Search Results

You are looking at 41 - 50 of 140 items for :

  • "public administration" x
  • All content x
Clear All

. Bossaert, D. — Demmke, Ch. (2003): Civil Services in the Accession States . Maastricht: European Institute of Public Administration. Demmke Ch. Civil

Restricted access

Measurement, incorporation and use of performance information in the budget

A methodological survey approach to map performance budgeting practices in local government

Society and Economy
Authors: Pieter Bleyen, Stijn Lombaert, and Geert Bouckaert

Measures? Public Administration Review 63 ( 5 ): 586 - 606 . Berman , E. – Wang , X. ( 2000 ): Performance Measurement in U.S. Counties: Capacity for Reform . Public Administration Review 60 ( 5

Restricted access

158 Palubinskas, G. T. (2003): Democratization: The development of Nongovernmental Organizations (NGOs) in Central and Eastern Europe. Public Administration and Management 8(3): 150

Restricted access

Continental System of Administrative Legality. In: Peters, G. — Pierre, J. (eds.): Handbook of Public Administration . London: Sage. Ziller J. Handbook of

Restricted access

. (1995): Emerging issues in public administration. Public Administration 73 (Spring): 165-183. Emerging issues in public administration Public Administration 73 165

Restricted access

A tanulmány az élethez és az egészséghez való jog társadalomban betöltött szerepével foglalkozik. Azzal a funkcióval, amelyet e két emberi alapjog ab ovo betölt, és azzal, amelyet a szocioszféra lakói alakítottak ki a humántörténelem folyamán. A szocioszféra lakói, tehát elsősorban az emberek jogformáló tevékenysége nagyban módosította e két alapjog létét és modusát. Társadalmunk a ius ad vitam és a ius ad sanitatem kapcsán némiképp átlagosnak nevezhető, „fejlett nyugati” hozzáállást tanúsít. Árnyalatnyi különbségek azonban adódnak. Következik ez Magyarország speciális geopolitikai helyzetéből, történelmi adottságaiból és – nem utolsósorban – társadalmunk egyedi jellegzetességeiből. Az élet és egészség alapvető értékek, melyekhez negatívan nyúlni nem szabad. A jobbító szándék minden demokratikus kormányzat céljai közt szerepel, mert a társadalom és a közigazgatás csak egymást erősítve lehet életképes. Az abszolút jogok relativizálása pedig komoly megfontolást és előkészítést igényel. Az élet- és az egészségvédelem helyzete nem válhat politikai vagy egyéb szellemi irányzatok függvényévé. Kizárólag olyan nézeteknek van helye a magyar (és általában a „nyugati”) közgondolkodásban, melyek nem kérdőjelezik meg az egyén és a közösség jogát az élethez és a legmagasabb szintű testi-lelki egészséghez. Ez minden demokratikus társadalmi berendezkedés alfája és ómegája kell, hogy legyen.

Restricted access

: 08/2006) . Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2294/16 (hozzáférés: 2009. augusztus 1.). 4

Restricted access

companies in Hungary]. PhD thesis. Budapest University of Economic Sciences and Public Administration Löfgren, K. G. (2000): Markets and Externalities. In: Folmer, H. — Landis, G. H. (eds)> Principles of Environmental

Restricted access

Rhodes, R. A. W. (2000): Governance and public administration. In: Pierre, J. (ed.): Debating Governance. Oxford: Oxford University Press. Governance and public

Restricted access

kedve [Local governments may become keener on taxing]. http://hvg.hu/gazdasag/20150407_Megjohet_az_onkormanyzatok_adoszedesi_ked, accessed 2 September 2016. Hungarian Government ( 2012 ): Magyary Zoltán Public Administration

Restricted access