzák a gyermekvállalás és a családi szerepek ellátásából következő kötelezettségek. Célkitűzés: Kutatásunk elsődleges célja az volt, hogy megismerjük és összehasonlítsuk hallgatói és dolgozói szinten a diplomás ápolónők és orvosnők család- és karrierszerep(terv)eit, összefüggésben testi és lelki jóllétükkel, konfliktusaikkal. Módszer: Keresztmetszeti, önkitöltős kérdőíves vizsgálatainkat egészségügyi felsőoktatásban tanuló diplomás ápoló- (N = 226) és orvostanhallgató-nők (N = 117) körében, valamint fekvőbeteg-ellátásban dolgozó diplomás ápolónők és orvosnők (N = 409) körében készítettük. Eredmények: A hallgatónők leendő családi és munkahelyi szerepeiket egyaránt nélkülözhetetlennek tartják. Gyermekszámterveik nem térnek el a magyar populáció hasonló eredményeitől. Diplomás ápolónők és orvosnők számára fontosak a családi és munkahelyi szerepek. A szerepek közötti konfliktusok összefüggésben állnak a karrierrel és életúttal kapcsolatos elégedettségükkel, egészségi állapotukkal, pszichoszomatikus tüneteik prevalenciájával. Megállapítható, hogy egészség- és rizikó-magatartásuk nem kielégítő szintű. Következtetések: A leendő és a már magyar egészségügyi viszonyok között dolgozó egészségügyi diplomás nők szerepterveiben, szerepeinek ellátásában számos ponton feszültség figyelhető meg. Sok esetben nem kielégítő a társadalmi szerepeikből adódó kötelezettségek teljesítése. A diplomásápoló-hallgatók és dolgozók hátránya kifejezettebb, ezért fontosnak tartjuk további elemző és összehasonlító vizsgálatok végzését.

Open access

The new (old) government’s manifesto and the convergence programme have given a new impulse to the transformation of the health care system in Hungary. The provision of health care to the population crucially rests upon the pillars of ambulatory and inpatient care. Thus the question of how much in funds is being made available by the government in order to keep the system up and running is of significant relevance. The principles and policies governing the allocation of those funds merit further investigation as well. This paper argues that the health care system should be regarded as a new factor in economic competitiveness. It is easy to see that the future functioning of the health care sector is contingent upon the path followed by public finances, which in turn are closely mirroring the key aspects of the new convergence programme. The study demonstrates with empirical methods that the health care and the social security systems, already crisis-ridden, are very likely to face even more serious problems if the budget deficits persist. The planned rationalisation measures in the health care sector may hamper efforts to reintegrate socially marginalised individuals and the long-term unemployed into the labour market. Due to the funding problems of the health care system the objective of maintaining and improving the optimal health status of the economically active population, allowing people to stay in good health while working, is also at risk. It is a straightforward conclusion then that the health care system, as a new competitive factor, is in need of investment and an overhaul in order to become more efficient and to be able to tackle the challenges lying ahead. It is reasonable to assume that the tasks facing the health care system will multiply in the years to come. This prospect calls not for a curtailment of but an increase in funding, as the health care system, being a new competitive factor, is creating value by maintaining and enhancing the health status of the population.

Restricted access

. – Brodszky , V. – Loblova , O. – Brodszky , N. – Gulácsi , L. ( 2015 ): The Impact of the Recession on Health Care Expenditure . How does the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia Compare to Other OECD Countries? Society and Economy 37 ( 1

Restricted access

During the architectural planning of modern, complex, block-structured, large-area located, but still landscape-harmonized health-care buildings, the key is the optimal positioning of the blocks and functions, simultaneously ensuring the most-effective backup-paths for any single transportation route failure in the buildings to speed up the operation, reduce the maintenance costs and especially to improve the satisfaction of the patients. Mathematical statements are to be solved with multiple serious challenges when formulating the positioning problem with resilience to the buildings for any single failure. An innovative graph representation referred as link doubling is presented where Minimal cost multi commodity flow problems could be solved.

Restricted access

Bevezetés: A Semmelweis Egyetemen 2006 óta elektronikus tesztvizsgáztatás történik az egészségügyi informatika területét felölelő tantárgyakból. A kitöltött tesztsorok statisztikai analízisével vizsgálható a vizsgáztatás (tudásmérés) megbízhatósága, továbbá javítható az oktatási folyamat (tudásátadás) minősége és hatékonysága. Célkitűzés: A Semmelweis Egyetemen oktatott egészségügyi informatika tantárgy vizsgaeredményeit tartalmazó adatbázis analíziseredményeinek felhasználásával a szerzők célul tűzték ki olyan oktatási módszertanra vonatkozó javaslatnak a kidolgozását, amely a vizsgáztatási gyakorlatba is beépíthető. Módszer: A 2006 óta rendelkezésre álló adatokat (2801 hallgató 4933 elektronikus vizsgalapját) mind a vizsgakérdések, mind a vizsgaeredmények szintjén statisztikai módszerekkel vizsgálták, az eredményeket oktatásmódszertani megközelítésből értékelték. Eredmények: Megállapították, hogy a vizsgaeredményekben fokozatos javuló tendencia figyelhető meg. Azonosították azokat a vizsgakérdéseket, amelyeket célszerű átdolgozni vagy kihagyni a vizsgáztatásból, mivel a hallgatók tárgyi tudását nem mérik. Következtetések: A vizsgaeredmények analízise hasznos információt ad a leadott tudásanyag összeállításáról, annak befogadásáról, elsajátításáról, alkalmazhatóságáról. Szükséges a vizsgaeredmények folyamatos monitorozása, mivel pozitív visszacsatolással bír a tudástranszfer-folyamat minőségének javítására, az ellenőrzésére. Orv. Hetil., 2013, 154, 1269–1276.

Open access

A többször módosított, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény előírja az egészségbiztosító részére, hogy rendszeresen vizsgálja felül a szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók lekötött kapacitásainak kihasználtságát és a kapacitásváltozás szükségességét. Az első ilyen elemzést a jelenleg hatályos jogszabály szerint 2013-ban kell elvégezni. A törvény 16 szempontot sorol fel, amelyek alapján értékelni kell a szolgáltatók működését. Ezek között van olyan, amely az egészségbiztosítással foglalkozó szakember számára is nehezen objektivizálható. A tanulmány egyenként értelmezi a szempontokat és a hozzájuk tartozó fogalmakat. A szerző a törvény előírásainak részletes áttekintésével és elemzésével segítséget kíván nyújtani az elemzés gyakorlati megvalósításához. Orv. Hetil., 2011, 152, 1775–1781.

Restricted access
Society and Economy
Authors: Óscar Brito Fernandes, Mukhethwa Netshiombo, László Gulácsi, Niek S. Klazinga, Márta Péntek, and Petra Baji

, expectations and preferences. Moving health care organizations towards patient-centric and value-based care trajectories is aligned with evidence that links the use and dissemination of patient data across health care organizations to steer patient

Open access