Search Results

You are looking at 31 - 40 of 407 items for :

  • All content x
Clear All
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors: J. Ely, K. Anderson, D. Bates, R. Kouzes, C. Lo Presti, R. Runkle, E. Siciliano, and D. Weier

Abstract  

Plastic scintillator material is often used for gamma-ray detection in many applications due to its relatively good sensitivity and cost-effectiveness compared to other detection materials. However, due to the dominant Compton scattering interaction mechanism, full energy peaks are not observed in plastic scintillator spectra and isotopic identification is impossible. Typically plastic scintillator detectors are solely gross count detectors. In some safeguards and security applications, such as radiation portal monitors for vehicle screening, naturally-occurring radioactive material (NORM) often triggers radiation alarms and results in innocent or nuisance alarms. The limited energy information from plastic scintillator material can be used to discriminate the NORM from targeted materials and reduce the nuisance alarm rate. An overview of the utilization of the energy information from plastic scintillator material will be presented, with emphasis on the detection capabilities and potential limitations for safeguards and security applications.

Restricted access

Thermal stability of stercorite H(NH4)Na(PO4)·4H2O

A cave mineral from Petrogale Cave, Madura, Eucla, Western Australia

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Ray L. Frost and Sara J. Palmer

calcite with bat guano or with chemicals from bat guano which are water soluble and crystallise out on the calcite surfaces. The mineral stercorite is water soluble and may translocate through the Petrogale cave network [ 3 ]. Thermal analysis

Restricted access

issue of whether this mineral would be stable if cave temperatures were significantly high. The mineral is a mixed anion sulphate phosphate of calcium and is formed by the reaction of bat guano with calcite. The mineral is monoclinic of point group m

Restricted access

Thermal stability of crandallite CaAl3(PO4)2(OH)5·(H2O)

A ‘Cave’ mineral from the Jenolan Caves

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Ray L. Frost, Sara J. Palmer, and Ross E. Pogson

are very old around 340 million years [ 10 ]. The calcite in the caves is older and has been dated as 430 million years old. The mineral crandallite is a hydroxy phosphate of calcium and aluminium. The mineral may be formed through the reaction of bat

Restricted access

, collecting, reading, writing, and collaborating, with two or more primitives distinguished for each activity. According to this classification, search activities embrace direct searching, chaining, browsing, probing, and accessing. Bates ( 2002

Restricted access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors: K. Inn, Zhichao Lin, Zhongyu Wu, C. McMahon, J. Filliben, P. Krey, M. Feiner, Chung-King Liu, R. Holloway, J. Harvey, I. Larsen, T. Beasley, C. Huh, S. Morton, D. McCurdy, P. Germain, J. Handl, M. Yamamoto, B. Warren, T. Bates, A. Holms, B. Harvey, D. Popplewell, M. Woods, S. Jerome, K. Odell, P. Young, and I. Croudace

Abstract  

In 1977, the Low-level Working Group of the International Committee on Radionuclide Metrology met in Boston, MA (USA) to define the characteristics of a new set of environmental radioactivity reference materials. These reference materials were to provide the radiochemist with the same analytical challenges faced when assaying environmental samples. It was decided that radionuclide bearing natural materials should be collected from sites where there had been sufficient time for natural processes to redistribute the various chemically different species of the radionuclides. Over the succeeding years, the National Institute of Standards and Technology (NIST), in cooperation with other highly experienced laboratories, certified and issued a number of these as low-level radioactivity Standard Reference Materials (SRMs) for fission and activation product and actinide concentrations. The experience of certifying these SRMs has given NIST the opportunity to compare radioanalytical methods and learn of their limitations. NIST convened an international workshop in 1994 to define the natural-matrix radionuclide SRM needs for ocean studies. The highest priorities proposed at the workshop were for sediment, shellfish, seaweed, fish flesh and water matrix SRMs certified for mBq per sample concentrations of 90 Sr, 137 Cs and 239 Pu + 240 Pu. The most recent low-level environmental radionuclide SRM issued by NIST, Ocean Sediment (SRM 4357) has certified and uncertified values for the following 22 radionuclides: 40 K, 90 Sr, 129 I, 137 Cs, 155 Eu, 210 Pb, 210 Po, 212 Pb, 214 Bi, 226 Ra, 228 Ra, 228 Th, 230 Th, 232 Th, 234 U, 235 U, 237 Np, 238 U, 238 Pu, 239 Pu + 240 Pu, and 241 Am. The uncertainties for a number of the certified radionuclides are non-symmetrical and relatively large because of the non-normal distribution of reported values. NIST is continuing its efforts to provide the ocean studies community with additional natural matrix radionuclide SRMs. The freeze-dried shellfish flesh matrix has been prepared and recently sent to participating laboratories for analysis and we anticipate receiving radioanalytical results in 2000. The research and development work at NIST produce well characterized SRMs that provide the world's environment-studies community with an important foundation component for radionuclide metrology.

