Search Results

You are looking at 41 - 50 of 77 items for :

  • "ifjúság" x
  • All content x
Clear All

Pikó B. (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest, 2005. Ifjúság, káros szenvedélyek és

Open access

határterületeiről. 133-145. R. K. Egyházi Szeretetszolgálat Ifjúság- és Családsegítő Csoportja és a Szeged-Csanádi Püspökség, Budapest Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről 133

Restricted access

. Kutatópont ( 2012 ). Magyar ifjúság 2012 . Letöltve (2018.06.20): http://kutatopont.hu/fi-les/2012/02/magyar_ifjusag_2012.pdf Laros , F. J. M. , & Steenkamp, J.-B. E. M

Restricted access

Gábor K. (2002) ’A magyar fiatalok és az iskolai ifjúsági korszak: Túl renden és osztályon?’ in A. Szabó , B. Bauer & L. Laki , eds., Ifjúság 2000: Tanulmányok 1 (Budapest: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet) 23

Restricted access

. Pedagógiai Szemle, Vol. XVII. No. 11. pp. 1014–1029. 14 Bodor F. (ed. 1981) Nomád nemzedék. Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970–1980. Budapest, Népművelési Intézet

Open access

investigations of three grass species.) Alkotó Ifjúság Pályázat, Tápiószele. Horváth L. Három fűfaj magkórtani vizsgálata 1976

Restricted access

. [Hungarian] 37 Bácskai, E., Gerevich, J.: Youth and drog use. [Ifjúság és drogfogyasztás.] Animula Kiadó, Budapest, 1997. [Hungarian] 38

Restricted access

. (szerk.) (2005): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest. Pikó, B. F. (2006): Adolescent smoking and drinking: The role of communal mastery and other social influences. Addictive

Restricted access

. American Journal of Preventive Medicine , 30 , 59 – 66 . 2. Bácskai E. , Gerevich J. ( 1997 ): Ifjúság és drogfogyasztás . Budapest , Drogmegelőzési

Restricted access

. Csíksomlyó, 1805, 1806. Kájoni , János 1921: Erdélyegyházmegyei énekeskönyv a róm[ai]. kath[olikus]. kántorok, a nép és ifjuság használatára . Régibb és ujabb énekeskönyvek-, a kántorok és a nép ajkán élő hagyományos énekekből

Restricted access