Search Results

You are looking at 31 - 40 of 224 items for :

  • "daganatok" x
  • All content x
Clear All

Pregun I., Bodoky Gy., Rácz K. és mtsa: Carcinoid daganatok. Orv. Hetil., 2010, 151 , 1885–1894. Rácz K. Carcinoid daganatok Orv. Hetil

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Lajos Döbrőssy, Jolán Bánóczy, Attila Kovács, András Budai, and Ágnes Cornides

Cs.: A szájüregi daganatok primer és szekunder prevenciója. Magyar Fogorvos, 2003, XII (Suppl.) , 11–16. Dombi Cs. A szájüregi daganatok primer és szekunder prevenciója

Restricted access

Szabolcs, O., Csuka, O.: Laboratory diagnosis of malignant tumors. Tumor markers. In: Kásler, M. (ed.): Fundamentals of oncology. [A rosszindulatú daganatok laboratóriumi diagnosztikája. In: Az onkológia alapjai.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011, 191

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Diána Szabó, Adrienn Zsippai, Melinda Bendes, Zsófia Tömböl, Péter M. Szabó, Károly Rácz, and Péter Igaz

funkcionális genomika lehetőségei a mellékvese és hypophysis daganatok patogenezisének vizsgálatában. Orv. Hetil., 2006, 147 , 1267–1271. Tulassay Z. A funkcionális genomika lehetőségei

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Aurél Ottlakán, Attila Paszt, Bernadett Borda, Zsolt Simonka, Szabolcs Ábrahám, and György Lázár

treatment of benign adrenal gland tumors. Laparoscopic adrenalectomy. [Szemlélet- és stratégiaváltás a jóindulatú mellékvese-daganatok sebészi kezelésében. Laparoszkópos adrenalectomia.] Magy Seb. 2001; 54: 75

Restricted access

stomato-oncological screening: importance of oral cancer and oral premalignant lesions. [A sztomato-onkológiai diagnosztika legújabb lehetőségei: a szájüregi daganatok és a rákmegelőző állapotok jelentősége]. Nőgyógy

Open access
Magyar Sebészet
Authors: Péter Kupcsulik, Judit Tamás, Timea Pálházy, Péter Lukovich, and János Weltner

R Rokszin Sz Ábrahám 2010 Colorectalis daganatok laparoscopos sebészete Magyar Onkológia 54

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dorottya Bányai, Dániel Végh, Mihály Vaszilkó, Ádám Végh, Lili Ács, Noémi Rózsa, Péter Hermann, Zsolt Németh, and Márta Ujpál

correlations. [Diabetes mellitus és szájüregi daganatok epidemiológiai összefüggései.] Orv Hetil. 2004; 145: 755–759. [Hungarian] 10 Ujpál M, Barabás J, Kovalszky I, et al. A

Open access

A neuroendokrin daganatok kialakulására több öröklődő daganatszindróma hajlamosít, és az ezekben szereplő molekuláris mechanizmusok a daganatok döntő többségét kitevő sporadikus előfordulású daganatokban is kimutathatóak. A multiplex endokrin neoplasia 1-es típusa, a von Hippel–Lindau-szindróma, a neurofibromatosis 1-es típusa és a sclerosis tuberosa a legfontosabb daganatszindrómák, amelyek neuroendokrin daganatra hajlamosítanak. Ezek mindegyike autoszomális domináns öröklésmenetet követ. A főbb érintett molekuláris útvonalak közé tartozik a Ras-MAPK jelátviteli út, a hypoxia indukálta faktor-1α, az mTOR-jelátvitel, amelyek a sporadikus daganatokban is fontos szerepet játszanak és potenciális molekuláris célpontként is szóba jöhetnek a neuroendokrin daganatok kezelésében. Az összefoglaló közlemény az öröklődő daganatszindrómák főbb jellemzőit, molekuláris genetikáját és a sporadikus daganatok kialakulásában szerepet játszó patomechanizmusokat tárgyalja. Orv. Hetil., 2013, 154, 1541–1548.

Open access

Kisfaludy P.: Rosszindulatú daganatok radiummal való gyógyítása sebészeti vonatkozásban. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1934. Kisfaludy P

Restricted access