Search Results

You are looking at 21 - 30 of 164 items for :

  • All content x
Clear All

Theokritos XXII. idillje a Dioskurosok tiszteletére írt himnusz, amelybe mint keretbe van beágyazva a Polydeukés-, illetve Kastór-történet. Polydeukés és Amykos párbaját dialógus előzi meg, Kastór és Lynkeus párbaját Lynkeus tanácsadó beszéde, amellyel megpróbálja lebeszélni a Dioskurosokat a nőrablásról és a vérontásról. Lynkeus szavaira Kastór hallgatása és a nyers erőszak alkalmazása a válasz. Lynkeus beszédének rétorikai elemzése újabb bizonyítéka a költemény egységének és szövege teljességének.

Restricted access

QUINN, A.: Color. In UEDING, G. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik . Bd. 2. Tübingen 1994, s.v .; KÜHNE, U.: Colores rhetorici. In UEDING, s.v . 6 QUINN, A.: The Color of Rhetoric. In UEDING, G. (ed.): Rhetorik zwischen den Wissenschaften

Restricted access

A cikk arra a kérdésre keresi a választ, hogy miben különbözik A fenségről címet viselő, többnyire Longinosnak tulajdonított esszé fenség-fogalma a fenségessel rokonítható (magasztos, emelkedett stb.) stílusfajták hagyományos rétorikai leírásaitól. A vizsgálat középpontjában három részlet áll, közülük kettő a fenség első forrását: a fenséges gondolatokat tárgyalja (9.4-9, 10.1-3), a harmadik pedig az apostrophé alakzat alkalmazásából eredő fenséges hatást (16.1-3). A cikk arra mutat rá, hogy „Longinos”elemzései szerint egy irodalmi műben megfogalmazott gondolat végső soron nem azért fenséges, mert tárgya a létezők hierarchiájának felső rétegeihez tartozik, hanem attól válik azzá, ha az alkotó sajátos módon képes megragadni és megjeleníteni tárgyát. A három példa két ilyen sajátos módszernek a fenséges hatás kiváltásában játszott kulcsszerepére világít rá (még ha „Longinos”nem jelöli is őket pontos terminusokkal): a kétszeres nézőpont és a hirtelen nézőpontváltás narrációs technikájára.

Restricted access

literature 83 97 Lausberg, Heinrich 1960/1998. Handbook of literary rhetoric: a foundation for literary study. Brill, Leiden

Full access

Tamás Nótári: Jog, vallás és retorika. Studia Mureniana[Law,Religion and Rhetoric. Studia Mureniana]. Lectum Kiadó, Szeged, 2006. 322 pp.

Full access

Nation-religion is a term for a national myth and rhetoric formed in Hungary from the 15th

Restricted access

translates to economic nationalism in immigration policy. Such policies are fueled by popular anti-immigration rhetoric and panics around high levels of inward migration, seen for example in the continuing popular anti-migration feeling in Europe, despite a

Open access

. Journal of Pragmatics Vol. 11 211 247 Connor, U. 1996. Contrastive Rhetoric. Cambridge: Cambridge

Restricted access

: Harvard University Press . COZZENS , S. E. ( 1989 ), What do citations count? The rhetoric-first model . Scientometrics , 15 : 437 – 447 . H. D

Restricted access

Abstract

This article examines the 1885 excursion of the Austrian Architects’ and Engineers’ Society to Budapest to visit the Hungarian National General Exhibition and see Budapest. By examining the structures shown and the rhetoric surrounding them, it analyses the strategies employed by the Hungarian Architects’ and Engineers’ Society in presenting Budapest and its architecture. By focusing on technology, a neutral topic, the Hungarian hosts were able to celebrate Hungarian architecture and urbanism while avoid any nationalist rhetoric which might offend their Austrian colleagues.

Restricted access