Search Results

You are looking at 31 - 40 of 251 items for :

  • "sustainable development" x
  • All content x
Clear All

kérdései (A Theoretical Model of Sustainable Development and Theoretical Issues in Sustainable Settlement Development) PhD dissertation thesis (Pécs: Pécs: Pécs University of Sciences, Faculty of Natural Sciences, PhD School of Geography Sciences, Pécsi

Restricted access

experience to preschool children. In the ways in which an orderly environment is interpreted as an orderly state of mind [ 4 ], try to realize the sustainable development of physical space and people. Therefore, to achieve a happy growth experience

Open access

Bansal, P. (2005): Evolving Sustainably: A Longitudinal Study of Corporate Sustainable Development. Strategic Management Journal 26: 197–218. Bansal P. Evolving Sustainably: A

Restricted access

A komplex környezetvédelmi felelősségtan jogon túli felelősségi rendszereket is magába foglal. Ilyen a politikai, a bioetikai, a természettudományos, a közgazdasági stb. Ezek együtt adják a komplex környezetvédelmi felelősséget. A komplex környezetjogi felelősség is számos elemet tartalmaz. Ilyen – többek közt – a polgári jogi, a büntetőjogi, az alkotmányos vagy pl. a közigazgatási jogi felelősség. A komplex környezetvédelmi felelősségtan tehát több felelősségi rendszert alkalmaz egyszerre. Előnye, hogy a lehető legteljesebb spektrumban tekinti át a környezetért viselt felelősséget. Alapvető karakterisztikája, hogy az ember által viselt felelősségről van szó. A komplex környezetvédelmi felelősségtan a civilizációs és a naturális felelősség együttes jelenlétére is rávilágít. E kettő átszövi az egész környezeti felelősségtant. Jelenlétük és arányuk determinálja a környezetért való felelősség kvalitását és kvantitását. A komplex környezetvédelmi felelősségtan tehát nemcsak az elméleti tudományosságot bővíti, de segít eligazodni a környezetvédelem gyakorlatában is. Egyfajta új értelmezési módszernek is tekinthető, de a lényege a környezetvédelem praktikumának előmozdítása.

Restricted access

Az ökoedukáció napjainkra önálló tudományterületté nőtte ki magát, melynek szakmai és jogi háttere növekvő ütemben bővül. A jogtételezés folyamatán keresztül eléri az ok_8

Restricted access

The once flourishing viticulture and viniculture in the Vasi-Hegyhát ethnological-historical micro-region, located in the western part of Hungary, extending from the Göcsej hills in the Southwestern Transdanubian region, and the edges of the Őrség micro-region to the Kemenesalja micro-region, has deteriorated to merely providing the needs of families. The survival of historical viticulture and viniculture in families, based on self-owned small peasant farms, has become increasingly doubtful since 1990. New generations in villages, succeeding many active wine-making generations, are less keen on wine-making. Lacking motivation and the necessary time and money is an obstacle to the cultivation or development of vineyards on hereditary plots. Vineyards in the Vasi-Hegyhát region are characteristic and inseparable elements of this micro-region and the whole Southwestern Transdanubian area, even if they do not produce quality wines. In Vas, Zala and Somogy counties wine-press houses [pince], consisting of two or three rooms [derék], with walls made of clay, wood, or sometimes stone standing on some tens of hectares of land and their use in their original function are relics of peasant culture in harmony with the landscape. The existing problems and their circumstances deeply affect, one could even say, they reflect the essence of the recent restructuring of local societies in Western Transdanubia. This essay attempts to present the recent situation of peasant viniculture, representing a unique environmental and human value, and its role within communities through the example of the vineyards of two villages, Sótony and Oszkó. The attempts of these small villages — closely linked to vineyards, yet having a different relation to traditions — to find their way help to understand the processes occurring today in rural (civil) societies.

Restricted access

, does not correlate in any way with the ideas of sustainable development, currently taking hold in a growing number of laboratories, in the form of the principles of Green Analytical Chemistry (GAC). According to the principles, one should (1) prefer

Open access

the revitalization of urban and architectural areas for the sustainable development of the city in general, can be considered one of the most necessary and useful ways of intervening and contributing to the formal architectural morphology in particular

Restricted access

Nem kétséges, hogy a környezetvédelem komplex jellegű tevékenység. Munkahelyek százezreit hozza létre; társadalmi és gazdasági hasznot egyaránt termel. Nem mondhatjuk meg előre a környezetjog jövőjét, de annyi bizonyos, hogy erősen meghatározza a környezetbarát gazdaság és politika. A tudósok máig vitatják az atomenergia felhasználásának jövőjét; másrészt megújuló energiát javasolnak a fosszilis energia helyett. Egy környezetbarát államban a növekvő lakosság sosem marad munka nélkül. Az ilyen állam folyamatosan fejlődik, így innovatív környezetjogra van szüksége, hogy társadalmi-gazdasági működése kielégítő lehessen. A környezetvédelem – alapjában véve – individuális és lokális természetű. Tehát a lakosok – és nem az állampolgárok – döntenek helyi környezetvédelmi kérdésekben, és ők vihetnek változást az országos és a globális környezetvédelembe. A jelenlegi jogi eszközöket a jogi szabályozás és orientálás új módjai válthatják fel, vagy egészíthetik ki. Az adatok azt mutatják, hogy egy hosszú folyamatnak még csak az elején járunk. A megújuló energia a Magyarországon hasznosított teljes energia kis részét teszi ki, de így van ez Észak-Amerikában és Nyugat-Európában is. A szélsőséges nézetek nem férnek meg az ésszerű környezetvédelemmel, ezért egy ultra-környezetvédő társadalom csak elméletben modellezhető.

Restricted access

Az űrjogban meglévő objektív felelősség korántsem a maradi konzervativizmus jele. Az objektív felelősség a jog fokozott szigorát hivatott megtestesíteni. A jog rossz használatát, azaz a jogi normák követésében tapasztalt defektust önmagában az objektivizáló felelősség alkalmazása nem fogja kijavítani. Ilyen közvetlen összefüggés nem létezik a jog alrendszere és a társadalom struktúrája között. Az űrjogot is mindinkább foglalkoztatja az űrhulladék kérdése. Minél inkább gyakorlati relevanciát nyer az űrszemét az űrtevékenység szempontjából, valamint minél nagyobb veszélyt jelent az űrhulladék a földi környezetre nézve, annál több figyelem fordul a space débris eltávolítására. Hogy az űrhulladékot jogi úton vagy műszaki megoldásokkal lehet-e hatásosabban kiküszöbölni, arra nincs konkrét válasz. A klasszikus értelemben vett jog azonban mindinkább háttérbe szorul, illetve keretjelleget ölt. A környezetvédelmi űrjog vagy jogi keretszabályokon, vagy egy új, rugalmas, innovatív jogi berendezkedésen kell, hogy alapuljon. És persze, környezetvédelmi űrjogról szólva, az emberiség és annak vezetői nem feledkezhetnek meg a tágabb értelemben felfogott világűr környezetvédelméről sem. Az űrhulladék, eltávolodva a Föld körüli pályáktól, igen veszélyes lehet a Naprendszer égitesteire, és esetleg a Naprendszeren túli űrtevékenységre nézve is. Az űrhulladék problémája a kurrens világűrjognak csak egy részét képezi, de a space débris keltette rendszerzavarok megoldása más, nagyobb volumenű vagy hasonló természetű űrjogi problémák kapcsán is esetjogot, valamint követendő technikai, illetve szabályozási mintát szolgáltathat.

Restricted access