Search Results

You are looking at 41 - 50 of 98 items for :

  • "microsatellite markers" x
  • All content x
Clear All

wheatgrass (Elymus caninus L.) in central and northern Europe, using isozymes, RAPD and microsatellite markers. — Theor. Appl. Genet. 103 : 191–196. Bianchi D. S. Search for evidence

Restricted access

genes Lr53 and Yr35 on the short arm of chromosome 6B of common wheat with microsatellite markers and studies of their association with Lr36 . Theor. Appl. Genet. 122 :479–487. Park R

Restricted access
Acta Agronomica Hungarica
Authors: Z. Jurković, K. Dugalić, M. Viljevac, I. Piližota, A. Vokurka, B. Puškar, and I. Pejić

, E., Cosson, P., Tavaud, M., Aranzana, M. J., Poizat, C., Zanetto, A., Arus, P., Laigret, F. (2002): Development of microsatellite markers in peach [ Prunus persica (L.) Batsch] and their use in genetic diversity analysis in peach and sweet cherry

Restricted access

Ma, J.X., Zhou, R.H., Dong, Y.S., Wang, L.F., Wang, X.M., Jia, J.Z. 2001. Molecular mapping and detection of the yellow rust resistance gene Yr26 in wheat transferred from Triticum turgidum L. using microsatellite markers. Euphytica 120

Restricted access

Leonova, I., Pestsova, E., Salina, E., Efremova, T., Röder, M., Börner, A. 2003. Mapping of the Vrn-B1 gene in Triticum aestivum using microsatellite marker. Plant Breeding 122 :209–212. Börner A

Restricted access

A húgyhólyagrák a második leggyakrabban előforduló urológiai jellegű tumoros megbetegedés. A mai gyakorlatban kezelésének módját és a beteg várható életkilátásait szinte kizárólag a szövettani diagnózis határozza meg. A tumor invazivitásának megítélése azonban gyakran nehézségekbe ütközik. Újabb molekuláris vizsgálatok lehetőséget nyújthatnak e betegség korai felfedezésére, kérdéses esetekben a szövettani diagnózis megerősítésére, illetve a tumor várható viselkedésének előrejelzésével segíthetnek a terápia optimalizálásában. Az e disszertációban bemutatott vizsgálatok a hólyagrákok aktuális diagnosztikai és prognosztikai problémáira keresnek válaszokat. Ehhez pedig a molekuláris biológia modern módszereit hívják segítségül. Munkánk során 334 hólyagtumoros beteg és 117 kontroll személy tumor-, vér- és/vagy vizeletmintáit vizsgáltuk. A hólyagtumor genetikai eltéréseit PCR-alapú mikroszatellita-allélvesztés vizsgálattal (12 marker felhasználásával) illetve FISH-technikával (4 DNS-próba alkalmazásával) diagnosztikai céllal kerestük vizeletben. A tumormintákból elvégzett teljes genomi mikroszatellita-allélvesztés vizsgálat – melyhez 400 markert használtunk – az invazivitással korreláló markerek kiválasztása által a szövettani diagnózis megerősítését célozta. Továbbá vizsgáltuk a VEGF, Ang-1, Ang-2 és a Tie2 prognosztikus értékét. Megállapítottuk, hogy a vizeletből történő mikroszatellita-allélvesztés vizsgálat és a FISH-vizsgálat érzékeny és specifikus módszer a hólyagtumor nem invazív kimutatására. A teljes genom mikroszatellita-allélvesztés vizsgálata során összeállítottunk egy olyan négy tagból álló markerkombinációt, mellyel az összes vizsgált tumor azonosítható volt. Kiválasztottuk azokat a mikroszatellita-markereket, melyek a tumor invazivitásával mutatnak összefüggést. Megállapítottuk, hogy a tumor indukálta angiogenezisben részt vevő molekulák expressziójának és szérumkoncentrációjának meghatározása alkalmas eszköz lehet a betegség várható viselkedésének pontosabb előrejelzésére.

Restricted access

microsatellite markers in peach. Plant Breeding , 121 , 87–92. Arús P. Development and variability analysis of microsatellite markers in peach Plant Breeding

Restricted access

of microsatellite markers specific for the D genome of bread wheat. Genome , 43 , 698–697. Röder M. S. Isolation and mapping of microsatellite markers specific for the D

Restricted access

5937 5943 Huang, X.Q., Borner, A., Roder, M.S., Ganal, M.W. 2002. Assessing genetic diversity of wheat ( Triticum aestivum L.) germplasm using microsatellite markers. Theor

Restricted access

Weng, D.X., Xu, S.C., Wan, A.M., Li, J.P., Wu, L.R. 2005. Microsatellite marker linked with stripe rust resistant gene Yr9 in wheat. Acta Genetica Sinica (in Chinese with English abstract) 32 :937

Restricted access