Search Results

You are looking at 31 - 40 of 278 items for :

  • "lung cancer" x
  • All content x
Clear All

2004 Development of docetaxel in advanced non-small-cell lung cancer Lung Cancer 46 Suppl 2 S3 11 . 3

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: István Benkő, Örs Péter Horváth, Klára Nagy, Veronika Sárosi, Zoltán Balikó, László Potó, and Tamás Molnár F.

AP Kappetein MJC Eijkemans AJJC Bogers 2003 Lung resection for non-small-cell lung cancer in

Restricted access

Saintigny, P., Chouahnia, K., Cohen, R. és mtsai: Tumor lysis associated with sudden onset of syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. Clin. Lung Cancer, 2007, 8 , 282–284. Cohen R

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Zombori, Gréta Juhász-Nagy, László Tiszlavicz, Gábor Cserni, József Furák, Klára Szalontai, and Regina Pálföldi

lung: a retrospective analysis of 144 surgical cases. Lung Cancer 2006; 53: 111–115. 9 Roesel C, Terjung S, Weinreich G, et al. A single-institution analysis of the surgical

Open access

1592 1598 R. Everatt, D. Virviciute, I. Kuzmickiene, A. Tamosiunas , Lung Cancer 85 (2014) 361–365. Tamosiunas A

Restricted access

radical therapy. ERS/ESTS clinical guidelines on fitness for radical therapy in lung cancer patients (surgery and chemo-radiotherapy). Eur Respir J. 2009; 34: 17–41. 13 Fleisher

Open access
Acta Chromatographica
Authors: Su-su Bao, Jian Wen, Teng-hui Liu, Bo-wen Zhang, Chen-chen Wang, and Guo-xin Hu

Introduction Lung cancer is the leading cause of cancer death worldwide. Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the most common type, accounting for more than 80% of all lung cancers [ 1 , 2 ]. NSCLC includes squamous cell

Open access
Magyar Sebészet
Authors: Tibor Géczi, József Furák, Zsuzsanna Sztancsik, Árpád Vincze, László Tiszlavicz, and György Lázár

Absztrakt

Esetismertetés: A szerzők egy 57 éves beteg esetét ismertetik, akinél panaszmentes állapotban, ernyőfényszűrésen derült fény bal oldali tüdőtumorára. Az elvégzett bronchoscopia, mellkas-CT és PET-CT a bal főhörgőben és a 6-os szegmentumhörgőben igazolt kettős, polypoid, granularis sejtes tumort a röntgen által jelzett 2-es szegmentumban elhelyezkedő, malignitasra gyanús terime mellett. Megbeszélés: A műtét során a 2-es szegmentumban lévő, az intraoperatív fagyasztásos szövettani vizsgálat alapján tuberculosisnak igazolódott elváltozást atípusos gépi ékresectióval, a granularis sejtes tumorokat 6-os segmentectomiával és a bal főhörgő bifurcatiójának resectiójával távolították el. Véleményük szerint a főhörgő-resectiós műtétek biztonsággal és jó eredménnyel végezhetők granularis sejtes tumorok esetén is, a sebészeti beavatkozás feltétlenül indokolt panaszokat okozó esetekben, illetve ha a nemritkán társuló kísérő elváltozás esetén malignitas gyanúja merül fel.

Restricted access
Acta Chromatographica
Authors: Samiuela Lee, Christa E. Nath, Ben W. R. Balzer, Craig R. Lewis, Toby N. Trahair, Antoinette C. Anazodo, and Peter J. Shaw

is effective in the treatment of patients with advanced ALK-positive tumors, including non-small-cell lung cancers and lymphomas. This drug is also effective in patients with central nervous system disease [ 1 , 2 ]. In a phase 1/2 study, dose

Open access

Absztrakt

A biszfoszfonátok a klinikai gyakorlatban rosszindulatú daganatos betegségek csontáttétei, valamint metabolikus csontbetegségek kezelésére használatosak. A daganatos betegségek különböző terápiás lehetőségeinek fejlődése, célzott kezelési formák hozzáférhetősége mentén az egyre hosszabb túlélés a szekunder elváltozások előfordulási gyakoriságának emelkedését is magával hozhatja, így a klinikus a mindennapi élet során egyre gyakrabban találkozhat a csontáttét kezelésének kérdésével. A jelen összefoglaló közlemény a zoledronsav in vitro és állatkísérletes modellben igazolt kedvező daganatellenes hatásait foglalja össze, illetve az ezek hátterében feltételezhető patomechanizmus kérdéskörét tárgyalja. A csontmetasztázissal járó szolid szervi daganatban szenvedő betegek zoledronsavval történő kezelése ismerten megnöveli túlélésüket, azonban emellett az aminobiszfoszfonátok csontáttét jelenlététől független, daganatellenes hatása is igazolódni látszik az in vitro és állatkísérletes eredmények, valamint a jelenleg még kisszámú klinikai vizsgálat alapján. A jövőben feltehetően számos, a harmadik generációs biszfoszfonátok daganatnövekedést gátló hatásának jobb megértését célzó, randomizált klinikai vizsgálat kerül majd közlésre.

Restricted access