Search Results

You are looking at 31 - 40 of 219 items for :

  • "social media" x
  • All content x
Clear All

Abstract

Background and aims

Request-a-bet services are a modern gambling product delivered via the social network Twitter, which allow sports bettors to design custom bets. The public nature of Twitter data provided a unique opportunity to investigate patterns of bettor preference and the bookmaker profit margin in soccer, the UK’s favorite sport.

Methods

Two multi-method studies. Twitter users’ engagement with request-a-bet services was monitored unobtrusively (n = 1,406), meaning that potential patterns across users’ requests could be observed, and the bookmaker profit margin could be estimated. Twitter users were also surveyed directly (n = 55), providing self-report measures of request-a-bet usage.

Results

Twitter users requested bets with an average potential payoff of £56.5 per £1 risked (median = £9). Overall, 9.7% of requested bets paid-off, but these were mostly bets at short odds. This meant that requests yielded a high bookmaker profit margin of 43.7% (roughly eight times higher than current margins in conventional soccer bets), which increased to 74.6% for bets at longer odds. Requested bets also tended to involve star players from the best teams. Finally, 92.7% of surveyed Twitter users reported placing at least one bet via request-a-bet services (mean = 44.4 bets).

Discussion and conclusions

Researchers can use request-a-bet products to increase their understanding of sports betting behavior. Sports bettors should be given information about how much higher the bookmaker profit margin can be in modern sports bets compared to the conventional sports bets that they may be more familiar with.

Open access

. – Cakir-Demirhan , D. ( 2016 ): Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media . IGI Global. Deterding , S. – Canossa , A. – Harteveld , C. – Cooper

Restricted access

computers). On smartphones, currently perhaps the most prominent representative of the mobile device category and IUD, predominantly mobile , clearly social media/network applications such as WhatsApp or Instagram are of high importance to understand how a

Open access

market at the right time; or, moving money from a more balanced portfolio towards purchasing riskier altcoins. Social learning and reinforcement Crypto trading has also emerged during the era of social media. This has led to the emergence of a strong

Open access

market at the right time; or, moving money from a more balanced portfolio towards purchasing riskier altcoins. Social learning and reinforcement Crypto trading has also emerged during the era of social media. This has led to the emergence of a strong

Open access

this finding might also be due to the familiarity effect. There are reports that by 2020 the number of social media users in the UK alone will be 42.28 million individuals ( Statista, 2018 ). This statistic indicates the level of familiarity with SNS

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Chung-Ying Lin, Maryam Ganji, Halley M. Pontes, Vida Imani, Anders Broström, Mark D. Griffiths, and Amir H. Pakpour

