Search Results

You are looking at 41 - 50 of 407 items for :

  • All content x
Clear All

The herbal drug licorice root may be derived from the plant species Glycyrrhiza glabra L., Glycyrrhiza uralensis Fisch, and/or Glycyrrhiza inflata Bat. which are morphologically, chemically, pharma-cologically, and toxicologically similar. However, if an ingredient of a dietary supplement is identified as a certain species and labeled as such on the product, appropriate analytical methodologies are required to assure the authenticity. Using high-performance thin-layer chromatography (HPTLC), we were able to distinguish clearly between G. glabra and G. uralensis, the most commonly used species, which allowed us to check the corresponding label claims of twenty-six dietary supplements. Two samples of G. inflata Bat., which were available for the study, were not distinguished from G. glabra by this method. Our investigation revealed that five of the twenty-eight samples made a wrong label claim. The HPTLC results were confirmed by deoxyribonucleic acid (DNA) barcoding. For the quantitative analysis of the marker 18β-glycyrrhizic acid in licorice root, we modified our HPTLC method for base-line separation of the peaks which guaranteed accurate results. Moreover, the new method is also capable to identify and distinguish both species of licorice. The quantitative HPTLC results were in accordance with the data obtained by high-performance liquid chromatography (HPLC) following the United States Pharmacopeia (USP) method on licorice root. In addition, we used two DNA candidate barcodes (internal transcribed spacer [ITS] and psbA‒trnH intergenic spacer) for species identification.

Restricted access

The article presents information concerning the New York Bartók Archives, as gleaned by the author from more than thirty years (1978–2011) of conversations with Benjamin Suchoff, his writings, and some other scholarly sources. Suchoff came into contact with Victor Bator, the executor and trustee of the Bartók estate, in 1953 as he was trying to locate the manuscripts he needed for his doctoral thesis on Bartók’s Mikrokosmos. Soon he became curator and, eventually, head of the New York Bartók Archives. The article describes Suchoff ’s career as editor, with references to the history of Bartók’s manuscripts, and to the major projects of the New York Bartók Archive such as the publication of Bartók’s works dedicated to Romanian, Turkish, Yugoslav, Hungarian, and Slovak folk music, his theoretical writings (Béla Bartók Essays), and some of his compositions (The Archive Edition series).

Restricted access

Abstract  

With 2,3,5,6-tetrafluorophenyl 3-(nodo-carboranyl) propionate (TCP) as a new potential bi-functional linker, bovine serum albumin (BSA) was conjugated with 211At, and the conjugated model protein (211At-TCP-BSA) was preliminarily evaluated in vitro and in vivo by comparison with 211At-SAB-BSA and 211At-SAPC-BSA, which conjugated with 211At via aryl derivatives ATE (N-succinimidyl-3-(tri-n-butylstannyl) benzoate) or SPC (N-succinimidyl 5-(tributylstannyl)-3-pyridinecarboxylate). The radiolabeled intermediate 211At-TCP was coupled to BSA in yields ranging from 35 to 45% with radiochemical purity of more than 98%. The conjugated 211At-TCP-BSA exhibited considerable stability in vitro in 0.1 mol/L PBS (pH 7.6) at room temperature (RT), similar to 211At-SAPC-BSA and 211At-SAB-BSA. Biodistribution of the 211At conjugated protein was investigated in NIH strain mice by I.V injection. The results showed that 211At-TCP-BSA was constantly stable in vivo as well as in vitro, but more stable than 211At-SAPC-BSA and 211At-SAB-BSA. These results implied that radioastatinated carboranes based on B–At bonds are higher stability than radioastatinated aryl derivatives based on C–At to in vivo deastatination. In other word, TCP should be a promising bi-functional linker for 211At conjugation of proteins or antibodies.

