Search Results

You are looking at 41 - 50 of 219 items for :

  • "social media" x
  • All content x
Clear All

at certain levels, individuals have distinct forms of specific Internet-related addiction, such as gambling, gaming, shopping, social media, and pornography addictions ( Király et al., 2014 ; Montag et al., 2015 ). Furthermore, these

Open access

Risk reduction and harm prevention in technology use. •

A commentary on Swanton et al.'s (2020) ‘Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms’

Journal of Behavioral Addictions
Author: Daria J. Kuss

responsibility measures. The social media industry has come under serious criticism following data breaches in the context of the Cambridge Analytica scandal, which used Facebook user data mining to target specific users with electoral messages with the aim to

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Rózsa Sándor, Hargitai Rita, Láng András, Hartung István, Martin László, Tamás István, Tiringer István, and Kállai János

Elméleti háttér: A médiaeszközök számos típusa ismert. A személyes képességeken és a technikai lehetőségeken múlik azonban, hogy az információt fogadó fél a lehetőségek közül melyeket részesíti előnyben és milyen mértékben merül el a médiaeszközökön keresztül közvetített valóságban. A humán technológia álláspontja szerint a médiával való elmélyült foglakozás során a személy természetes környezetére irányuló figyelme háttérbe szorul, a befogadó sokszor a média által teremtett világ rabjává válik. A médiahasználat köti le az alkalmazó figyelmét, együtt mozog vele, mintha az maga a valóság lenne. A média valóságélményt kiváltó hatásában több személyes jellemző játszik szerepet. Cél: A tanulmány bemutatja a média személyes használatakor megjelenő belemerülési képesség egyik kérdőíves mérési lehetőségét, a Belemerülési Tendencia Kérdőívet, továbbá megvizsgálja a személyes prediszpozíciók egy csoportját, amelyek kapcsolatban lehetnek a hagyományos szórakoztató, valamint digitális kommunikációs eszközök használata során átélt belemerülés mértékének mutatóival. Módszerek: A keresztmetszeti, kérdőíves, hozzáférhetőségi mintavételi eljárást alkalmazó vizsgálatban 781 közép- és felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy vett részt [192 férfi, átlagéletkor: 28,6 (SD = 11,4) év és 589 nő, átlagéletkor: 28,4 (SD = 11,03) év]. A résztvevők budapesti, pécsi és kaposvári egyetemeken tanuló, illetve szakmai továbbképzéseken megjelenő személyek közül kerültek ki. Mérőeszközök: Belemerülési Tendencia Kérdőív (ITQ), Tellegen Abszorpciós Skála, Lelki Egészség Kontinuum Rövid Változat, Énkép Egyértelműség Skála, Szkizotípiás Személyiség Kérdőív Rövid Változata, Bergeni Facebook Addikciós Skála, valamint a Problémás Internet Használat Kérdőív. Eredmények: Az adatok megerősítették azt a korábbi elképzelést, miszerint az ITQ személyes részvétel skálája maladaptív funkciókhoz kapcsolódik, mint amilyen az abszorpciós képesség (r = 0,47; p = 0,003) és a szkizotípia (r = 0,36; p = 0,004). A számítógépes játék skála szintén pozitív irányú együttjárást mutat a maladaptív jellegű vonásokkal (abszorpciós képesség skála: r = 0,28; p = 0,002; szkizotípia: r = 0,19; p = 0,004). Ezzel szemben az ITQ figyelem fókusz skálája az adaptív funkciókat szolgáló vonásokhoz kapcsolódik (szelf-koherencia: r = 0,27; p = 0,003; lelki egészség: r = 0,43; p = 0,011). Továbbá rámutattunk arra, hogy számítógépes játékokra fordított idő növekedésével párhuzamosan a kognitív zavarok (β = 0,10; p = 0,012) és a mindennapi viselkedésben mutatkozó furcsa megnyilvánulások (β = 0,10; p = 0,016) száma is növekszik. Következtetések : Az ITQ skálái adaptáció és maladaptáció tekintetében eltérő módon mérik a médiaeszközök által közvetített valósághoz való viszonyt, ugyanakkor jól jellemzik a befogadó személy digitális környezethez való hozzáállásának ellentmon dásait.

