Search Results

You are looking at 41 - 50 of 126 items for :

  • "dietary supplements" x
  • All content x
Clear All

): Evaluation of marine microalga Nannochloropsis sp. as a potential dietary supplement. Chemical, nutritional, and short term toxicological evaluation in rats. Nutr. Res. , 12 , 1273–1284. Lutz M

Restricted access

http://www.oeti.hu/download/negativlista090916.pdf Palmer, M. E., Haller, C., McKinney, P. E. és mtsai: Adverse events associated with dietary supplements: an observational study. Lancet

Restricted access

A túlsúly és az elhízás bizonyítottan a jövő egyik legjelentősebb egészségügyi problémája. A fejlett országokban a túlsúlyos és elhízott emberek aránya ötévente megduplázódik. Egy európai vizsgálat adatai szerint minden második felnőtt túlsúlyos, és a becslések szerint 2000 és 2030 között az elhízottak száma megduplázódhat. Ahogy növekszik világszerte az elhízottak és a cukorbetegek száma, úgy nő az érdeklődés a természetes alapú készítmények iránt. Az elhízás terápiájában több száz gyógynövény ismert, de a forgalmazott és alkalmazott teakeverékeket szájhagyomány vagy más információforrás alapján alkalmazzák. A nagyszámú növény botanikailag rendkívül sokféle, számos rendszertani egységből kerül ki, így az sem meglepő, hogy a hatóanyagok kémiailag szintén sokfélék. A különböző hatóanyagok más-más hatásmechanizmuson keresztül fejtik ki hatásukat. Az elhízás, a diabetes kezelésére engedélyezett növényi gyógyszerkészítmény még nincs forgalomban, így a lakosság vagy engedély nélküli, vagy ismeretlen minőségű, vagy más célra engedélyezett termékeket fogyaszt. Ez a helyzet sok országra jellemző, ami visszaélésekre ad lehetőséget, valamint a betegek számára sem ad kellő biztonságot a gyógynövények alkalmazásában.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Viera Revajová, Mikuláš Levkut, Mária Levkutová, Radka Bořutová, Ľubomíra Grešaková, Božena Košiková, and Ľubomír Leng

The objective of the study was to investigate the effects of lignin supplementation of a diet contaminated with the Fusarium mycotoxins deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZEA) on peripheral blood leukocytes and duodenal immunocompetent cells in broiler chickens. From day 1 after hatching, all chickens were fed an identical control diet for two weeks. Then chickens of Group 1 continued to be fed the control diet, whereas Group 2 was fed the same diet supplemented with lignin at 0.5% level. Simultaneously, Group 3 started to receive a diet contaminated with DON (2.95 mg kg−1) and ZEA (1.59 mg kg−1), while Group 4 received an identical contaminated diet supplemented with 0.5% lignin for further two weeks. Samples of blood and duodenal tissue were collected from 6 birds of each group at 4 weeks of age. Neither counts of white blood cells nor phagocytic function in the peripheral blood were significantly affected in the mycotoxin- and/or lignin-treated birds. As compared to the control, increased numbers of IgM-bearing cells were found in the peripheral blood in Group 3 fed the contaminated diet (P < 0.05) and in Group 4 given the contaminated diet supplemented with lignin (P < 0.01). While the contaminated diet led to reduced numbers of duodenal CD4+ cells, in Group 2 treated only with lignin the number of duodenal CD4+ cells was increased. Lignin enrichment of the contaminated diet did not eliminate the mycotoxin-induced reduction in the number of duodenal CD4+ cells. The results suggest that dietary supplementation of lignin as an indigestible compound to poultry feed may increase the density of some intestinal immunocompetent cells without exerting effects on that in the peripheral blood. However, when added to a diet contaminated with Fusarium mycotoxins, lignin did not prevent the mycotoxin-induced changes in the numbers of blood and intestinal immunocompetent cells.

