Search Results

You are looking at 21 - 30 of 1,134 items for :

  • All content x
Clear All

. L Zhang RL Tarleton 1999 Parasite persistence correlates with disease severity and localization in chronic Chagas’ disease

Restricted access

References Ahmed , F. , Hossain , I. , Aminuzzaman , F.M. 2003 . Effect of different pathotypes of Bipolaris sorokiniana on spot blotch severity and yield

Restricted access

A tanulmány első része elméleti szinten próbálja megközelíteni a büntető ítélkezés szigorúságának kérdését. Arra a következtetésre jut, hogy Európában a polgári társadalom fejlődésének eredményeképpen az ítélkezés történeti léptékben enyhült, megszűnt a halálbüntetés és a büntetések kegyetlen brutalitása. Az ítélkezés leginkább akkor válhat kegyetlenné, ha az ítélkező vagy a cselekménnyel összefüggő tárgyi oldal elemeit veszi semmibe (abszurd a szigorúság, amikor nincs is cselekmény), vagy az elkövetői oldalt negligálja (kivételes a szigorúság, amikor büntetőjogi értelemben nincs elkövető). A normál, kiegyensúlyozott ítélkezés viszont egyaránt mérlegeli a cselekményi és az elkövetői oldalt. A büntető ítélkezéssel kapcsolatban tehát nem is annyira a szigorúság és az enyheség a központi kérdés, hanem inkább olyan fogalmak, mint az arányosság, a kiegyensúlyozottság, a korrektség vagy a differenciáltság.

Restricted access

A tanulmány második része a bírósági statisztika adatainak segítségével közelíti meg az ítélkezés szigorúságát. Az adatok vizsgálata alapján az mutatható ki, hogy a szigorúság mértékét leginkább a cselekmény jellege (vétség, bűntett, erőszakos bűntett) és az elkövető előélete (büntetlen, visszaesőnek nem tekinthető bűnismétlő, visszaeső) határozzák meg, ezek együttesen is hatnak, így a hatás még erősebb. A bírói szigor pedig annál nagyobb érdeksérelmet okoz, minél nagyobb a cselekmény súlya és az elkövető veszélyessége.

Restricted access

A tanulmány harmadik része az életkor és a szigorúság kapcsolatát vizsgálja részletesebben abból a szempontból, hogy vajon a fiatalkorúak kaphatnak-e súlyosabb büntetést, kimutatható-e nagyobb szigorúság velük szemben, mint az idősebb korosztályok esetében. Az adatok vizsgálata alapján azt találtuk, hogy a fiatalabb kor önmagában nem valószínűsít erőteljesebb szigorúságot, a részletesebb elemzés is azt mutatja, hogy a bíróság a cselekmény súlyát és az elkövető veszélyességét mérlegeli az ítélethozatalkor, így az erőszakos visszaesők akkor is súlyosabb ítéletet kaphatnak, ha fiatalkorúak.

Restricted access

how these two variables influence each other over time using a cross-lagged path model. We evaluated the reciprocal relationship between depressive symptoms and severity of IGD features in prepubertal children to reduce the influence of mood changes

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Jannis Engel, Andrea Kessler, Maria Veit, Christopher Sinke, Ivo Heitland, Jonas Kneer, Uwe Hartmann, and Tillmann H. C. Kruger

( Black et al., 2011 ). Aims This study examined intra- and interpersonal difficulties associated with levels of HD symptom severity in women and men in large German-speaking population. Investigated intrapersonal difficulties

Open access

Daeppen, J.-B., Burnard, B., Schnyder, C., Bonjour, M., Pécoud, A., Yersin, B. (1996b) Validation of the Addiction Severity Index in French-Speaking Alcoholic Patients. Journal of Studies on Alcohol , 57 (6

Restricted access

Aspergillus niger was found to be the predominant pathogen associated with black mould rot of onion during storage. Market survey for the assess­ment of spoilage caused by the fungus recorded a loss of 2.9% to 12.09% during the period from June 1998 to February 1999. Application of higher doses of calcium in the form of gypsum (400 kg/ha) and lower dose of nitrogen in the form of urea (50 kg/ha) to the field and advancing the harvest of onion bulbs by fifteen days significantly reduced the spoilage of bulbs during storage. An inverse relationship existed between neck length of the bulbs and spoilage at storage. Bulb rotting was noticed when the storage temperature was between 30 °C and 40 °C and the relative humidity was above 80%. Further, A. niger infection caused reduction in pungency of onion bulbs which was more pronounced at grade 4 than grade 1. The culture filtrates of Aspergillus niger and Asper­gillus flavus isolated from onion as well as the extracts from onion bulbs infected with the above fungi were free from aflatoxin contamination.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Kristian Krause, Anja Bischof, Silvia Lewin, Diana Guertler, Hans-Jürgen Rumpf, Ulrich John, and Christian Meyer

such a factor. According to Response Style Theory ( Nolen-Hoeksema, 1991 ), the way people react to depressed mood states is an important factor when it comes to the severity and duration of such states. While engaging in distracting activities

Open access