Restricted access

into Bat Hunter Behavior and Perception with Implications for the Conservation of the Critically Endangered Philippine Bare-Backed Fruit Bat . Journal of Ethnobiology 36 ( 2 ): 382 – 394 . Rego , Karlla Morgana da Costa – Zeppelini , Caio

Restricted access

A Testi Attitűdök Tesztje (BAT) hazánkban is széles körben alkalmazott mérőeszköz, tudomásunk szerint azonban mindeddig nem történt meg a kérdőív magyar változatának nagyobb mintán végzett, széles körű pszichometriai elemzése. Vizsgálatunk ezt tűzte ki célul. Keresztmetszeti, kérdőíves kutatásunk résztvevői normális súlyú egyetemi hallgatónők, valamint egy munkahelyi életmód-változtató program női résztvevői voltak. Az adatgyűjtés során az alábbi mérőeszközöket használtuk: Testi Attitűdök Tesztje, Emberalakrajzok Tesztje, Rosenberg Önértékelési skála, Vonásszorongás skála. A konfirmatív faktorelemzés eredményei szerint a BAT belső struktúrája elfogadhatóan illeszkedik a vizsgált mintákon a Probst, Vandereycken és munkatársai (1995) által evészavarban szenvedő nőkön azonosított faktorstruktúrához. A mérőeszköz megbízhatóságának mutatói (belső megbízhatóság, teszt-reteszt reliabilitás) kiválónak bizonyultak. A kérdőív konstruktum validitása is alátámasztást nyert. A kritérium validitást alátámasztják a testtömeg-indexszel és a saját alak méretének szubjektív megítélésével való pozitív korrelációk. A konvergens validitást pedig alátámasztja, hogy a kérdőív és alskálái egyaránt pozitív irányú kapcsolatot mutatnak a testképpel való elégedetlenség egy további mutatójával (nevezetesen az alakra vonatkozó én-énideál diszkrepanciával), valamint a vonásszorongással. A kedvezőtlen testi attitűdök és élmények emellett negatív irányú kapcsolatot mutatnak az önértékeléssel.

Restricted access

-terv http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Beteg%C3%BAt

Restricted access

Célkitűzés. A női karcsúságideállal szemben a férfiak testideálja az atléta-ideálon alapszik. Feltevésünk szerint a férfiakra jellemző egyes foglalkozásoknál (pl. a fegyveres testületeknél) az atléta-ideál hangsúlyozott szerepe kockázati tényezőként jelenhet meg, aminek következménye lehet a testi elégedetlenség, illetve a fokozott testedzés. Ez pedig hajlamosíthat az izomdiszmorfia (más néven: inverz anorexia nervosa) megjelenésére egyes populációkban. Módszer. 480 katonai főiskolai és 752 általános egyetemi felsőoktatásban részt vevő, 18-30 év közötti férfi testi attitűdjeit, testi elégedetlenségét, valamint testedzési szokásait vizsgáltuk kérdőíves módszerrel. Az általános demográfiai adatokat, valamint a testsúllyal, testépítéssel, szteroid-használattal kapcsolatos információkat tartalmazó kérdőíven túl a vizsgálatban résztvevők kitöltötték az Evészavar Kérdőívet (EDI) és a Testi Attitűdök Tesztjét (BAT). Eredmények. Az általános egyetemi hallgatók átlagos testtömeg-indexe a katonai mintával való összehasonlításban szignifikánsan magasabb (23,9–23,5 kg/m2). A katonai főiskolások között szignifikánsan magasabb az anabolikus szteroidokat használók aránya (3,3%). A katonai felsőoktatásban résztvevők között a testépítéssel foglalkozók száma meglepően magas (64,5%). Az EDI testi attitűdök szempontjából releváns faktoraiban, valamint a BAT pontszámok átlagaiban szignifikáns eltéréseket találtunk a minták között, s a testépítés szerinti csoportbontásban is. Konklúzió. A katonai pálya hatása a testi attitűdök vonatkozásában specifikus eltéréseket mutat a “civil” populációhoz képest, amely – egyes negatív hatásai mellett – a testi elégedetlenséget pozitív irányban befolyásolja és a testideálok által meghatározott pszichés zavarok ellen hat.

Restricted access