Restricted access

Az internet térhódításával szabadon elérhetővé váltak a betegek és fogyasztók számára olyan termékek, így a gyógyszerek is, amelyek korábban kizárólag korlátozott hozzáféréssel, orvosi rendelésre voltak csak elérhetők. Tanulmányunkkal az internetes gyógyszerrendelés helyzetét kívántuk felmérni a gyógyszertárakba betérő, azaz az egészségügyi ellátást már igénybe vevő hazai betegek és fogyasztók körében. Öt magyar város kilenc gyógyszertárában 434, specifikusan a gyógyszer- és gyógyhatású készítmények termékkörre irányuló kérdőív segítségével gyűjtöttünk adatokat. Felmérésünk alapján a válaszadók 6,2%-a rendelt már gyógyszert vagy gyógyhatású terméket interneten keresztül, és még legalább ugyanennyien tervezik ezt a közeljövőben. Interneten keresztül gyógyszert jellemzően a 30–49 év közöttiek, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a nők rendeltek. Többségük előtt nem volt ismert az ilyen módon forgalmazott és a gyógyszertárban kapható termékek közötti esetleges minőségi eltérés. Ezek az adatok arra figyelmeztetnek, hogy már a rutin-betegellátás során is fokozott figyelemmel kell lenni az ilyen módon beszerzett és szedett készítményekre. Orv. Hetil., 2010, 48, 1983–1990.

Restricted access

://www.emea.eu.int/pdfs/human/hmpwp/002300en.pdf (last visited May 2004) R. Flurer, M. Jones, N. Vela, L. Ciolino , and K. Wolnik , Determination of Aristolochic Acid in Traditional Chinese Medicines and Dietary Supplements. DFS/ORO/ORA, No

Restricted access

A magnéziumpótlás egyre népszerűbb az egészségre és az egészséges életmódra való törekvés miatt. Nem ismertek azonban a magnéziumpótlás metabolikus hatásai egészségesekre és valamilyen betegségben szenvedők esetében. Célok: A szerzők a magnézium-malát hatását vizsgálták a kalcium- és magnéziumszintekre, az antioxidáns paraméterekre normolipidaemiás és hyperlipidaemiás patkányokban. Módszerek: A négy csoportba (kontroll, kontroll-kezelt, hyperlipidaemiás, hyperlipidaemiás-kezelt) osztott kísérleti állatok hím Wistar patkányok (n = 40; 150–200 g ttm) voltak. A kontroll- és kontroll-kezelt csoportok kontrolltápot, míg a hyperlipidaemiás és hyperlipidaemiás-kezelt csoportok zsírdús tápot (2% koleszterin, 20% napraforgóolaj, 0,5% kólsav) kaptak. A kilenc napig tartó kezelést követően automata analizátorral rutin laboratóriumi paramétereket, ICP-OES műszerrel fémiontartalmat, valamint spektrofotometriás és luminometriás módszerekkel redoxparamétereket határoztak meg. Eredmények: Kontrollállatok esetében a magnézium-malát a legtöbb esetben nem eredményezett szignifikáns változást a mért paraméterekben. A magnézium-malát-kezelés szignifikánsan csökkentette a glükózkoncentrációt, az alkalikus foszfatáz és amiláz aktivitását a hyperlipidaemiás csoportban. Szignifikánsan alacsonyabb indukált kemilumineszcenciás intenzitás volt kimutatható a hyperlipidaemiás-kezelt patkányok plazmájában és erythrocytáiban. Magnéziumpótlásra a szervek magnéziumkoncentrációja nem emelkedett meg szignifikánsan, azonban a kalcium/magnézium koncentráció aránya csökkent. Következtetések: Rövid ideig adott nagy mennyiségű magnézium hatására kontrollpatkányokban a normális homeosztázis miatt a legtöbb esetben nem változtak szignifikánsan a mért értékek, ugyanakkor a hyperlipidaemia befolyásolta a fémelem-homeosztázist, a rutin laboratóriumi paramétereket és a redoxrendszert. Bár a változások többsége kedvező volt, kiemelendő, hogy magnéziumpótlásnál körültekintően kell eljárni, különösen metabolikus eredetű betegségek esetében. Orv. Hetil., 2011, 152, 1075–1081.

Open access
Acta Alimentaria
Authors: K. Szentmihályi, A. Blázovics, I. Kocsis, Edit Fehér, B. Lakatos, and Péter Vinkler

. 24 b2.626 Chetty, K. N., Conway, R., Harris, K. C, Dorsey, W. C, Hill, D., Chetty, S., Yerrapragada, R. & Jain, S. (1999): Dietary supplementation with oil

Restricted access

. 2010 95 4771 4777 National Institutes of Health Office of Dietary Supplements, Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D, 2009

Restricted access

., Bindewald, B., Hughes, J. és mtsai: Dietary supplement use by US adults: Data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999–2000. Am. J. Epidemiol., 2004, 160 , 339–349. Hughes J

Restricted access