Search Results

You are looking at 41 - 50 of 211 items for :

  • "managerialism" x
  • All content x
Clear All

. Chung , H.F. ( 2012 ). Export market orientation, managerial ties, and performance . International Marketing Review , 29 ( 4 ), 403 – 423 . Dery , K. and MacCormick

Restricted access

taking 29 57 MARCH, J. G., SHAPIRA, Z. (1987) Managerial perspectives on risk and risk taking. Management Science, 33 , 1404

Restricted access

61 180 183 ROSEN, B., JERDEE, T. H. (1976) The Influence of Age Stereotypes on Managerial Decisions. Journal of Applied Psychology, 61 , 428

Restricted access

. — Palia, D. (1999): Understanding the Determinants of Managerial Ownership and the Link between Ownership and Performance. Journal of Financial Economics 53(3): 353–384. Palia D

Restricted access

: 41 – 47 . Brockman , B. K., Morgan , R. M. ( 1999 ): The Evolution of Managerial Innovations in Distribution: What Prospects for ECR

Restricted access

Kanazawa, S. (2004a): The Savanna Principle. Managerial and Decision Economics, 25 , 41-54. The Savanna Principle Managerial and Decision Economics 25

Restricted access

the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics , 3 ( 4 ): 305 – 360 . John , K. — Williams , J. ( 1985 ): Dividends

Restricted access

Magyarország a címben említett fél évszázad során jelentős társadalmi és politikai változásokon ment át. Ezek a változások a pszichológia tekintetében először azt érintették, hogy a diktatórikus rendszer lazulásával megjelent a társadalom és humán tudományok és a segítő szakmák egyáltalán való lehetősége, majd a pszichológia sokrétűbbé vált, beleértve alkalmazásait is. Később a rendszerváltás nyomán a pszichológia központi szereplővé vált. Az előadás az intézményi fejleményekre összpontosított, két adattípusra alapozva. Egyrészt a nagygyűlési szimpózium előadásaira, másrészt a publikációk és miniszteriális, egyetemi és egyéb nyilvános dokumentumok elemzésére.

A szakmai közönség számára nyilvánvaló szakaszokból indulok ki:

  1. 1. A pszichológia újra megjelenése – 1960–1970
  2. 2. Terjedés és differenciáció – 1970–1980
  3. 3. A pszichológia társadalmi elfogadása együtt az ideológiai ellenőrzés gyengülésével – 1980–1990
  4. 4. Differenciáció a politikai demokratizáció idején – 1990–2010

Az első szakaszban kiemelem Kardos Lajos kulcsszerepét az akadémikus, és Mérei Ferencét az alkalmazott pszichológiában. A pszichológusképzésben az 1963-as újraindulást az ötéves programba beillesztett gyakorlati specializáció jellemezte. Ezt egy elméletközpontúbb átszervezés követte az 1970-es években, együtt az alkalmazott lélektanok posztgraduális képzési rendszereinek kialakításával. Ezt a korszakot intenzív másoddiplomás és esti tagozatos képzés kísérte. 1960 és 2010 között az évi néhány tucat diákot s egyetlen egyetemet 7 képzőhely váltotta fel a 3+2-es Bologna-rendszerben évi 800 alsó és 300 mesterszintű új diákkal. Ezt kísérte a PhD-rendszer kibontakozása. A változások a tanszékek s az oktatói kar kiterjedését eredményezték, intézetek és karok kialakításáig.

A kutatás terén az MTA kutatóintézet 1960–1970-es évekbeli átfogó intézetté alakulása mellett az egyetemi kutatások kiszélesedése fontos változás, mely személyi és szerkezeti tekintetben is máig tart. Jelentős alakító tényező volt az országos kutatási programok megjelenése a pszichológia horizontján is (ún. 6-os főirány és TBZ-kutatás) az 1970-80as években, majd a nemzeti kutatási támogatási rendszer, az OTKA kialakulása. A pszichológiának szakmailag sikeres, de adminisztratívan ingadozó helyzete volt és van e rendszerekben, hol a neveléssel, hol az idegtudománnyal házasodva.

A publikációs gyakorlatok először számbeli növekedést mutatnak, gyors nyugatosodással, módszertani finomodással, majd elmozdulással a nemzetközi publikálás felé.

Az alkalmazott pszichológiának sajátos intézményi hálózatai különösen érdekesek. Ilyenek a nevelési tanácsadók, az ideggondozók és az iskolapszichológusok. Három évtized alatt a pszichológia mint támogató hivatás általánosan terjed, újjászületik a magyar pszichoanalízis, és kialakulnak az alternatív terápiás rendszerek. A „pszichológiai társadalom” felé mozdulást számos társadalmi értékvita kíséri, van azonban intézményes aspektusa is. A mai magyar társadalompolitika jóval kisebb szerepet enged a szocializmus végnapjaiban kialakult „állami” támogató hálózatoknak és miközben szabályozni törekszik a kompetenciákat, azok működtetését már nem tartja központi társadalmi feladatnak. Differenciálódnak a posztgraduális képző rendszerek, s a köznapi humán szolgáltatásokban versengés alakult ki a pszichológiai, az orvosi és az üzleti-menedzsment terület között.

Restricted access

Test of the Impact of Managerial Self-interest on Corporate Capital Structure. Journal of Finance , 43(2): 271–281. Lang L. H. P. An Empirical Test of the Impact of Managerial Self

Restricted access

, Y. (2002): The Impact of Growing Managerialism amongst Professionals in Australia: A Comparative Study of University Academics and Hospital Nurses. Research and Practice in Human Resource Management , 1: 5

Restricted access