Search Results

You are looking at 31 - 40 of 77 items for :

  • "ifjúság" x
  • All content x
Clear All

. ( 2012 ). Krízislélektan . Budapest : ELTE Eötvös Kiadó . Karácsony S . ( 1991 ). Ifjúság és hivatás . Budapest : Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya . Karácsony S . ( 2003 ). Magyarság és nevelés. Válogatott tanulmányok Budapest: Áron

Open access

. Ifjúság 2000–2010. Budapest, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. pp. 37–80. 16 Verges, P. (1992) L’évocation de l’argent: une méthode pour la définition du noyau

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Bíró, Ilona Balajti, Róza Ádány, and Karolina Kósa

Bauer B., Szabó A.: Ifjúság 2004. Gyorsjelentés. Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda, 2005. Szabó A. Ifjúság 2004. Gyorsjelentés

Restricted access

aus ungarischen Sammlungen 1835–1886 1966 Liszt, Ferenc (1989) Válogatott levelei. Ifjúság — virtuóz évek — Weimar (1824

Restricted access

-, secondary school children and students. (In Hungarian: Ifjúság-egészség-sport. A sportolás hatásának átfogó háttérvizsgálata általános és középiskolások, illetve egyetemisták körében.) Magyar Sporttudományi Füzetek-XI. Magyar Sporttudományi Társaság

Restricted access

eating disorders: a national clinical practice guideline. London: NICE Somlai, P., Bognár, V., Tóth, O., & Kabai, I. (2007). Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadolescensekről . Budapest: Napvilág Kiadó

Restricted access

the Rise of the Private Sector in Hungary. Ann Arbor, The University of Michigan. 18 Somlai P. – Bognár V. – Tóth O. & Kabai I. (2007) Új ifjúság

Restricted access

–87. 11 Gábor K. (1992) A középiskolát végzettek középosztályosodása. In: Gábor K. (ed.) Civilizációs korszakváltás és ifjúság . Szeged, Budapest, MEH IKT. pp. 99–117. 12

Open access

.) Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet . Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. pp. 127–152. 9 Jancsák Cs. & Polgár Zs. (2010) Középiskolások továbbtanulási motivációi és

Open access

293 294 Vadas, Zs.: ”Cleaning lady” with a diploma. [Diplomás „takarítónő”.] Magyar Ifjúság, 1978, 22 , 18–19. [Hungarian

Open access