Search Results

You are looking at 31 - 40 of 2,066 items for :

  • All content x
Clear All

Abstract  

The complexities involved in dealing with the requirements of trace element research studies in the life sciences demand comprehensive planning of the investigations and use of a variety of techniques. It also requires a combination of biological insight and analytical awareness on the part of the investigators in order to obtain valid samples for analysis. Thus, the generation of meaningful conclusions from elemental composition studies on biological systems is a strictly multidisciplinary task, an approach that is vital for the overall success of the investigations. In addition, new initiatives are needed to produce multipurpose biological reference materials to cope with the growing demands of this multifaceted area of research. These aspects are discussed.

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Enikő Csilla Kiss, Dóra Vajda, Mátyás Káplár, Krisztina Csókási, Rita Hargitai, and László Nagy

review of instruments measuring resilience. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 29 (2), 103–125. Baek, H-S., Lee, K-U., Joo, E-J., Lee, M-J., & Choi, K-S. (2010). Reliability and validity of the Korean version of the

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Hargitai Rita, Rózsa Sándor, Hupuczi Ernő, Birkás Béla, Hartung István, Hartungné Somlai Eszter, Tiringer István, Martin László, and Kállai János

. , & Bobrowski , M. E . ( 2018 ). Structure and Validity of Self-Concept Clarity measures . In Lodi-Smith , J ., & DeMarree , K. G . (Eds), Self-Concept Clarity: Perspectives on assessment, research, and application (pp. 1 – 17 ). Cham, Switzerland

Open access

Summerville és Rose (2008) a Higgins-féle önszabályozás elmélet (1997, 1998) és az azt vizsgáló mérőeszközökkel kapcsolatban végzett kutatásai nyomán arra a következtetésre jutott, hogy az önszabályozás koncepciója két különböző konstruktumot von egybe, az ideálok, illetve a kötelességek motivációs bázisát (önvezérlés), valamint a nyereség megszerzésének, illetve a veszteségek elkerülésének vágyát (referenciapont). Az első koncepciót az RFQ teszt, a másodikat a GRFM teszt vizsgálja. Egy nagyobb, 1023 fős mintán vizsgáltuk a Lockwood, Jordan és Kunda (2002) által megalkotott GRFM teszt validitását abból a célból, hogy támpontokat kapjunk a skála megbízhatóságáról és érvényességéről. Egy kisebb mintán végzett további vizsgálat segítségével elemeztük, hogy az RFQ és a GRFM a regulációs fókusz egységes felfogását tükrözi-e. Előzetes vizsgálatok tapasztalatait megerősítve mi sem találtunk megfelelő együttjárást a két skála eredményei között. így csatlakozunk Summerville és Rose nézetéhez, amely szerint a két teszt a regulációs fókusz különböző felfogását tükrözi. A Megismerés iránti szükséglet (NFCS) és az Ambiguitás iránti tolerancia (MSTAT-II) skálákkal kapott eredményeink ugyanakkor megerősítik mindkét teszt külső validitását. Vizsgálataink eredményeképpen a regulációs fókusz dichotóm felfogása helyett egy olyan kategorizációt javasolunk, ami számot vet azzal, hogy számos olyan személy található, aki mind a promóció-, mind a prevenciófókuszt mérő alskálán magas vagy alacsony eredményt ért el. Az így kialakított négy kategória tagságának számát és demográfiai jellegzetességeit tekintve alkalmasnak bizonyult arra, hogy további vizsgálatokban az önszabályozás komplexebb vizsgálatának kiindulópontjául szolgáljanak.

Restricted access

—321. Rask, M., Malm, D., Kristofferzon, M.L., Roxberg, A., Svedberg, P., Arenhall, E., et al. (2010). Validity and reliability of a Swedish version of the Relationship Assessment Scale (RAS): A pilot study. Canadian Journal of Cardiovascular Nursing, 20 (1

Restricted access

. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71—75. Diener, E., Inglehart, R., & Tay, L. (2013). Theory and validity of life satisfaction scales. Social Indicators Research, 112 , 497

Restricted access

). Reliability and validity of a brief measure of sensation seeking . Personality and Individual Differences , 32 ( 3 ), 401 – 414 . Hyland , M.E. , Lewith , G.T. , & Westoby , C. ( 2003

Restricted access

.S. (1996). The WHO (Ten) Well-Being Index: Validation in diabetes. Psychotherapy and Psychosomatics, 65 , 183—190. 8 Bjorner, J.B., & Pejtersen, J.H. (2010). Evaluating construct validity of the second

Restricted access

Naturalization is the introduction and establishment of a nonnative species with sustainable populations in a novel environment. The success of nonnative species may be influenced by their relatedness to the native flora. Darwin proposed that if a nonnative plant species is introduced into an environment without native congeners, the nonnative species will have a greater chance of becoming naturalized. To test Darwin’s naturalization hypothesis, we compiled a Kentucky plant database consisting of 821 vascular plant species and subsequently selected species traits and distribution information to determine the effect of congeneric species and traits on the probability of successful naturalization and invasion. The predictors used include reproductive traits, growth form, abundance, habitat type, native congeners, and biogeographical origin. We fit three sets of generalized linear mixed models (GLMMs) with a binomial family and a logit link. Backward selection based on minimizing the Akaike Information Criterion (AIC) was used in the analyses. Our results from these three sets of models clearly indicate that the validity of Darwin’s hypothesis is invasion stage dependent. More specific, the naturalized and invasive models (predicting the probability of being naturalized and invasive respectively) did not support Darwin’s naturalization hypothesis. The number of native congeners had no effect on the likelihood that a particular species would naturalize and become invasive. Our results suggest that Darwin’s naturalization hypothesis is more relevant during the early stage of establishment as demonstrated by the native model (predicting the probability of being native) and it becomes irrelevant during the late stages of invasion as indicated by the naturalized and invasive models. Thus, it can be generalized that biotic interactions, especially competition, is a critical determinant of initial success for nonnative species in the recipient communities. Once established, the fate of non-native species during the late stages of invasion may be more related to other factors such as biogeographic origin and habitat conditions. Furthermore, we found reproductive traits such as flowering phenology and flower type are associated with invasion success. We also recognized contrasting traits between native and nonnative species, indicating niche differentiation between these two groups of species. Niche overlapping was found as well among species regardless of the status of being native or otherwise. Our study provides a novel approach to advance the understanding of phylogenetic relatedness between nonnative species and native flora by integrating traits and niche concepts at the regional scale.

Restricted access

-focused attention . Chur: Harwood Academic Publishers GmbH Shields, S. A., Mallory, M.E., & Simon, A. (1989). The Body Awareness Questionnaire: Reliability and validity. Journal of Personality Assessment , 53 (4), 802

Restricted access