Search Results

You are looking at 41 - 43 of 43 items for :

  • "serdülőkor" x
  • All content x
Clear All

., Solymos J. (1994): Életesemény kutatás és serdülőkor. A középiskolás életesemény kérdőív bemutatása. Magyar Pszichológiai Szemle, 50: 67–83. Csorba J., Hári I. (1995): Életesemények vizsgálata serdülőkori szorongásos

Restricted access

kiadás.) Budapest: Semmelweis Kiadó 42 Pikó, B. (2009). A serdülőkor orvosi pszichológiai problémái. In M. Kopp, & R. Berghammer (szerk.), Orvosi pszichológia (207—213). Budapest: Medicina Kiadó

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Harsányiné Petneházi Ágnes, Páskuné Kiss Judit, Lestyán Erzsébet, Kós Nóra, and Szabóné Balogh Ágota

. The International Journal of Indian Psychology , 3 , 112 – 125 . Józsa K. , & Zsolnai A. ( 2005 ). Szociális készségek fejlődése a serdülőkor

Restricted access