Search Results

You are looking at 31 - 40 of 2,555 items for :

  • All content x
Clear All

Accession to the EEC on Resource Allocation and Comparative Advantage. Chapter 2 in Tsounis, N. (ed.): Accession to the EU, Tariff Protection and Trade: the Case of Bulgaria, Hungary and the Czech Republic. Athens: Papazissis Publishers, pp. 32

Restricted access

Chapin, F. S. (1974): Experimental Designs in Sociological Research . New York. Cserháti, I. — Keresztély, T. — Varga, Zs. (2007): Az EU-transzferek szerepe a hosszú távú

Restricted access

. — Schnatz , B. ( 2008 ): EU Enlargement and Trade Integration: Lessons from a Gravity Model . Review of Development Economics , 12 ( 3 ): 562 – 576 . Cheng , H. — Wall , H

Restricted access

A tanulmány Magyarország és az EU-15-ök mezőgazdaságát hasonlítja össze - több szempontból. Felhívja a figyelmet, hogy stratégiai döntés kérdése, hogy növeljük a termelésünk területi intenzitását (amely jelenleg messze elmarad az EU-átlagtól), vagy a biogazdálkodás elterjesztése és marketingjének fejlesztése révén szerezzünk előnyöket. A szerző összehasonlítja a magyar és az EU-farmok szerkezetét mind gazdálkodási formáik, mind méretük, mind pedig specializációs irányaik vonatkozásában, továbbá rámutat az Unión belüli árak jelentős tagállamok közötti eltéréseire, és ennek hatására az agrárkereskedelemben. Hazánk agrárkereskedelmének volumene kisebb, mint bármelyik jelenlegi tagországé. A tanulmány szerint azonban a csatlakozás után agrárexportunk bővülésére lehet számítani, és bár a közvetlen kifizetések alacsonyabb mértéke miatt a versenyképesség terén átmenetileg nehezebb helyzetbe kerülünk, ezt kompenzálni látszanak a jelentősen alacsonyabb magyarországi termelési költségek. A Közös Agrárpolitikában való hatékony részvétel kulcsa, hogy mennyiben ismerjük fel a lehetőségeinket, valamint, hogy milyen koalíciókhoz kapcsolódunk a további reformok területén.

Restricted access

Connor, U., Helle, T., Mauranen, A., Ringbom, H., Tirkkonen-Condit, S. & Yli-Antola, M. 1995. Tehokkaita EU-projektiehdotuksia. Englannin kielen käyttöä koskevia ohjeita (A guide for writing effective EU

Restricted access

Commission ( 2009 ): Sustainable Development in the European Union: 2009 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy . Brussels. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX: 52009DC0400&from=EN, accessed 24 July 2009

Restricted access

, Benelux Intellectual property Office) drafted in the order of the questions raised by the Belgian Court to the Court of Justice EU. a ) Is use in one country always enough? NO. The Joint Statement (1993) of the EU Council and EU Commission on

Restricted access

Imperfections and Agricultural Policy Impacts in the New EU Member States: A Partial Equilibrium Analysis. American Journal of Agricultural Economics 88(4): 799–815. Swinnen J. F. M. Land

Restricted access

The lecture deals with broad topics. First, it addresses some questions related to the current state of the EU integration regarding institutions and common policies. Second, it discusses the continued importance, the main results and hindering factors related to the Lisbon Programme, with a special emphasis on the educational system in Europe and Hungary. Third, the lecture deals with some possibilities in changing the EU’s rather limited external relation models to more flexible instruments.

Restricted access

conclusions on Bosnia and Herzegovina (Luxembourg, 14 April 2014), http://www.consilium.europa.eu/ uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142215.pdf, (accessed 15 July 2014). Cviić , C

Restricted access