Search Results

You are looking at 41 - 50 of 306 items for :

  • "Information Technology" x
  • All content x
Clear All
Pollack Periodica
Authors: Patrik Márk Máder, Olivér Rák, and István Ervin Háber

The algorithms are the part of the life which could give a solution for simple and complex problems. Most of the ways are easy, but the basics are always made by predetermined steps. The peculiarity of the sciences can be explained with these process-based principles. The following rules are the same in the architecture also. Nowadays the algorithms are more improved the fact of the expectations of the 21st century. The creator can make a lot of rules which can support the workflow with the correct logical connections.

Since the computer aided design became available, the relationship between the architecture and information sciences getting stronger. To solve the most of the problems, it needs information technology programing techniques, logical methods and algorithms. The free geometric design, the compliance constraint with economic aspects, analysis and the optimization processes require new solutions.

The article will give an overview about the expectations of the future architects along the general knowledge and the practical examples. The study will show the development of the new professions according to the increased amount of data. Examine the competence of the contemporary architects and look for the issue of ‘the architect is a programmer.’

Restricted access

In this article we rely on the concept of “international new ventures” (INV), and concentrate on the analysis of two research propositions in the case of selected Hungarian INVs, based on company interviews in two selected industries, biotechnology and information technology. First, we analyse the criteria of the selection of foreign markets in the internationalisation of these firms and second, the role of networks in the internationalisation process of selected Hungarian INVs. Our results highlight the typical internationalisation pattern of targeting the largest developed foreign markets globally. In terms of the role of networks in internationalisation, we found evidence of the decisive role of networks in all cases examined. The personal network of the founder(s) was emphasised, especially in winning early clients. The scalability of the personal network-based business model was, however, questioned. The management implications of our findings suggest Hungarian INVs need to intensify their involvement in international communities supporting the growth of such companies. Areas for potential future research include comparing our findings with empirical results from other countries in Central-Eastern Europe.

Open access

China is the second biggest trading nation in the world — number one as trade exporter and number two as trade importer. Behind the USA, China has the second strongest economy with a gross domestic product of almost 5 trillion USD in 2009. Despite the global financial crisis the Chinese economy was and is still drastically growing with three main focus areas: increase in labor costs; increasing demand for qualified labor; and a high grade of technology. Linked to the future 12th five-year-plan, China is going to spend 1.5 billion dollars in key-technologies like nuclear power, high speed railway systems, aerospace, energy efficiency, environmental friendly technologies, biotechnologies and information technology. China is trying to change its status from distributor to a leading high-tech provider with high potential. This implicitly means a higher consumption of natural resources and more highly qualified employees. However, the shortage of natural resources poses a great question. Prognoses say that we will need two Earths to cover our steadily rising resource consumption in 2030. To provide this, the economy has to work much more efficiently and regarding climate and resource protection even a total change is necessary. Due to this, Europe’s and China’s future will need a common economic and ecologic strategy to fulfill international requirements of sustainable growth within balanced natural circumstances.

Restricted access

Az adaptív számítógépes tesztelés (CAT) a kognitív képességek mérésének legkorszerűbb formája, amely egyfelől a modern tesztelméletre, másfelől az informatikai lehetőségekre épül. Jelen tanulmányban egy gyakorlati példán, a Mensa HungarIQa adaptív IQ-tesztjén keresztül mutatjuk be a CAT elméletét és gyakorlatát. A cikk először áttekinti az intelligencia kutatásának legfontosabb eredményeit és az IQmérés történetét és módszereit. Ezt követően a pszichometria főbb területeit, a klasszikus tesztelméletet és az item-válasz elméletet tárgyalja, valamint a CAT alapjait. Végül bemutatja egy konkrét adaptív IQteszt készítésének folyamatát, az itemek készítésétől az item-paraméterek becslésén és az adaptív algoritmus összeállításán át a teszt validálásáig.

Restricted access

. [6] Rankin J. , Chen Y. , Christian A. e-Procurement in the Atlantic Canadian AEC industry , Journal of Information Technology in Construction , Vol. 11

Restricted access

Futó, P. (2002): Hivatalos ügyek, információs technológiák és a helyi társadalom rétegzödése [Official business, information technologies and the stratification of the local society]. In: Lengyel (2002). Futó, P. (2003

Restricted access

wave propagation 1967 CISPR 22, Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology

Restricted access

, Materials of International Conference on Information Technologies in Management of Life Cycle of Items , November 25–26, 2003. St.-Petersburg, Printing-house «SeverRoss», 2003, pp. 46–48. Jakimovich B. A

Restricted access

in the EU: A Proposal for the Regulation of Accredited Providers ’ ( 2010 ) 1 International Journal of Law and Information Technology 1 – 28 . Cortés , Pablo , Online

Restricted access

A szerzők a hazai Nemzeti Rákregiszter alapvető célkitűzéseit és feladatkörét foglalják össze, nemzetközi környezetbe helyezve. Ismertetik a több mint 100 éves múltra tekintő, Európában kiemelkedő színvonalú hazai rákstatisztikai törekvéseket és ezek termékenyítő hatását a daganatos adatgyűjtés jelenlegi tevékenységére. Az összeállítás foglalkozik az informatikai fejlesztéssel, s olyan elvi és gyakorlati jellegű kérdésekkel, mint a mortalitási és morbiditási statisztikák párhuzamos megjelenítése és értékelése, annak hazai és nemzetközi népegészségügyi jelentőségével. Kiemelik, hogy a Nemzeti Rákregiszter hiteles adatgyűjtése és szolgáltatása össztársadalmi jelentőségű, népegészségügyi kérdés, amely a kockázati tényezők jobb megismerése, a megelőzés és a betegellátás szempontjából döntő fontosságú. A magyar onkológiai ellátórendszer elkerülhetetlen szerkezetátalakítása, európai harmonizációja csak megbízható információszolgáltatással és cserével vihető végbe, a hazai sajátosságok és a nemzetközi elvárások figyelembevételével. Orv. Hetil., 2014, 155(36), 1415–1420.

Restricted access