Theoretical background: A lot of the types of a media devices are commonly used. However, the application of these tools depends on personal capabilities, availability of adequate technical conditions, and individual preference to immersion into a mediated environment. The literature of human technology highlighted that when a person dealt with the contents of a digital massage his/her attention got withdrawn from his/her current environment. In same cases, the receiver of the mediated information becomes addicted to the easily controlled digital environment as if it would be a real physical environment. The manifestation of the filing of this type of virtual reality depends on personal capabilities and attitudes. Aims: We presented an assessment method repertoire of sense of immersion for social media and computer gaming and, applications involving the Immersive Tendency Questionnaire. Furthermore, we analyzed the personal pre-dispositions that play a role in the degree of immersion while a person is concerned with the mediated environment. Methods: In the study participated 781 graduated and post-graduated persons (192 male, mean age 28.5 [SD 11.4] years, and 589 females, mean age 28.4 [SD 11.03] years). Participants were recruited via a large university cohort (Budapest, Kaposvár, and Pécs). Used questionnaires: Immersion Tendency Questionnaire (ITQ), Tellegen Absorption Scale, Mental Health Continuum, Self-concept Clarity, Schizotypal Personality Questionnaire, Bergen Facebook Addiction Scale, and Problematic Internet Using Questionnaire. Results: Our data supported the earlier findings that the Involvement scale of the ITQ across the absorption capability (r = 0.47, p = 0.003) and schizotypy (r = 0.36, p = 0.004) associated with maladaptive personality functions. The rate of the computer gaming activity showed a similar maladaptive effect with absorption capability (r = 0.28, p = 0.002) and schizotypy (r = 0.19, p = 0.004). However, the Attentional focus scale of ITQ linked to adaptive personality function such as self-coherence (r = 0.27, p = 0.003) and mental health (r = 0.43, p = 0.011). Furthermore, data revealed that the frequent computer gaming can be associated with cognitive (β = 0.10, p = 0.012) and disorganized (β = 0.10, p = 0.016) factors of schizotypal personality questionnaire. Conclusion: The factor structure of ITQ is dual-faced so the scales measure the immersion into the mediated world in a different way. These results exactly describe the user’s contradictory relationship with the mediated environment.

Open access

. 8 Delgado-López PD, Corrales-García EM. Influence of internet and social media in the promotion of alternative oncology, cancer quackery, and the predatory publishing phenomenon. Cureus 2018; 10: e

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Bodnár Vivien, Nagy Krisztina, Cziboly Ádám, and Bárdos György

. Barnes , H.M. , McCreanor , T. , Goodwin , I. , Lyons , A. , Griffin , C. , & Hutton , F. ( 2015 ). Alcohol and social media: drinking and drunkenness while online . Critical Public Health , 26 ( 1 ), 62 – 76

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Daniel L. King, Sally M. Gainsbury, Paul H. Delfabbro, Nerilee Hing, and Brett Abarbanel

between gambling and gaming: (1) the introduction of gambling elements to games on social media; (2) the cross-selling and marketing of online gambling sites or land-based venues to social gaming customers; (3) the introduction of social gaming features to

Open access

are owned by a single company: Facebook, Inc. ( Facebook, 2020 ). While smartphone and social media use could enhance one's daily-life by providing access to information (e.g., news and study materials), facilitating social connectedness, and providing

Open access

Internet use disorders: What's new and what's not?. •

Commentary on: How to overcome taxonomical problems in the study of Internet use disorders and what to do with “smartphone addiction”? (Montag et al., 2019)

Journal of Behavioral Addictions
Author: Mark D. Griffiths

field has consistently shown that there is large crossover between smartphone addiction and social networking addiction/social media use addiction mainly because the most time spent on smartphones concerns social networking activity rather than other

Open access

B. The Social MEDia Course. Available from: http://thecourse.webicina.com/ 17 Sørensen K, Pelikan JM, Röthlin F, et al. Health literacy in Europe: comparative results

Restricted access

. 466–479. 14 Markos-Kujbus É. & Gáti M. (2012) Social Media’s New Role in Marketing Communication and Its Opportunities in Online Strategy Building

Open access