Search Results

You are looking at 31 - 40 of 208 items for :

  • "managerialism" x
  • All content x
Clear All

Abstract  

The development of methods for the quantification of research impact has taken a variety of forms: the impact of research outputs on other research, through various forms of citation analysis; the impact of research and technology, through patent-derived data; the economic impact of research projects and programs, through a variety of cost-benefit analyses; the impact of research on company performance, where there is no relationship with profit, but a strong positive correlation with sales growth has been established; and calculations of the rates of social return on the investment in research.However, each of these approaches, which have had varying degrees of success, are being challenged by substantial revision in the understanding of the ways in which research interacts, and contributes to, other human activities. First, advances in the sociology of scientific knowledge have revealed the complex negotiation processes involved in the establishment of research outcomes and their meanings. In this process, citation is little more than a peripheral formalisation. Second, the demonstration of the limitations of neo-classical economics in explaining the role of knowledge in the generation of wealth, and the importance of learning porcesses, and interaction, in innovation within organisations, has finally overturned the linear model on which so many research impact assessments have been based. A wider examination of the political economy of research evaluation itself reveals the growth of a strong movement towards managerialism, with the application of a variety of mechanisms — foresight, priority setting, research evaluation, research planning — to improve the efficiency of this component of economic activity. However, there are grounds for questioning whether the resulting improved efficiencies have, indeed, improved overall performances. A variety of mechanisms are currently being experimented with in a number of countries which provide both the desired accountability and direction for research, but which rely less on the precision of measures and more on promoting a research environment that is conducive to interaction, invention, and connection.

Restricted access

Abstract  

Understanding the macroeconomic aspects of S/T programme evaluation exercises must be anchored in exploring S/T and its impact in the context of the modern competitive economy, starting at the level of the firm and moving up to the country and EU regional level. Whereas monitoring focuses on the continuous managerial review of project operations, evaluation is concerned with what is being achieved, with maximizing the programme's impact, and with providing guidelines for new ones. The economic context and the placement of S/T in it, in crucial in both ex-ante evaluation, setting goals and projecting evolution corridors, as well as ex-post evaluation of proximity to targets, and/or assessment/updating of projected technological and economic paths followed. The paper will briefly draw this connection and then proceed to explore the multi-level interface between S/T and the economic context, whose characteristics should inform ex-ante and ex-post evaluation efforts. Particular emphasis will be placed on the role of S/T — and hence in evaluating S/T programmes — visa-vis the effects of S/T on market structure, sustainability and EU cohesion. S/T will be viewed in terms of its projected effects on the viability of monopolistic/oligopolistic arrangements, and on the incontestability of markets, namely the ability of incumbents to deter entry by new challengers. It will be also argued that S/T is, and should be, the bridge linking growth and sustainability, the two towering preoccupations that are often deemed to be at odds. Finally, and most immediately critical for the EU, the vicissitudes of cohesion in the EU will be explored, and the role of S/T in alleviating them will be underscored. Successful and properly evaluated S/T programmes can help steer the EU away from the tensions generated by asymmetric shocks to liberalizing, integrating economies, specializing on the basis of comparative advantage.

Restricted access

A politikusok személyiségének kutatásánál nem a pszichopatológia és ezáltal egy bizonyos betegség diagnosztizálása a feladat, hanem azon jellemzők, karakterisztikus jegyek beazonosítása és kognitív funkciók, attitűdök vizsgálata, amelyek hatással lehetnek a vezetőképességre, befolyásolhatják a vezetési és tárgyalási stílust, valamint az illető egy esetleges krízis alatt meghozott döntéseit. Alapvetően kétféle megközelítés létezik arra vonatkozóan, hogy a személyiség szerepet játszik-e a politikában: Az egyik a vezető politikusi személyiség projekciójának tekinti a politikai eseményeket, a másik teljesen negálja a személyiség jelentőségét. Az első irányzathoz kapcsolódva, a jelen dolgozat célja a politikus személyiségének közvetlen és közvetett módszerekkel történő vizsgálatai közül az utóbbihoz kapcsolódó kognitív és behaviorális jegyek meghatározása. A közvetett vizsgálatok között a beszédek és interjúk elemzése (pszicholingvisztika), a metakommunikatív jegyek tükröződése és az életrajzi adatok pszichológiai feldolgozása (pszichobiográfia) szerepel. A vezető politikus karaktere fontos az arculatépítés, a kampánymunka és a pártok versenye, „életben maradása” szempontjából.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Attila Kovács, Lajos Döbrőssy, András Budai, Imre Boncz, and Ágnes Cornides

Magyarországon az emlőrák jelentős népegészségügyi probléma. A halálozás mérséklésére a tünetmentes asszonyok szervezett, azaz személyes behíváson, visszahíváson és utánkövetésen alapuló szűrővizsgálata a legígéretesebb módszer. A tapintásos emlővizsgálattal kiegészített mammográfiás szűrés az 50–65 éves korcsoportban bizonyítottan hatásos; praemenopausalis asszonyok esetében a hatásosság még nem bizonyított, ennek ellenére a közvélemény és a szakmai döntéshozókra nehezedő nyomás miatt a perimenopausalis korban levő (45 év feletti) asszonyokat nem rekesztik ki a szűrőprogramból. Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Program megteremtette a szervezett emlőszűrés szervezeti, adminisztratív, jogszabályi és pénzügyi feltételeit, így a szűrőprogram 2002 óta működik. A két szűrési ciklus adatai szerint a szervezett szűrésen a meghívottak mintegy 40%-a vesz részt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár észrevételei szerint a meghívásos szűrés hatására jelentősen megemelkedett a diagnosztikus mammográfiás vizsgálatok száma; ez arra utal, hogy számosan a szervezett szűrés keretein kívül keresik a szűrés lehetőségét. A szűrővizsgálattal felfedezett emlőrákok száma, ezen belül a kis rákok aránya a nemzetközi standard értékeknek megfelelő. Az ún. intervallumrákok gyakoriságának megállapítására a szűrési nyilvántartással együttműködő patológiai adatbank létesítése folyamatban van. A szervezett emlőszűrés egészség-gazdaságtani elemzés szerint elfogadható a finanszírozó számára.

Restricted access

): The Use of Internal Audit by Australian Companies . Managerial Auditing Journal 21 ( 1 ): 81 – 101 . Halimah , A. – Othman , R. – Kamaruzaman , J. ( 2009 ): The

Restricted access

. Burnham, J. (1945): The managerial revolution. Pengin Books, New York. The managerial revolution. Burns, T. - Buckley, W. (1976) (eds

Restricted access

Jensen, M. C. - Meckling, W. H. (1976): Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3: 304-360. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and

Restricted access

Jensen, M. and Meckling, W. (1976): Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Capital Structure. Journal of Financial Economics, 3. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Capital Structure

Restricted access

2008 53 173 185 Miller, G. (1992): Managerial Dilemmas: The Political Economy of Hierarchy . Cambridge-New York

Restricted access

. Chung , H.F. ( 2012 ). Export market orientation, managerial ties, and performance . International Marketing Review , 29 ( 4 ), 403 – 423 . Dery , K. and MacCormick

Restricted access