Search Results

You are looking at 41 - 50 of 60 items for :

  • "konfliktus" x
  • All content x
Clear All

Der Beruf des Seelsorgers im Justizvollzug ist ein komplexes Handlungsfeld voller Probleme und Konflikte. Um für das kirchliche Handeln in den (ungarischen) Gefängnissen unter diesen Umständen Anhaltspunkte anzubieten, wurde systemisch untersucht, vor welche Herausforderungen Anstaltsseelsorger durch das System „Gefängnis“ gestellt werden. Die am kirchlichen Handeln in den Justizvollzugsanstalten Mitwirkenden sind zwangsläufig an zwei unterschiedlichen komplexen Systemen beteiligt und werden dadurch vor die Aufgabe gestellt, sich ein in beide Richtungen interaktionsfähiges System zu schaffen, das ein bewusstes und dynamisches Hin-und-her-Pendeln zwischen dem System „Kirche“ und dem System „Justizvollzug“ ermöglicht. Durch die Nutzung der Ressourcen, die sich in diesem Hin-und-her-Pendeln verbergen, kann ein bewusster Auf- und Ausbau der pastoralen Identität erfolgen.

Restricted access

közötti konfliktus mint lehetséges rizikótényező.] Orv. Hetil., 2009, 150 , 1451–1456. [Hungarian] László K. High prevalence of job dissatisfaction among female physicians: work

Open access

Edmund Wnuk-Lipinski (eds) Polacy’ 88: Dynamika konfliktu a szanse reform (Poles’ 88: Dynamics of Conflict and Chances for Reform) (Warszawa: CPBP) 232–255. Jasiewicz K

Restricted access

konfliktus. In Császár, Gy. (szerk.): Pszichoszomatikus orvoslás. Medicina Kiadó, Budapest. Drossman, D. A. (2002): A biopsychosocial understanding of gastrointestinal illness and disease. In Feldman, M., Friedman, L. S., Sleisenger

Restricted access

., Győrffy Zs., Kopp M. (2007): A nők helyzete a tudományos pályán: kihívások és lehetőségek. Magyar Tudomány , 2: 238—242. Ádám Sz., Győrffy Zs., László K. (2008): A családi és munkahelyi szerepek közötti konfliktus és a pszichés

Restricted access

pszichoanalízis hatásvizsgálatára: volt páciensek visszaemlékezésének tartalomelemzése. Lélekelemzés, 3 (1–2), 217–231. Bagdy E., Fekete A., Erdélyi H. és Mező-Mészáros I. (2006). Luborsky „Központi Kapcsolati Konfliktus-témák” módszere

Restricted access

–750. Mentzos, S. (2005): A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest Micale, M. S. (2002): Approaching hysteria: disease and interpretation. Princeton University Press

Restricted access

): Handbook of Social Psychology . Vol. 2 . New York , McGraw-Hill . 13. Grzelak , J. ( 1995 ): Konfliktus és kooperáció . In: M. Hewstone , W. Stroebe , J. P. Codol , G. M. Stephenson

Restricted access

): Konfliktus és kooperáció . In: M. Hewstone , W. Stroebe , J. P. Codol , G. M. Stephenson (szerk.), Szociálpszichológia európai szemszögből . Budapest , KJK , 313 – 339 . 15. Hankiss

Restricted access

. L ADÁNYI ZS. , R AKONCZAI J. & D EÁK J. Á. , 2012 . A belvízelvezető csatornák és a klí-maváltozás hatása egy dél-Magyarországi szikes élőhelyre In: Kockázat — Konflik-tus — Kihívás: A VI . Magyar Földrajzi

Restricted access