Search Results

You are looking at 31 - 40 of 1,141 items for :

  • "Magyarország" x
  • All content x
Clear All

. évi CXCIII. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról.] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300193.TV [Hungarian] Hungarian Central

Restricted access

Absztrakt:

A központilag koordinált vesecsereprogramokban krónikus vesebetegek cserélhetik el immunológiailag inkompatibilis élődonorjaikat egymással. Az ENCKEP (European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes) COST Action 2016 szeptemberében kezdte meg működését, és azóta a nemzetközi kutatóhálózatnak sikerült feltárnia, hogy miként működnek a vesecsereprogramok Európában. Ezen tanulmány célja az ENCKEP COST Action eredményeinek összefoglalása és a tervezett hazai vesecsereprogramra nézve a tanulságok levonása. A COST Action számos workshopot tartott, illetve az első munkacsoportja két európai felmérést szervezett, amelyek eredményeit két kézikönyvben összegezte; ezeket az ismereteket dolgozza fel tanulmányunk. Európában jelenleg 10 országban működnek nemzeti vesecsereprogramok, a legrégebbi Hollandiában (2004 óta) és a legnagyobb az Egyesült Királyságban, ahol az elmúlt 10 évben több mint 700 vesét transzplantáltak a program keretében. Több ország jelenleg tervezi a nemzeti vesecsereprogram elindítását, illetve nemzetközi együttműködések is szerveződnek. A nemzeti vesecsereprogramok nagymértékben növelik a vesebetegek lehetőségeit az élődonoros átültetésre, de egy hatékony program létrehozásának érdekében számos orvosi, logisztikai, optimalizálási, etikai és jogi kérdést kell sikeresen megoldaniuk a szervezőknek. Orv Hetil. 2018; 159(46): 1905–1912.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az étkezési szokásoknak meghatározó szerepe van a gastrointestinalis daganat és szív-ér rendszer eredetű halálozásokban. Célkitűzés: Annak vizsgálata, hogy a borfogyasztásnak lehet-e szerepe a két haláltípus kialakulásában Magyarországon. Módszer: A szerzők 206 159 személy adataiból hasonlították össze a gastrointestinalis daganatok és szív-ér rendszeri megbetegedések miatt 2000–2010 között meghalt személyek standardizált elhalálozási arányszámait négy történelmi borvidéken: Tokaj (fehérbor), Eger (vörösbor), Balaton (fehérbor), Szekszárd/Villány (vörösbor) vidékén és a nem borvidék Hódmezővásárhelyen. Eredmények: A Tokaj vidéken volt szignifikánsan a legkisebb a daganatok száma (664), viszont a szív-ér rendszeri betegségek miatti halálozás itt volt a legnagyobb (5955). Ezzel szemben a szív-ér rendszeri betegségek száma Szekszárd-Villány területén (3907) a legkevesebb, míg a daganatoké itt (831) és Eger vidékén (934) a legtöbb. Következtetések: Igazolódott a vörösbor ismert védőhatása a szív-ér rendszeri halálozásokban. A gastrointestinalis daganatos elhalálozás meglepően alacsony előfordulása a Tokaj vidéken – az ivóvíz magasabb szelénszintje mellett – az itteni fehérborok eddig nem ismert sajátosságaira utal. Orv Hetil. 2017; 158(25): 992–998.

Restricted access

Észak-amerikai és magyarországi talajok víztartó képességét hasonlítottuk össze. Az észak-amerikai és magyarországi talajok víztartó képességét Clapp és Hornberger (1978) (?CH(?)), valamint Rajkai (1988) (?R(?)) parametrizá-ciója alapján elemeztük. Az elemzést homok, vályog, agyag fizikai talajféleségre, valamint homogén (?H/YH) és inhomogén (?INH/YINH) területi eloszlású talajnedvességre vonatkozóan végeztük el. Az inhomogén területi eloszlású ?-t normális eloszlással szimuláltuk.  A legfontosabb eredményeket a következokben foglaljuk össze:  1. A ?CH H(?) és a ?R H(?) közötti eltérések a legnagyobbak az agyag fizikai féleség esetén, száraz viszonyokban (pl. log½?CH(0,15 m3m-3)½-log½?R(0,15 m3m-3)½= 2 pF érték).  2. A ?R H(?)- és a ?R INH(?)-függvények közötti eltérések minden fizikai féleségre és ?-értékre vonatkozóan kicsik. 3. Számszerusítettük a ?INH(?)- és a ?H(?)-függvények közötti kapcsolatokat. Az eredmények a talaj vízháztartásának becslése során hasznosíthatók.

Restricted access

A tanulmány összehasonlító elemzést közöl a magyar és egyesült királyságbeli, vidéken működő kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) üzleti támogatási igényeiről. A hasonlóságok között említhető, hogy mindkét ország vizsgált vállalkozásai a preferált segítségfajták között említették a bankokat és a_

Restricted access

A magyar tüdőtranszplantáció 15 éves története magán viseli az elmúlt másfél évtized szakmai, politikai és társadalmi jellemzőit. A nem egyértelműen meghatározott feltételrendszerek között zajló beavatkozás számos jogi, pénzügyi, etikai kérdést hagyott nyitva, amelyek a mai napig sem tisztázódtak. Erre az Állami Számvevőszék jelentése is felhívta a figyelmet. Az Eurotransplanthoz tervezett csatlakozás jelentős előrelépést jelent. Orv. Hetil., 2011, 152, 1772–1774.

Restricted access

A hazai transzplantáció történetében a 2010. év mérföldkőnek számít. Az egészségügyi államtitkár öt pontból álló programot fogalmazott meg a szakma problémáinak megoldására: 1. a várólisták feltöltése, 2. a donorszámok emelése, 3. magyarországi tüdőátültetés megvalósítása, 4. a szervátültetéssel kapcsolatos ismeretek széles körű terjesztése a civil társadalomban és a szakma számára, 5. az Eurotransplant-csatlakozási tárgyalások megkezdése. Ez utóbbi a szakma kifejezett kérése volt. Végül ebben az évben a budapesti centrumban közel 20% volt az élő donoros veseátültetések aránya, amely évekig 5% körül volt korábban, és ma már mind a négy centrumban elérhető műtét. Orv. Hetil., 2011, 152, 243–245.

Open access

A dolgozat kilenc magyar tudós életéről és a képlékenységtan területén végzett kutatásairól nyújt tömör áttekintést. Kazinczy Gábor megalkotta a képlékeny csukló és a folyási mechanizmus fogalmát._

Restricted access