Search Results

You are looking at 21 - 30 of 39 items for :

  • "sustainable development" x
  • Biology and Life Sciences x
  • All content x
Clear All

Fekete-Farkas M.-Németh F.-Szűcs I. (2004): Sustainable development Indicators of European Union and their Hungarian data. Ministry of Environment and Water Budapest and SZIE Gödöllő

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: P. Reisinger, É. Lehoczky, J. Mikulás, A. Kismányoky, P. Burai, G. Nador, G. Csornai, and J. Tamás

Sensing for Sustainable Development. Rotterdam, Balkema, 89–95, 1999. Csornai G. Operational Remote Sensing for Sustainable Development

Restricted access

T. Sipos — E. Halász: 2004. Perennial rye in forage mixture. 2 nd International Scientific Symposium ‘Natural resources and sustainable development’, Oradea, Romania. E. Halász — T. Sipos: 2004

Restricted access

554 Samarah N.H.: 2005. Effects of drought stress on growth and yield of barley — Agronomy for Sustainable Development vol. 25 no. 1 145–149 pp

Restricted access

Carley, M., Christine, I., 1997: Managing Sustainable development, Earthscan, London Christine I. Managing

Restricted access

17 87 112 Várallyay, Gy. 1997a: Sustainable development - a challenge for rational land use and soil management. In: Filep, G. (ed.), Land Use and

Restricted access

1997 97 3 7 Mansvelt, J.D. van-Mulder, J.A. (1993): European features for sustainable development: a

Restricted access

Hungarian Commission on Sustainable Development (2002): Hungary: Basic Features and Indicators of Social, Environmental and Economic Changes and Planning for Sustainability Jolánkai M. 2005: A CIEC 15. Nemzetközi

Restricted access

Összefoglalás

Talaj- és növényvizsgálatokkal, továbbá egzakt szabadföldi kisparcellás kísérletek terméseredményeivel és biomassza mérésével járultunk hozzá az eddigiek során a hazai és nemzetközi irodalmakban leírtakhoz, hangsúlyozva azt, hogy az eredményeink elsősorban a nyugat-dunántúli barna erdőtalajokon járulhatnak hozzá a növénytermesztési technológiák fejlesztéséhez, a talajtermékenység fenntartásához és fokozásához.

– A számításokból tápanyagmérlegeket, fajlagos értékeket és más paramétereket készítettünk, amelyből számos következtetés vonható le.

– A kombinációk, kezelések átlagában az NPK fajlagos arányok a szemtermésben 2,3–0,5–0,4 mg/kg-ra becsülhetők, a szalmatermések NPK aránya 0,4–0,1–1,3 mg/kg volt. A kísérletek tápanyagmérlege azt mutatja, hogy a legnagyobb terméseket a N mérlegegyensúly közelében határozhatjuk meg, a talaj természetes ásványi N szolgáltató képessége 30–40 kg/ha értékre becsülhető. A pozitív P mérleg miatt a P jelentősen feldúsult a talajban (300–700 mg/kg AL-P2O5), a gyakorlatban ilyen értékeknél a P műtrágyázás szüneteltethető. A N műtrágyázás agronómiai hatékonysága 40–70% volt.

– Fel kell hívni a figyelmet a talajok C tartalmának, illetve humusztartalmának megőrzésére és fokozására, amely a fenntartható mezőgazdasági fejlődés záloga. Ugyanakkor az ezzel kapcsolatos túlzott elvárásoktól tartózkodni kell (CO2 termelés, sink hatás, a CO2 lekötése a körforgalomból) (Körschens 2008).

– A talaj multifunkcionális tulajdonságokat tartalmazó érték, amely talajfizikai és agrokémiai, továbbá szerves anyag és víztároló szerepet működtető rendszer nagy értéket hordoz (Várallyay 2007).

– Dolgozatunkban és publikációinkban az egyes kísérleti eredményeken keresztül újabb információkat adunk az optimálisnak tűnő N, P, K műtrágyázás gyakorlatához, a kemizáláshoz, a vízmegőrző és talajvédő talajművelés rendszeréhez, a különböző szerves trágyák fontosságát hangsúlyozva a műtrágyázás mellett. Az eredmények felhasználhatók a vetésváltási rendszerek tervezéséhez, a CO2 körforgalommal és bioenergetikával kapcsolatos kutatásokban is.

Restricted access

. 2009 37 29 32 Perrings, Ch. 2006. Resilience and sustainable development. Environment and Development Economics 11 :417

Restricted access