Search Results

You are looking at 41 - 50 of 1,837 items for :

  • "metaanalysis" x
  • All content x
Clear All

Streptococcus pneumoniae is responsible for a high level of morbidity and mortality, especially among children. For a long time, only the polysaccharide vaccine was available against pneumococcal infections, but in the last decade special conjugate vaccines were developed for paediatric use. These vaccines have made a deep impact on serotype distribution all over the world, by suppressing those serotypes included in the vaccines, while new, previously rare types emerged. These changes have been monitored closely in numerous publications all over the world. Nevertheless, data on pneumococcal serotypes in Hungary were mostly published in Hungarian, therefore not available in the international literature. In this meta-analysis, our aim was to collect and summarise all available data, and try to follow the changes observed after the introduction of the conjugate vaccines.

Restricted access

A közelmúltban publikált metaanalízis eredményei azt bizonyítják, hogy cukorbetegek intenzív kezelésével a minél jobb anyagcserehelyzet elérésére való törekvés érdemben csökkenti a cardiovascularis eseményeket. Az elérhető relatív (konvencionális kezeléshez viszonyított) kockázatcsökkenés 1-es típusú diabetesben kifejezettebb, mint 2-es típusúban. A csökkenés a három fő manifesztációs területen (szív, agy, periféria) egyaránt igazolható, a csökkenés mértéke azonban különböző. A két (intenzív versus konvencionális) kezelési rendszer összehasonlításakor a halálozás terén értékelhető különbség nem mutatható ki.

Restricted access

Abstract

The ability to comprehend purely informative (declarative) communications has been put forward by several researchers as a possible biological distinction between humans and our nearest evolutionary relatives, the great apes. Most studies that purport to show that great apes cannot comprehend declaratives utilize the object choice task as a basis of measurement and have relatively few subjects. Here we report on a large-scale study of chimpanzees and bonobos as well as a meta-analysis of earlier studies. The data from this large pool of subjects suggest that environmental and methodological differences greatly affect the ability of great apes on the object choice task. Therefore, it is unlikely that an adaptation for declarative comprehension drove the evolution of human language.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A nem reszekábilis metasztatikus vastagbéldaganatok várható medián túlélése elérheti a három évet. A kezelési stratégiában nem tisztázott a célzott kezelések optimális alkalmazási szekvenciája. Klinikai vizsgálatok retrospektív analízise alapján felvetették, hogy a bal oldali vastagbéldaganatok első vonalbeli kezelésében az EGFR-gátló cetuximab, illetve panitumumab hatékonyabbak volnának a VEGF-gátló bevacizumabhoz képest. Módszer: Közleményünkben rámutatunk az elemzések hiányosságaira: a kontrollcsoportok közötti egyenlőtlenségre, az első vonalat követő kezelések figyelmen kívül hagyására, a progressziómentes és a teljes túlélési előny közötti ellentmondásra, illetve a kizárt betegek magas arányára. Eredmények: A vizsgálatok egyértelműen megerősítik, hogy a jobb oldali vastagbéldaganatok prognózisa a bal oldali daganatokhoz képest rosszabb. Következtetés: Véleményünk szerint jelenleg még nem áll rendelkezésünkre elegendő adat az első vonalbeli célzott kezelés megválasztására RAS és BRAF vad típusú áttétes bal oldali vastagbéldaganat terápiájában. Több vizsgálat retrospektív analízise arra utal viszont, hogy a jobb oldali vastagbéldaganatok kezelésében az EGFR-gátló kezelésnek a kemoterápiához képest hozzáadott előnye nincs. Orv. Hetil., 2017, 158(9), 340–344.