IGD. The Persian IGDS9-SF has satisfactory internal consistency (α = .90), promising construct validity, and supported measurement invariant across gender ( Wu et al., 2017 ). Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az asthma bronchiale a szakirodalom alapján a szomatikus és a pszichés tényezők összefonódásával jellemezhető. Lényeges, hogy ezen betegcsoport egészségmagatartására releváns hatással lehet a szociális deficiteket kompenzáló virtuális világ. Célkitűzés: Célunk, hogy azonosítsunk olyan faktorokat, amelyeknek köszönhetően a jövőbeli intervenciók hatékonyabbá tehetik a betegellátást. Vizsgálni kívánjuk a közösségimédia- és internethasználatot, az önértékelést és a kötődéssel összefüggő szociodemográfiai tényezőket. Módszer: A vizsgálathoz az általunk magyarra adaptált Facebook Használati Kérdőívet, a Problémás Internethasználat Kérdőívet, a Rosenberg Önbecsülés Skálát és egy szociodemográfiai kérdőívet alkalmaztunk. A kutatásba 10 és 18 év közötti, 175 fő, asthma bronchialéban szenvedő gyermeket vontunk be (92 fiú, 83 lány). Eredmények: A Facebook használata elterjedtebb a lányok, a bölcsődébe járt, illetve a nem szoptatott gyermekek, mint a fiúk, a bölcsődébe nem járt, illetve a szoptatott gyermekek körében (p<0,01). Az internethasználatra ezek a tényezők nem gyakoroltak szignifikáns befolyást. Már az 1–7 napig tartó szoptatás is kötődést megerősítő hatással bír, ami megmutatkozik a kisebb mértékű közösségimédia-használatban, összevetve a nem szoptatott gyermekek értékeivel (p<0,01). Közepes erősségű, negatív kapcsolatot találtunk a Facebook-használat és a gyermekek száma a családban (ρ = –0,400; p<0,01), illetve az önértékelés és a Facebook-használat között (ρ = –0,475; p<0,01). A lakóhely nagysága és a Facebook-használat közepes erősségű, pozitív korrelációval jellemezhető (ρ = 0,492; p<0,01). Következtetések: A kötődési hiányokkal jellemezhető asthmás fiatalok valószínűbben használják a szociális visszacsatolásokat (feedbackeket) fokozottan nyújtó közösségi médiát önértékelésük és szociometriai státuszuk kompenzálására, főképpen a lányok. Védőfaktorként az élő, személyes kapcsolatok meglétét, valamint a korai életévekbeli anya–gyermek kapcsolatot emelhetjük ki. Orv Hetil. 2018; 159(47): 1971–1980.

Restricted access

Közösségi tanulás járvány idején

Social Learning in Pandemic

Educatio
Authors: Katalin Forray R. and Tamás Kozma

Összefoglaló. A társadalmi innovációt és közösségi tanulást kutatók általában társadalmi méretű természeti katasztrófákból indulnak ki (Moulaert et al. 2013: 113–130). Mi a járványt próbáljuk úgy tekinteni, mint az egész közösséget érő kihívást, amely új tanulásokat és innovációkat eredményez (Márkus–Kozma 2019: 5–17). Paradigmatikus kutatási módszerünk a résztvevő megfigyelés (Moulaert–MacCallum 2019: 115–120). Ezt kiegészítjük a szociális média elemzésével, valamint célzott interjúkkal és folyamatos monitorozással. Az események lefutására példaként az oktatást (tanárokat, tanulókat, szülőket és fönntartókat) használtuk. Négy lakossági csoportot és jellegzetes magatartásaikat sikerült körvonalaznunk a kormányzat mint aktor mellett: a „lojálisakat”, a „vádaskodókat”, az „aktívakat” és az „innovatívakat”. Az oktatásügy története a járványveszély idején változó dinamikát mutat. A járványveszély kihirdetésekor a civilek innovativitása fellángolt; ezt azonban a kormányzati adminisztráció később fokozatosan visszaszorította. A kívánatos ezzel szemben a felek partnersége lett volna.

Summary. Researchers of social innovation and community (social) learning usually start their analyses from natural disasters (Moulaert et al. 2013: 113–130). In this paper, we defined the first six weeks of pandemic threat (COVID-19) in Hungary as a community-wide challenge that resulted in new learning and innovation (Márkus–Kozma 2019: 5–17). We choose participatory observation as the main research method (Moulaert–MacCallum 2019: 115–120) which was complemented by social media analysis as well as targeted interviews and ongoing monitoring. We used education (teachers, students, parents and owners of institutions) as an example. We outlined four population groups and their typical attitudes towards the government’s anti-virus education policy: the “loyal”, the “accuser”, the “active” and the “innovative”. The education policy showed changing dynamics at the time of the epidemic threat. When the threat was announced, the innovativeness of civilians flared up; however, this was later gradually suppressed by government decisions. The desired, on the other hand, would have been a partnership between the parties.

Open access

communications while participating in online communities (e.g., emotion expression and emphatic interactions). Part 3: Social Media examines various perspectives of social media use and its impact on one’s life. There is an emerging trend in

Open access