Restricted access

Elméleti háttér: Az evészavarok kialakulásában a szociokulturális tényezők is szerepet játszanak. Ezek közvetett, különböző szinteken megmutatkozó befolyást gyakorolnak a testsúlyszabályozásra. A tömegtájékoztatás kiemelkedő jelentőségű az értékek és normák közvetítésében. A manapság oly népszerű karcsú női testideál, divatos fogyókúrák, megjelenéssel kapcsolatos elvárások is gyakran a média által jutnak el az egyes személyekhez. Célkitűzés: A vizsgálat célja a magazinolvasási szokások és az evészavarok, illetve az evészavarokhoz vezető tünetek kapcsolatának vizsgálata volt. Módszer: A keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálat résztvevői általános és középiskolás lányok, valamint egyetemi hallgatónők voltak (n = 193). Alkalmazott mérőeszközök: a magazinolvasási szokásokat felmérő kérdéssor, Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív (SATAQ-3), Testi Attitűdök Tesztje (BAT), Evési Zavar Kérdőív (EDI), valamint a SCOFF kérdőív. A vizsgálat keretében magyar nyelvre fordítottuk a Vonzóságról Alkotott Hiedelmek Skála módosított változatát (Beliefs About Attractiveness Scale-Revised, BAA-R). Eredmények: A 14—18 éves korosztály fokozottan érzékeny a magazinok soványságot hirdető képeire, üzeneteire. Ezen alcsoport esetében azt találtuk, hogy a divat- és fitneszmagazinok olvasásával töltött idő pozitív irányú kapcsolatot mutat az evészavarra utaló tünetek gyakoriságával (EDI Bulimia alskála: rs = 0,37; p<0,01; SCOFF Kérdőív: rs = 0,38; p<0,01), a karcsú szépségideál internalizálásával (rs = 0,55; p<0,001), a testtel való elégedetlenséggel (rs = 0,37; p<0,01), valamint a vonzóság/soványság fontosságával a szépség megítélése során (rs = 0,41; p<0,01). A fentieken túl a vonzóság/soványság fontossága (rs = 0,44; p<0,01) és jó testi kondíció/sportosság fontossága (rs = 0,34; p<0,05) pozitív irányú kapcsolatot mutat a testtel való elégedetlenséggel. Eredményeink szerint a médiából érkező, a karcsúság elérésére irányuló nyomás közvetítő szerepet tölt be a karcsúságideál internalizálása és a bulimiás attitűdök, illetve tendenciák között. Konklúzió: A magazinolvasás leginkább a középiskolás korosztály esetében függhet össze az evés- és testképzavarokkal, így a preventív programoknak elsősorban e korosztályra kell fókuszálniuk.

Restricted access

Abstract  

A theoretical approach has been used to show that, except for certain types of reaction mechanism, the ease with which it is possible to distinguish the form of the reaction mechanism by the reduced-time plot method depends particularly on the rate of transfer of heat into the sample. The original reduced-time plots [1] were calculated from model equatioons which assume that the sample is, from the outset, at a fixed temperature and remains under isothermal conditions throughout the reaction. The variations produced in the appearance of reduced-time plots when the sample is programmed to rise to a given fixed temperature through various temperature schedules have been investigated. It is shown that even relatively rapid temperature rises can produce distortion of the reduced-time plots for various reaction equations. If the reaction mechanism is known, however, fairly accurate values of the activation energy for the reaction can be determined, even when the furnace used has relatively poor heat-transfer characteristics.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Tamás Tófalvy, Tamás Bereczkei, Péter Kardos, Attila Krajcsi, Edit Anna Garab, and Ágnes Lukács

, Stanford Word learning: a window on early pragmatic understanding. 3 25 BATES, E., MACWHINNEY, B. (1987

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Rókusz, István Jankovics, Máté Jankovics, Júlia Sarkadi, and Ildikó Visontai

/index.html Woo, P. C., Lau, S. K., Lam, C. S., et al.: Discovery of seven novel Mammalian and avian coronaviruses in the genus Deltacoronavirus supports bat coronaviruses as the genes source of Alphacoronavirus and Betacoronavirus and avian coronaviruses as the

Restricted access

kilátásai az EU csatlakozás után. A sertés, VI. évf. 2. szám. pp. 52–58. W. Magette; T Curran; G Provolo; V Dodd; P. Grace; B. Sheridan; E. Cummins: Best available techniques (BAT) for Irish intensive pig and poultry producers

Restricted access

) Ulaanbaatar, Mongolia , Translated, 2006 . [2] Bat-Ulzii B. , Dagmid O. Encyclopedia of the ger, the dwelling house of Mongols , (in

Open access

Lancisi, G. M.: De motu Cordis et Aneurysmatibus. Lugduni Bat., 1740, 284. Szállási Á.: 300 éves a Pax Corporis. Orv. Hetil., 1990, 131 , 2661

Restricted access