Search Results

You are looking at 31 - 40 of 307 items for :

  • "Information Technology" x
  • All content x
Clear All

Izsó, L. (2000) Discrimination between design errors and user errors by binominal test. Behaviour & Informational Technology 19 , 5, 379-384. Discrimination between design errors and user errors by binominal test

Restricted access

architecture of recession - New tendencies in architectural planning Habilitation Lecture 2014 Hungary Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs

Restricted access

Abstract  

This article describes the application of co-nomination analysis, a technique designed to map the structure of a research community. The technique was used as part of the evaluation of the UK national information technology programme, which sponsors collaborative research between firms and between firms and universities. Co-nomination networks are based upon responses to questionnaires which researchers are asked to nominate other researchers whose work is similar or relevant to their own. Researchers nominated in the same response are presumed to be linked, and where these links occur with multiple frequency, the likelihood of their being significant is increased. The article describes the extension of a network which had been previously identified and compares the citation scores of researchers identified in the networks. It is concluded that the networks represented were realistic and a useful input to the evaluation. Industrial and government researchers with low citation scores were in some cases central to the networks, suggesting that co-nomination is useful in areas where publication is restricted or considered less important. Further development of the technique is planed.

Restricted access

Széles körű kutatások bontakoztak ki egy új terminológiai elmélet kidolgozására. A vizsgálatok jelenlegi szakaszában az alapfogalmak meghatározása, és korszerű vizsgálati módszereket biztosító modellek létrehozása került az érdeklődés középpontjába. Egy kidolgozandó új elméletben alapvető szerepet játszhatnak az absztrakt modellek. Ebben a tanulmányban a természettudományok és az információtechnológia területén széles körben alkalmazott modellekből indulunk ki, és egy általunk a terminus vektormodell-jének nevezett modellre teszünk javaslatot. Összefoglaljuk az új terminusmodell kidolgozásának előzményeit, kimutatjuk a vektormodell várható előnyeit a terminológiai alkalmazás esetében, majd ismertetjük a javasolt modellt. A modell alkalmazási lehetőségére a fordítási folyamat terminusvektorral való értelmezésével mutatunk példát.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Patrik Márk Máder, Olivér Rák, and István Ervin Háber

The algorithms are the part of the life which could give a solution for simple and complex problems. Most of the ways are easy, but the basics are always made by predetermined steps. The peculiarity of the sciences can be explained with these process-based principles. The following rules are the same in the architecture also. Nowadays the algorithms are more improved the fact of the expectations of the 21st century. The creator can make a lot of rules which can support the workflow with the correct logical connections.

Since the computer aided design became available, the relationship between the architecture and information sciences getting stronger. To solve the most of the problems, it needs information technology programing techniques, logical methods and algorithms. The free geometric design, the compliance constraint with economic aspects, analysis and the optimization processes require new solutions.

The article will give an overview about the expectations of the future architects along the general knowledge and the practical examples. The study will show the development of the new professions according to the increased amount of data. Examine the competence of the contemporary architects and look for the issue of ‘the architect is a programmer.’

Restricted access

A Betegségek Nemzetközi Osztályozása 11. kiadásának fejlesztése 2007 óta folyik, elkészültét jelenleg 2017-re tervezi a folyamatot koordináló Egészségügyi Világszervezet. Az új betegségbesorolási rendszer struktúrájában követi a Betegségek Nemzetközi Osztályozása 10. kiadásának felépítését, ugyanakkor lényegesen részletesebb, több szempontot tartalmazó entitásokat határoz meg, mint az. A fejlesztés során törekszenek arra, hogy a 11. kiadás definícióit összehangolják más informatikai rendszerek kódjaival. Mindez a jelenleginél sokkal nagyobb mennyiségű klinikai információ statisztikai célú feldolgozását teszi majd lehetővé, ugyanakkor összetettsége miatt a fejlesztési folyamat sok nehézségbe is ütközik. A fejlesztők az interneten jelenleg hozzáférhető béta-változattal kapcsolatban minden szakember megjegyzéseit várják. Orv. Hetil., 2014, 155(39), 1535–1537.

Restricted access

A betegek oktatásának fontos szerepe van a betegségek prevenciójában és terápiájában. Az oktatás lehetővé teszi a szükséges információk átadását, a készségek fejlesztését, valamint a megfelelő motivációk kialakítását, a betegséggel való megküzdés támogatását. Bár számos információforrás rendelkezésre áll, továbbra is szükség van szervezett betegoktatásra. A személyre szabott betegoktatás hatékonyabbnak bizonyult, mint az általános oktatóanyagok használata. Az információtechnológia megfelelő alkalmazása lehetővé teszi a személyre szabott oktatás széles körű, költséghatékony megvalósítását. A szerzők megvizsgálják, hogy egy ilyen rendszer kialakításához milyen komponensekre van szükség. Orv. Hetil., 2013, 154, 403–408.

Open access

In this article we rely on the concept of “international new ventures” (INV), and concentrate on the analysis of two research propositions in the case of selected Hungarian INVs, based on company interviews in two selected industries, biotechnology and information technology. First, we analyse the criteria of the selection of foreign markets in the internationalisation of these firms and second, the role of networks in the internationalisation process of selected Hungarian INVs. Our results highlight the typical internationalisation pattern of targeting the largest developed foreign markets globally. In terms of the role of networks in internationalisation, we found evidence of the decisive role of networks in all cases examined. The personal network of the founder(s) was emphasised, especially in winning early clients. The scalability of the personal network-based business model was, however, questioned. The management implications of our findings suggest Hungarian INVs need to intensify their involvement in international communities supporting the growth of such companies. Areas for potential future research include comparing our findings with empirical results from other countries in Central-Eastern Europe.

Open access

China is the second biggest trading nation in the world — number one as trade exporter and number two as trade importer. Behind the USA, China has the second strongest economy with a gross domestic product of almost 5 trillion USD in 2009. Despite the global financial crisis the Chinese economy was and is still drastically growing with three main focus areas: increase in labor costs; increasing demand for qualified labor; and a high grade of technology. Linked to the future 12th five-year-plan, China is going to spend 1.5 billion dollars in key-technologies like nuclear power, high speed railway systems, aerospace, energy efficiency, environmental friendly technologies, biotechnologies and information technology. China is trying to change its status from distributor to a leading high-tech provider with high potential. This implicitly means a higher consumption of natural resources and more highly qualified employees. However, the shortage of natural resources poses a great question. Prognoses say that we will need two Earths to cover our steadily rising resource consumption in 2030. To provide this, the economy has to work much more efficiently and regarding climate and resource protection even a total change is necessary. Due to this, Europe’s and China’s future will need a common economic and ecologic strategy to fulfill international requirements of sustainable growth within balanced natural circumstances.

Restricted access

Abstract  

The interplay and cross-fertilization between science and technology, but also the specific role of science for technological development, have received ample attention in both the research and the policy communities. It is in this context that the concepts of absorptive capacity and knowledge spillovers play an important role. We operationalize the science-technology link by quantifying and modeling bibliographic references to the scientific literature as they occur in patents. This approach allows exploring the associative patterns between science creation (as emerging from the scientific literature) and technology development (as emerging from the patent literature). In the current paper, we focus on an analysis of the geographic distribution of the science citation patterns in patents, singling out two fields of (different) technological development, namely biotechnology and information technology. In both fields, the science citation flows from the European, Japanese and US science bases into USPTO and EPO-patents are explored and modeled. Intensive geographic citation flows between the regions are identified, pointing (amongst others) to the strength of both the US and the European science bases as sources for technological activity and creativity around the world.

Restricted access