Restricted access

Abstract  

The file-drawer problem is the tendency of journals to preferentially publish studies with statistically significant results. The problem is an old one and has been documented in various fields, but to my best knowledge there has not been attention to how the issue is developing in a quantitative way through time. In the abstracts of various major scholarly databases (Science and Social Science Citation Index (1991–2008), CAB Abstracts and Medline (1970s–2008), the file drawer problem is gradually getting worse, in spite of an increase in (1) the total number of publications and (2) the proportion of publications reporting both the presence and the absence of significant differences. The trend is confirmed for particular natural science topics such as biology, energy and environment but not for papers retrieved with the keywords biodiversity, chemistry, computer, engineering, genetics, psychology and quantum (physics). A worsening file-drawer problem can be detected in various medical fields (infection, immunology, malaria, obesity, oncology and pharmacology), but not for papers indexed with strings such as AIDS/HIV, epidemiology, health and neurology. An increase in the selective publication of some results against some others is worrying because it can lead to enhanced bias in meta-analysis and hence to a distorted picture of the evidence for or against a certain hypothesis. Long-term monitoring of the file-drawer problem is needed to ensure a sustainable and reliable production of (peer-reviewed) scientific knowledge.

Restricted access

Abstract  

Slow development of bibliometric theory may be due in part to neglect of the unit of analysis — the objects described by variables and about which inferences are made. Problems include: inferences are often made on units other than those sampled, leading to inappropriate conclusions; units in literature reviews and meta-analysis are often not comparable, thus hindering cumulation of knowledge; confusion when names of sampling units in one study might also be the names of variables in other studies — e.g., no. of citations (variable) topapers (sampling unit) and no. ofpapers (varible) in journals (sampling unit); loss of information about the unit of analysis, means and variances when data are aggregated. If theory is to advance, scientometrics needs a generic definition of the unit of analysis, a complete list of all known units — classified and structured, meta-analyses, reporting standards — especially when data are aggregated, clear indications of data level (nominal, ordinal, interval, ratio), conventions for including units in titles, abstracts and keyword or subject indexes.

Restricted access

Az agyérbetegségek jelentőségét jelzi, hogy a cardiovascularis és tumoros betegségek után a stroke jelenti a harmadik leggyakoribb halálokot világszerte. Mivel stroke során az érintett agyállomány irreverzíbilisen károsodik, az infarktust övező épen maradt, de általában hipoperfundált agyterületek működésének serkentésével lehet a betegek állapotán javítani. Az agyi véráramlás növelése révén várható javulás a stroke-on még át nem esett, de krónikus agyi hipoperfúzióban szenvedő betegek tüneteiben is. Célkitűzés, módszer: Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse a vinpocetin akut és krónikus agyérbetegségekben történő alkalmazásának eddig publikált humán vizsgálati eredményeit, és összefoglaló képet adjon a gyógyszer főbb indikációs területeiről, az ott mutatott hatékonyságról. Eredmények: A vinpocetin akut ischaemiás stroke-ban történő alkalmazását vizsgáló tanulmányok száma csekély, eredményeik pedig ellentmondásosak. Krónikus agyérbetegek esetében mind az egyszeri, mind a hosszú távú vinpocetinkezelést követően PET-, SPECT-, TCD- és NIRS-vizsgálatokkal a laesio körüli ép agyterületek perfúziónövekedése, fokozott glükóz- és O 2 -felhasználása igazolódott, és jelentős javulás volt észlelhető a vér reológiai paramétereiben is. A klinikai hatékonyságot értékelő nemzetközi tanulmányok metaanalízise alapján a gyógyszer per os alkalmazásával szignifikáns javulás jelentkezik a kognitív teljesítményben és a napi aktivitásban. Következtetések: A fenti vizsgálatok eredményei alapján kimondható, hogy a vinpocetin sokrétű farmakológiai hatása révén kedvezően befolyásolja az agy ép területeinek perfúzióját és metabolizmusát, a vér áramlási viszonyait, javítva ezzel a krónikus agyérbetegek életminőségét.

