Search Results

You are looking at 31 - 40 of 78 items for :

  • "ifjúság" x
  • All content x
Clear All
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Erika Vassné Figula, Ferenc Margitics, Lászlóné Barcsa, Mária Madácsi, Zsuzsa Pauwlik, and Tiborné Rozgonyi

, Oxford. Swain, J. (1998): What does bullying really means? Educational Research, 40: 357–364. Utasi J. (2000): Erőszak az iskolában. Család, Gyermek, Ifjúság, 1: 27

Restricted access

. ( 2012 ). Krízislélektan . Budapest : ELTE Eötvös Kiadó . Karácsony S . ( 1991 ). Ifjúság és hivatás . Budapest : Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya . Karácsony S . ( 2003 ). Magyarság és nevelés. Válogatott tanulmányok Budapest: Áron

Open access

aus ungarischen Sammlungen 1835–1886 1966 Liszt, Ferenc (1989) Válogatott levelei. Ifjúság — virtuóz évek — Weimar (1824

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Bíró, Ilona Balajti, Róza Ádány, and Karolina Kósa

Bauer B., Szabó A.: Ifjúság 2004. Gyorsjelentés. Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda, 2005. Szabó A. Ifjúság 2004. Gyorsjelentés

Restricted access

the Rise of the Private Sector in Hungary. Ann Arbor, The University of Michigan. 18 Somlai P. – Bognár V. – Tóth O. & Kabai I. (2007) Új ifjúság

Restricted access

.) Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet . Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. pp. 127–152. 9 Jancsák Cs. & Polgár Zs. (2010) Középiskolások továbbtanulási motivációi és

Open access

-, secondary school children and students. (In Hungarian: Ifjúság-egészség-sport. A sportolás hatásának átfogó háttérvizsgálata általános és középiskolások, illetve egyetemisták körében.) Magyar Sporttudományi Füzetek-XI. Magyar Sporttudományi Társaság

Restricted access

eating disorders: a national clinical practice guideline. London: NICE Somlai, P., Bognár, V., Tóth, O., & Kabai, I. (2007). Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadolescensekről . Budapest: Napvilág Kiadó

Restricted access

–87. 11 Gábor K. (1992) A középiskolát végzettek középosztályosodása. In: Gábor K. (ed.) Civilizációs korszakváltás és ifjúság . Szeged, Budapest, MEH IKT. pp. 99–117. 12

Open access

határterületeiről. 133-145. R. K. Egyházi Szeretetszolgálat Ifjúság- és Családsegítő Csoportja és a Szeged-Csanádi Püspökség, Budapest Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről 133

Restricted access