Restricted access

Világszerte jelentős figyelmet fordítottak a dohányzás biológiai (biológiai nem, életkor) és szociális (iskolai végzettség, foglalkoztatottság, lakóhely) jellemzőiben megmutatkozó egyenlőtlenségek vizsgálatára. Magyarországon ugyanakkor kevés elemzés történt ebben a témában. A dohányzással összefüggő morbiditási és mortalitási adatok hazai emelkedése ellenére a magyar lakosság egészségészlelése indokolatlanul optimista. Jelen tanulmányban a dohányzás biológiai és szociális prediktorjellemzőit a napi dohányzás prevalenciájával való összefüggésében, az általános egészség percepcióját pedig abban az összefüggésben vizsgáltuk, hogy a vizsgálati személyek milyennek tartották az egészségi állapotukat, és a vizsgálat időpontjában dohányoztak-e, valamint hány éves korukban kezdtek el dohányozni. A vizsgálati időszak 1990–2008 volt. A vizsgálat empirikus adatai 15, dohányzásra irányuló reprezentatív kutatás egyéni szintű adatbázisából származtak. A minta nagysága 30 352 személyt ölelt fel. GLIMMIX, GLM és logisztikus regressziós elemzést alkalmaztunk metaanalízis keretében. Az eredmények szerint a dohányzás prevalenciája a vizsgálati időszakban emelkedést mutatott. A nőknél lényegesen nagyobb volt a napi dohányzás prevalenciájának emelkedése, mint a férfiaknál. Az alacsony iskolai végzettség, a munkanélküliség és az egy lakásban élők magas száma megnövelte a napi dohányzás, a dohányzás ténye és korai kezdete pedig megnövelte a megkérdezettek saját egészségükről vallott rossz véleményének a valószínűségét. Az eredményekben megmutatkozó dohányzási tendenciák felhívják a figyelmet az eddigi hazai dohányzáspolitikák és prevenciós gyakorlat elégtelenségére, és azonnali szakmai, politikai intervenciót sürgetnek átfogó nemzeti stratégia keretében.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Valentin Brodszky, László Czirják, Pál Géher, László Hodinka, Krisztián Kárpáti, Márta Péntek, Gyula Poór, Zoltán Szekanecz, and László Gulácsi

A rheumatoid arthritis terápiájában legújabban alkalmazott gyógyszerek a biológiai szerek. Legutóbb a B-lymphocyta-gátló rituximabot törzskönyvezték rheumatoid arthritis indikációjában. A rituximabot eddig a non-Hodgkin-lymphoma kezelésében alkalmazták. Európai és a magyar reumatológusok ajánlása szerint a rituximab rheumatoid arthritisben azoknak a betegeknek javasolható, akiknél a kórtörténetben eredménytelenség vagy toxicitás miatt sikertelen TNF-α-gátló kezelés szerepel. Célkitűzés: A rituximabkezelés klinikai hatásosságáról rheumatoid arthritisben rendelkezésre álló szakirodalom áttekintése. A rituximabkezelés hatásosságának és biztonságának értékelése. Módszer: A szerzők a MEDLINE- és Cochrane-adatbázisokban megkeresték az összes randomizált, kontrollált rituximabvizsgálatot rheumatoid arthritisben. Elvégezték az adatok metaanalízisét. Eredmények: Az irodalomkeresés során 3 randomizált kontrollált klinikai vizsgálatot azonosítottak a szerzők, amelyekben összesen 1145 beteget követtek. A TNF-α-gátló kezelésre nem reagáló, súlyos gyulladásos tüneteket mutató betegeknél rituximabkezelés mellett 33%-kal több betegnek (95%; KI: 25–41%) javulnak a tünetei az American College of Rheumatology 20 kritérium szerint, mint ha nem kezelnék őket. Majdnem 5-ször nagyobb (relatív kockázat = 4,77; 95%; KI, 3,12–7,31) esélyük van a javulásra, mint kezelés nélkül. A funkcionális állapotot jelző Health Assessment Questionnaire pontszám is szignifikánsan nagyobb mértékben ( p < 0,001) javult a rituximabcsoportban (–0,4 pont), mint a kontrollcsoportban (–0,1 pont). Rituximabkezelés hatására a mérsékelt vagy jó választ adó betegek aránya 38%-kal nagyobb (95% KI, 32–44%) a rituximabkezelési ágon, mint a kontrollcsoportban, a különbség szignifikáns ( p < 0,00001). A rituximab a radiológiai progressziót is javítja a TNF-α-gátló kezelésre nem reagáló betegek között. Következtetések: A rituximab új, hatásos terápiás lehetőség a rheumatoid arthritis terápiájában. A TNF-α-gátló kezelésre nem reagáló vagy azt nem toleráló betegeknél is javulás érhető el.

Restricted access

Microflora: Digestive Physiology and Pathology 2006 Videlock, E. J., Cremonini, F.: Meta-analysis: probiotics in

Restricted access